Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, marec 2018

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v marcu 2018 po treh mesecih padanja višji kot v prejšnjem mesecu

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v marcu 2018 v primerjavi s prejšnjim mesecem višji za 0,5 %, glede na isti mesec prejšnjega leta pa za 0,5 % nižji.

  • 26.4.2018
  • |
  • začasni podatki
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v marcu 2018 na mesečni ravni po treh zaporednih mesecih padanja zvišal, in sicer za 0,5 %. Na rast je vplival višji realni prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 4,0 %); realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč za 1,3 % nižji kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi s februarjem 2018 je prodaja živil upadla za 0,4 %, prodaja neživil pa za 1,4 %.

V primerjavi z marcem 2017 je bil realni prihodek v trgovini na drobno nižji za 0,5 %. V specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi se je zvišal za 3,5 %, medtem ko je v trgovini na drobno brez motornih goriv upadel za 3,6 %. Prodaja živil je v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta upadla za 4,2 %, prodaja neživil pa za 3,7 %.

V prvih treh mesecih tega leta je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 0,8 % nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Vzrok za padec je bila nižja prodaja v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 1,7 %) in v trgovini z živili (za 4,7 %); prodaja neživil se je namreč v primerjavi z istim obdobjem lani zvišala (za 1,4 %).

Realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh na mesečni ravni nižji, na letni višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je v marcu 2018 na mesečni ravni upadel (za 1,1 %), na letni ravni pa je bil višji (za 11,0 %). Tudi v prvih treh mesecih tega leta je bil višji kot v istem obdobju prejšnjega (za 13,5 %).


Podrobnejši podatki za marec 2018 bodo v podatkovni bazi SI-STAT na voljo 31. 5. 2018. Sočasno s tokratno objavo objavljamo tam tudi podrobneje razčlenjene podatke o trgovini na drobno in podatke o trgovini na debelo za februar 2018.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
III 2018
II 2018
III 2018
III 2017
I-III 2018
I-III 2017
III 2018
Ø 2015
Trgovina na drobno100,599,599,2112,4
  Trgovina na drobno brez motornih goriv98,796,498,9105,3
     živila, pijače, tobak99,695,895,397,9
     neživila (brez motornih goriv)98,696,3101,4112,3
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi104,0103,598,3129,5
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
III 2018
II 2018
III 2018
III 2017
I-III 2018
I-III 2017
III 2018
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil98,9111,0113,5150,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.