Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2017

Slovenija je v 2017 po kazalnikih mednarodne menjave blaga in storitev še izboljšala svoj položaj med članicami EU

Ob nadpovprečni, 14-odstotni rasti izvoza in uvoza v letu 2017 je Slovenija po kazalnikih mednarodne menjave blaga in storitev še izboljšala svoj položaj med državami EU. V letu 2017 se je povečalo tudi stanje tujih naložb v Sloveniji (za 5,4 %) in  stanje slovenskih naložb v tujini (za 2,9 %).

  • 3.12.2018
  • |
  • brez statusa

Rast izvoza in rast uvoza blaga in storitev sta bili v letu 2017 nadpovprečni

Slovenija je v letu 2017 glede na leto 2016 povečala vrednost izvoza in uvoza blaga in storitev za 14 %. Rast izvoza in rast uvoza blaga in storitev sta bili nadpovprečni. Povprečna rast izvoza je bila namreč v predhodnih treh letih 5,1-odstotna, rast uvoza pa 3,5-odstotna. Po kazalniku izvoza in uvoza blaga in storitev v BDP (izvoz 82,9 %, uvoz 73,2 %) je med državami članicami EU zasedla 8. mesto in glede na leto 2016 pridobila dve mesti. Višje relativne deleže izvoza blaga in storitev od Slovenije so izkazovale Luksemburg, Malta, Irska, Slovaška, Madžarska, Belgija in Nizozemska.

Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo, merjena s kazalnikom tržne integracije v blagu, je znašala 64,4 % in je bila tako kot v prejšnjih letih ena najvišjih med državami članicami EU-28. Slovenija je bila po tem kazalniku na 4. mestu. Po kazalniku tržne integracije v storitvah, ki je v 2017 znašal 13,6 %, se je med omenjenimi državami uvrstila na 14. mesto (v letu 2016: 15. mesto).

Vrednost tujih naložb v Sloveniji višja za 5,4 % – povečanje skromnejše kot v predhodnih treh letih

Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2017 znašala 13,7 milijarde EUR. V primerjavi s stanjem konec leta 2016 se je povečala za 5,4 %, kar je skromnejše povečanje kot v preteklih treh letih, ko je bila rast stanja naložb znašala od 12- do 15-odstotna.

Delež tujih neposrednih naložb v vrednosti BDP je dosegel 31,8 % in je bil tako približno enak kot v letu 2016 (32,1 %).

Vrednost slovenskih naložb v tujini višja za 2,9 %

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je konec leta 2017 znašala 5,9 milijarde EUR in se je v primerjavi s stanjem konec leta 2016 povečala za 2,9 %. Povprečna rast vrednosti slovenskih naložb v tujini je bila v predhodnih treh letih nekoliko višja, in sicer 3,5-odstotna.

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je v letu 2017 znašala 13,7 % BDP, kar je za pol odstotne točke manj kot v letu 2016 (14,2 % BDP).  

Delež tujih notranjih podjetij v številu vseh opazovanih podjetij v 2017 enak kot v 2016

Med vsemi aktivnimi tržnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih (področja B do J, L do N in S95 po Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2008), ki so delovala v Sloveniji v letu 2017, je bilo 5,8 % tujih, enako kot v letu 2016. Tuja notranja podjetja so zaposlovala 23,2 % vseh oseb, ki delajo, ter ustvarila 33,7 % prihodka in 28,2 % dodane vrednosti.

Izvoz in uvoz blaga in storitev ter stanja neposrednih naložb (NN), Slovenija
Izvoz in uvoz blaga in storitev ter stanja neposrednih naložb (NN), Slovenija
Vira: SURS, Banka Slovenije
Tuja notranja podjetja1) in izbrani strukturni kazalniki poslovanja, Slovenija, 2017
v % od vseh podjetij
Podjetjaštevilo8.2885,8
Osebe, ki delajo 145.61423,2
Prihodki od prodajemio. EUR32.29433,7
Dodana vrednost6.36428,2
1) Zajeta so aktivna tržna podjetja iz nefinančnih dejavnosti (področja B do J, od L do N in S95 po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008). Podatki so začasni.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.