Povprečne mesečne plače, Slovenija, junij 2018

Povprečna bruto plača za junij 2018 za 0,6 % nižja od bruto plače za maj 2018

Povprečna bruto plača za junij 2018 je znašala 1.654,00 EUR; od plače za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %. Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 pa se je v primerjavi s plačo za prvo polletje 2017 realno zvišala za 2,0 %.

  • 16.8.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za junij 2018 nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za junij 2018 je znašala 1.654,00 EUR; v primerjavi z bruto plačo za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %. Povprečna neto plača za junij 2018 je znašala 1.073,47 EUR in je bila za 0,4 % nižja od neto plače za maj 2018.

Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 pa se je glede na plačo za prvo polletje 2017 zvišala, nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,0 %.

Povprečna plača za junij 2018 v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa višja od plače za maj 2018
Povprečna neto plača za junij 2018 je bila v zasebnem sektorju za 0,8 % nižja, v javnem sektorju pa za 0,3 % višja od plače za maj 2018.

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 se je glede na plačo za isto obdobje 2017 zvišala v obeh sektorjih, in sicer v zasebnem sektorju za 3,6 %, v javnem sektorju pa za 3,0 %.

Povprečna plača za junij 2018 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
V povprečju najvišjo neto plačo za junij 2018 so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.657,25 EUR); v tej dejavnosti je bilo tudi najbolj opazno zvišanje povprečne neto plače glede na plačo za prejšnji mesec (za 8,2 %).

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 je bila v primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za isto obdobje 2017 višja v vseh dejavnostih; najbolj se je zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 8,6 %), najmanj pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 0,6 %).

Zvišanje povprečne mesečne plače za prvo polletje 2018 glede na plačo za isto obdobje 2017 najopaznejše v pomurski statistični regiji
Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 zvišala v vseh statističnih regijah; najbolj v pomurski statistični regiji (za 4,1 %), najmanj pa v obalno-kraški statistični regiji (za 2,4 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VI 2018Ø I-VI 2018Ø IV-VI 2018VI 2018
V 2018
VI 2018
VI 2017
Ø I-VI 2018
Ø I-VI 2017
EURindeks
Bruto1.654,001.658,261.660,4799,4103,2103,6
Javni sektor1.945,781.929,041.941,22100,4104,2103,5
  od tega sektor država1.930,151.915,791.926,94100,0102,9102,8
Zasebni sektor1.517,211.530,401.528,7598,9103,1104,2
Neto1.073,471.076,221.076,7299,6102,7103,1
Javni sektor1.249,621.242,461.248,17100,3103,4103,0
  od tega sektor država1.244,461.236,551.242,14100,2102,4102,4
Zasebni sektor990,89997,72996,2999,2102,7103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za junij 2018 bodo objavljeni 27. avgusta 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.