Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, december 2018

V letu 2018 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v letu 2017

V 2018 je bilo izdanih 5 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih pa naj bi bilo 12 % več stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v 2017.

  • 18.1.2019
  • |
  • začasni podatki

V 2018 izdanih za nestanovanjske stavbe več gradbenih dovoljenj kot za stanovanjske stavbe
 
V letu 2018 je bilo izdanih 6.388 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 5 % manj kot v letu 2017. 44 % jih je bilo izdanih za stanovanjske, 56 % pa za nestanovanjske stavbe. V 2018 je bilo  načrtovanih za 3 % več stanovanjskih stavb kot v letu 2017, njihova površina naj bi bila večja za 11 %, in za 10 % manj nestanovanjskih stavb, katerih površina naj bi bila za 8 %  manjša kot v 2017.  
 
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letu 2018, je bilo načrtovanih 3.491 stanovanj, kar je 12 % več kot v letu 2017. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo načrtovanih 2 % več (44 stanovanj več), v večstanovanjskih stavbah pa 60  % več (302 stanovanji več) kot v letu 2017. Površina vseh v letu 2018 načrtovanih stanovanj naj bi bila za 8 % večja od površine vseh stanovanj, načrtovanih v letu 2017. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah so merila povprečno 164 m2 (v 2017: 162 m2), stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 86 m2 (v 2017: 93 m2).
 
V decembru 2018 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2018

V decembru 2018 je bilo izdanih 628 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 15 % več kot v novembru 2018. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 274 gradbenih dovoljenj, kar je za 1 % več kot v prejšnjem mesecu, za nestanovanjske stavbe pa je bilo izdanih 354 gradbenih dovoljenj, kar je za 29 % več kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina vseh v decembru 2018 načrtovanih stavb naj bi merila 184.199 m2 ali za 20 % več od površine vseh stavb, načrtovanih v novembru 2018; površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 40 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa naj bi bila skoraj enaka površini stavb, načrtovanih v prejšnjem mesecu (oz. manjša za 21 m2).
 
Od v decembru 2018 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 14 % višje kot v novembru 2018, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 17 %. V celem letu 2018 je bilo načrtovanih za 5 % manj novogradenj kot v letu 2017, njihova površina pa naj bi bila skoraj enaka površini novogradenj, predvidenih v letu 2017 (oz. naj bi bila večja za 0,2  %).  
                                                           
V decembru 2018 načrtovanih več stanovanj kot v novembru 2018

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2018, je bila predvidena gradnja 458 stanovanj, to je za 27 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018. 206 v decembru predvidenih stanovanj, to je 45 % vseh, je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno stanovanje v nestanovanjski stavbi, preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 170 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 73 m2.
 
Z izdajo gradbenih dovoljenj v decembru 2018 je bilo predvidenih za 24 % več gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila večja za 8 %. V celem letu 2018 je bilo zgrajenih za 12 % več novih stanovanj kot v letu 2017, njihova površina pa je bila večja za 8 %.  
 
 

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - december 20181)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - december 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, december 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj628184.19945857.818
  stanovanjske stavbe274107.64445757.757
  nestanovanjske stavbe35476.555161
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj6.3881.698.3893.491508.065
  stanovanjske stavbe2.788775.2373.470505.887
  nestanovanjske stavbe3.600923.152212.178
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
XII 2018
XI 2018
I-XII 2018
I-XII 2017
XII 2018
XI 2018
I-XII 2018
I-XII 2017
Število114,195,3123,9112,1
Površina116,5100,2107,8107,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za leto 2017 so končni, za leto 2018 pa začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.