Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2018

Povprečna bruto plača za marec 2018 za 2,0 % višja od plače za februar 2018

Povprečna bruto plača za marec 2018 je bila nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,7 % višja od plače za februar 2018. Bruto plača se je zvišala v vseh dejavnostih razen v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih.

  • 15.5.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za marec 2018 višja od plače za februar 2018
Povprečna bruto plača za marec 2018 je znašala 1.670,69 EUR; od bruto plače za februar 2018 je bila višja, nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,7 %. Povprečna neto plača za marec 2018 je znašala 1.083,00 EUR in je bila nominalno za 1,6 %, realno pa za 1,3 % višja od neto plače za februar 2018.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2018 se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 nominalno zvišala za 3,6 %, realno pa za 2,3 %.

Povprečna plača za marec 2018 višja od plače za februar 2018 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna bruto plača za marec 2018 je bila v zasebnem sektorju za 2,1 %, v javnem sektorju pa za 2,0 % višja od plače za februar 2018 (v institucionalnem sektorju država je bila približno enaka plači za februar 2018).

Povprečna plača za marec 2018 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna bruto plača za marec 2018 se je v primerjavi s plačo za februar 2018 zvišala v vseh dejavnostih razen v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (kjer je bila nižja za 0,2 %) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (kjer je bila nižja za 0,3 %). Povprečna bruto plača za marec 2018 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer je znašala 2.760,43 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2018 se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 najbolj zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 12,6 %).

Povprečna mesečna bruto plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Povprečna mesečna bruto plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
III 2018Ø I-III 2018III 2018
II 2018
III 2018
III 2017
Ø I-III 2018
Ø I-III 2017
EURindeks
Bruto1.670,691.656,02102,0102,9103,6
Javni sektor1.925,671.916,79102,0103,3103,5
  od tega sektor država1.898,211.904,57100,0102,6103,0
Zasebni sektor1.550,391.532,07102,1103,2104,1
Neto1.083,001.075,70101,6102,6103,1
Javni sektor1.243,471.236,71101,9103,1103,1
  od tega sektor država1.227,141.230,93100,0102,1102,5
Zasebni sektor1.007,29999,18101,4102,7103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za marec 2018 bodo objavljeni 25. maja 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.