Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2014–2017, napoved 2018

Eurostat potrdil presežek države v letu 2017

Vrednost podatka o presežku sektorja država v 2017 ostaja tudi po rednem postopku pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu enaka prvi oceni,  to je 13 milijonov evrov ali 0,03 % BDP. Po napovedih MF se bo presežek države v 2018 povečal na 163 milijonov evrov ali 0,4 % BDP.

  • 20.4.2018
  • |
  • brez statusa

Eurostat je v okviru bilateralnega postopka pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države (poročanje EDP) potrdil prvo oceno za leto 2017, ki jo je SURS objavil konec marca 2018. Slovenija je tako v letu 2017 ustvarila presežek v višini 13 milijonov evrov ali 0,03 % BDP, dolg države konec leta 2017 pa je znašal 31.860 milijonov evrov ali 73,6 % BDP.

V tokratni objavi objavljamo tudi napovedi Ministrstva za finance (MF) o primanjkljaju in dolgu države za letošnje leto. Po napovedi MF naj bi sektor država tudi v letu 2018 ustvaril presežek, in sicer v višini 163 milijonov evrov ali 0,4 % BDP. Dolg države naj bi se po tej napovedi konec leta 2018 sicer povečal na 32.280 milijonov evrov, v relativnem smislu pa naj bi se zmanjšal, saj naj bi znašal 69,3 % BDP. To zmanjšanje naj bi bilo predvsem posledica pričakovane rasti nominalnega BDP v letu 2018.

Podatki o primanjkljaju in dolgu sektorja država se tako v tokratni objavi ne razlikujejo od tistih, ki smo jih objavili konec marca 2018, smo pa ob tokratni objavi nekoliko revidirali strukturo prihodkov in izdatkov letnih podatkov temeljnih agregatov sektorja država po podsektorjih države v obdobju od 2014 do 2017. Skladno s to revizijo smo uskladili podatke v podatkovni bazi SI-STAT.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.