Zakol živine v klavnicah, Slovenija, julij 2018

V slovenskih klavnicah so v juliju 2018 pridobili manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v juliju 2018 zaklali okoli 3.352.000 kljunov perutnine, okoli 20.000 prašičev in okoli 7.000 glav govedi.

  • 26.9.2018
  • |
  • začasni podatki

V slovenskih klavnicah v juliju 2018 pridobili manj mesa kot v juniju 2018
V slovenskih klavnicah so v juliju 2018 zaklali le perutnine manj kot v juniju 2018, in sicer za točno 6 % manj (ali okoli 214.000 živali manj). Ovc so zaklali točno toliko kot v prejšnjem mesecu (961). Vseh preostalih vrst živali pa so zaklali več: konj za okoli 16 % (ali približno 10 konj več), prašičev za okoli 6 % (ali približno 1.000 živali več), goveda pa so zaklali za okoli 2 % več (ali okoli 100 živali več).

Mase trupov v juliju 2018 zaklanih živali so v glavnem sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali glede na junij 2018. Masa trupov zaklanih konj je bila za približno 12 % večja kot v juniju 2018 (to je za okoli 1.000 kg konjskega mesa več), masa zaklanega goveda pa za približno 1 % (to je okoli 27.000 kg več govejega mesa). Masa trupov zaklanih prašičev je bila približno enaka kot v predhodnem mesecu, vendar s pozitivnim trendom (to je za okoli 4.000 kg prašičjega mesa več). Masa trupov zaklane perutnine je bila za približno 4 % manjša (to je za okoli 276.000 kg perutninskega mesa manj), masa trupov zaklanih ovc pa je bila manjša za točno 4 % (to je za okoli 500 kg ovčjega mesa manj).

Prašičev v juliju 2018 zaklanih več kot v juliju 2017
Prašičev je bilo v juliju 2018 zaklanih za približno 9 % več kot v juliju 2017.  Preostalih vrst živali je bilo zaklanih manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, in sicer konj za okoli 30 % manj, ovc za okoli 7 % manj, perutnine in goveda pa za približno 6 % manj.

Spremembe v masi trupov v juliju 2018 zaklanih živali v primerjavi z julijem 2017 so bile približno enake spremembam v številu zaklanih živali. Masa trupov zaklanih prašičev je bila v juliju 2018 za okoli 8 % večja kot v juliju 2017; masa zaklane perutnine pa je bila približno enaka kot pred enim letom, vendar s pozitivnim trendom. Mase trupov preostalih vrst zaklanih živali pa so bile manjše: masa trupov konj za okoli 33 %, masa trupov ovc za okoli 5 % in masa trupov goveda za okoli 4 % manjša.

V juliju 2018 so v slovenskih klavnicah zaklali 2 glavi uvožene govedi, ki sta skupaj tehtali približno 300 kg (uvoženi sta bili iz Hrvaške). V tem mesecu je bilo zaklanih tudi 192 uvoženih prašičev, katerih skupna masa je bila okoli 19 ton (uvoženi so bili iz Avstrije). Zakola uvožene perutnine v juliju 2018 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, julij 2018
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji5212227,23
Govedo7.3102.270310,58
Prašiči20.4441.76286,17
Ovce9611212,85
Koze47010,57
Kunci1.36421,30
Perutnina3.352.3336.2231,86
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
VII 2018
VI 2018 
VII 2018
VII 2017
številomasaštevilomasa
Konji115,6111,970,366,6
Govedo101,6101,294,596,3
Prašiči105,5100,2108,7107,6
Ovce100,096,093,494,6
Perutnina94,095,794,5100,3
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.