Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2018

Povprečna bruto plača za februar 2018 za 1,3 % nižja od plače za januar 2018

Povprečna bruto plača za februar 2018 je znašala 1.638,00 EUR; od plače za januar 2018 je bila nižja (nominalno za 1,3 %, realno pa za 2,0 %), od plače za februar 2017 pa višja (nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,4 %).

  • 16.4.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za februar 2018 nižja od plače za januar 2018, toda višja od plače za februar 2017
Povprečna bruto plača za februar 2018 je znašala 1.638,00 EUR; od bruto plače za januar 2018 je bila nižja, nominalno za 1,3 %, realno pa za 2,0 %. Povprečna neto plača za februar 2018 je znašala 1.066,33 EUR; od neto plače za januar 2018 je bila nominalno nižja za 1,1 %, realno pa nižja za 1,8 %. 
 
V primerjavi s plačo za februar 2017 se je povprečna bruto plača za februar 2018 zvišala, in sicer nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,4 %. 

Znižanje povprečne plače glede na plačo za januar 2018 opaznejše v javnem sektorju
Povprečna neto plača za februar 2018 je bila v obeh sektorjih nižja od plače za januar 2018, v javnem sektorju za 2,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 0,9 %), v zasebnem sektorju pa za 0,4 %. 

Povprečna plača za februar 2018 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za februar 2018 se je v primerjavi s plačo za januar 2018 najbolj znižala v dejavnosti rudarstvo (za 23,4 %; predvsem zato, ker so bila s plačo za januar 2018 izplačana izredna izplačila), najbolj zvišala pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,9 %).

Povprečna neto plača za februar 2018 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.471,87 EUR).

Povprečna neto plača za februar 2018 višja od plače za januar 2018 le v osrednjeslovenski statistični regiji
Povprečna neto plača za februar 2018 je bila v vseh statističnih regijah razen v osrednjeslovenski nižja od plače za januar 2018; v osrednjeslovenski statistični regiji je bila za 1,3 % višja. Najizraziteje se je znižala v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 6,8 %).

Povprečna neto plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija
Povprečna neto plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
II 2018Ø I-II 2018Ø XII 2017-II 2018II 2018
I 2018
II 2018
II 2017
Ø I-II 2018
Ø I-II 2017
EURindeks
Bruto1.638,001.648,631.673,4498,7103,6103,9
Javni sektor1.888,291.912,341.939,2597,5103,0103,6
  od tega sektor država1.897,351.907,751.917,3698,9102,9103,2
Zasebni sektor1.518,701.522,821.546,6099,5104,5104,6
Neto1.066,331.072,031.091,2598,9103,1103,4
Javni sektor1.219,981.233,331.252,6797,9102,5103,1
  od tega sektor država1.227,051.232,821.239,1199,1102,4102,7
Zasebni sektor993,10995,081.014,2399,6103,9104,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za februar 2018 bodo objavljeni 25. aprila 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.