Aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 2016

Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2016 glede na november 2016 zmanjšalo za 0,8 %

Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2016 glede na november 2016 zmanjšalo za 0,8 %; najbolj se je zmanjšalo v gradbeništvu (za 6,6 %). Na območju Slovenije se je v decembru 2016 približno 2.700 oseb prvič zaposlilo ali samozaposlilo, od tega 29,9 % tujcev.

  • 16.2.2017
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v decembru 2016 nižje kot v novembru 2016

Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2016 glede na november 2016 zmanjšalo za 0,8 % (na približno 824.500). Zmanjšalo se je število delovno aktivnih obeh spolov: moških za 1,3 %, žensk za 0,2 % (prvih na približno 450.100, drugih na približno 374.400).

Glede na december 2015 je bilo število vseh delovno aktivnih oseb v decembru 2016 za 2,6 % višje, le število samozaposlenih se je zmanjšalo za 2,3 % (na približno 87.100);  izraziteje se je v tem obdobju zmanjšalo število samozaposlenih moških (in sicer za 2,6 %; število samozaposlenih žensk se je zmanjšalo za 1,5 %).

Na območju Slovenije se je v mesecu decembru 2016 prvič zaposlilo ali samozaposlilo okoli  2.700 oseb (od tega je bilo 29,9 % tujcev). To pomeni, da je to njihova prva formalna zaposlitev ali samozaposlitev na trgu dela v Sloveniji in da so se prvič pojavili v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva. Zaposlilo  se je nekaj več kot 2.500 teh oseb (ali 94,8 %), preostale so se samozaposlile (5,2 %). Za 85,6 % tistih, ki so sklenili svojo prvo pogodbo o zaposlitvi (tj. za približno 2.200 teh oseb), je bila to zaposlitev za določen čas, za preostale (nekaj več kot 300 ali 14,4 %) pa za nedoločen čas. 

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo v šestnajstih dejavnostih, najbolj v gradbeništvu, in sicer za 6,6 % (na približno 52.200), povečalo pa štirih dejavnostih, najbolj v dejavnosti poslovanje z nepremičninami  (za 1,0 % na približno 6.400).

Stopnja registrirane brezposelnosti v decembru 2016 višja kot v novembru 2016

Stopnja registrirane brezposelnosti se je v decembru 2016 zvišala, in sicer glede na november 2016 za 0,4 odstotne točke, na 10,8 %. Za moške se je zvišala za 0,7 odstotne točke (na 10,0 %), za ženske pa se je znižala, in sicer za 0,1 odstotne točke (na 11,7 %).

Prenehanje objavljanja podatkov o številu registriranih brezposelnih  in stopnjah registrirane brezposelnosti
Uporabnike obveščamo, da SURS od naslednje objave podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu (za januar 2017) ne bo več objavljal podatkov o številu registriranih brezposelnih in stopnjah registrirane brezposelnosti. Ti podatki bodo na voljo na Zavodu RS za zaposlovanje.
Grafikon 1: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, december 2016
Grafikon 1: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, december 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
XII 2016 XII 2016 
XI 2016
XII 2016
XII 2015
število indeks
Delovno aktivno prebivalstvo824.48599,2102,6
Zaposlene osebe737.37799,1103,2
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah687.55599,3103,3
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah49.82296,8101,2
Samozaposlene osebe87.10899,997,7
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki62.84299,9103,3
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.546100,0101,2
   Samozaposlene osebe - kmetje17.72099,781,2
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.