Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2017

Povprečna bruto plača za november 2017 za 8,4 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za november 2017 je znašala 1.756,95 EUR, to je nominalno za 8,4 %, realno pa za 8,1 % več od plače za oktober 2017. To zvišanje je bilo predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november.

  • 15.1.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za november 2017 višja od plače za oktober 2017 predvsem zaradi višjih izrednih izplačil
Povprečna bruto plača za november 2017 je znašala 1.756,95 EUR; v primerjavi s plačo za oktober 2017 je bila višja, in sicer nominalno za 8,4 %, realno pa za 8,1 %. Povprečna neto plača za november 2017 je znašala 1.151,76 EUR in je bila od plače za oktober 2017 nominalno višja za 9,0 %, realno pa za 8,7 %. Povprečna plača za november 2017 je bila višja tudi od plače za november 2016; v bruto znesku za 4,1 %, v neto znesku pa za 5,9 %.

Povprečna plača za november 2017 je bila precej višja od povprečne plače za oktober 2017 predvsem zaradi višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo za november.

Izredno izplačilo je s plačo za november 2017 prejelo 21,3 % vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, ali za 3,0 odstotne točke več, kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za november 2016. Povprečna višina izrednega izplačila, izplačanega s plačo za november 2017, je v bruto znesku znašala 660,39 EUR, kar je za 11,0 % več od povprečne višine izrednega izplačila, izplačanega s plačo za november 2016.

Povprečna plača v zasebnem sektorju opazno višja
Povprečna neto plača za november 2017 se je v primerjavi s plačo za oktober 2017 zvišala v obeh sektorjih, in sicer v zasebnem sektorju za 12,7 %, v javnem sektorju pa za 3,2 %, pri čemer se v institucionalnem sektorju država ni bistveno spremenila.

Zvišanje povprečne plače najopaznejše v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
V povprečju najvišjo neto plačo za november 2017 so prejeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih; znašala je 1.763,49 EUR. V tej dejavnosti se je povprečna neto plača glede na plačo za oktober 2017 tudi najbolj zvišala (za 23,2 %). Povprečna neto plača za november 2017 je bila od plače za oktober 2017 višja za več kot 15,0 % še v naslednjih dejavnostih: oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 18,5 %), predelovalne dejavnosti (za 17,0 %) in oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 16,8 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2017
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2017
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XI 2017Ø I-XI 2017Ø IX-XI 2017XI 2017
X 2017
XI 2017
XI 2016
Ø I-XI 2017
Ø I-XI 2016
EURindeks
Bruto1.756,951.618,021.661,25108,4104,1102,5
Javni sektor1.957,351.880,121.917,55103,0104,6102,8
  od tega sektor država1.912,921.877,581.914,08100,2103,6102,9
Zasebni sektor1.661,071.488,931.537,12111,8104,1102,7
Neto1.151,761.055,711.085,34109,0105,9102,9
Javni sektor1.265,751.216,021.239,46103,2105,4103,0
  od tega sektor država1.234,991.216,201.237,15100,0103,6102,9
Zasebni sektor1.097,22976,751.010,70112,7106,5103,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za november 2017 bodo objavljeni 25. januarja 2018 v Podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.