Zakol živine, Slovenija, 2017

Na družinskih kmetijah zaklali v 2017 približno 11.000 (okoli 16 %) prašičev več kot v 2016

V letu 2017 je bilo v Sloveniji zaklanih približno 120.000 glav govedi, 326.000 prašičev, 102.000 ovc, 21.000 koz in 38.781.000 kljunov perutnine.

  • 28.6.2018
  • |
  • končni podatki

Objavljamo podatke o zakolu živine v klavnicah in zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah)
V podatkih o letnem zakolu živine prikazujemo statistične podatke o vsej v posameznem letu zaklani živini: o tisti, ki je bila zaklana v klavnicah, in tudi o tisti, ki je bila zaklana na družinskih kmetijah (oz. o zakolu zunaj klavnic).

Ves zakol živine v Sloveniji v letu 2017
Goveda, perutnine in ovc je bilo v letu 2017 zaklanih več kot v 2016, prašičev približno prav toliko kot v 2016, vendar z negativnim trendom, koz pa manj kot v 2016. Zaklanih je bilo približno 120.000 glav govedi (ali za okoli 3 % več kot v 2016), približno 326.000 prašičev (ali približno prav toliko kot v 2016, vendar z negativnim trendom), približno 38.781.000 kljunov perutnine (ali približno 7 % več kot v 2016), približno 21.000 koz (ali okoli 14 % manj kot v 2016) in približno 102.000 ovc (ali približno 9 % več kot v 2016).

Na družinskih kmetijah se opravi približno četrtina vsega zakola prašičev v Sloveniji
Podatki o zakolu živine v klavnicah so bili predstavljeni že v prejšnji objavi z naslovom Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2017 – končni podatki.

Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah (oz o zakolu zunaj klavnic) kažejo, da je bilo v letu 2017 zaklanih zunaj klavnic več prašičev in ovc kot v letu 2016,  perutnine in koz pa manj kot v letu 2016. Zakola goveda zunaj klavnic pa po naših podatkih tudi v letu 2016 (tako kot v 2015) ni bilo. Prašičev je bilo na družinskih kmetijah zaklanih približno 81.000 (kar je približno 11.000 ali približno 16 % več kot v 2016), ovc približno 91.000 (kar je približno 6.000 ali približno 8 % več kot v 2016), koz približno 20.000 (to je približno 3.000 živali manj ali približno 14 % manj kot v 2016) in perutnine približno 281.000 (kar je približno 29.000 živali manj ali okoli 9 % manj kot v 2016).

Celoten zakol prašičev v letu 2017, v klavnicah in zunaj klavnic, je bil številčno približno enak kot v letu 2016, vendar z negativnim trendom; v klavnicah  je bilo zaklanih za približno 5 % manj prašičev, zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah) pa za približno 16 % več kot v 2016. Hkrati se je nekoliko povečal delež prašičev, zaklanih na družinskih kmetijah (na okoli 25 %); še vedno pa približno tri četrtine vsega zakola prašičev v Sloveniji opravijo v klavnicah (okoli 75 %).

Zakol drobnice se je tudi v 2017 opravil večinoma zunaj klavnic (približno 89 % zakola ovc in približno 97 % zakola koz). Tudi zakol perutnine se je v 2017 opravil skoraj v celoti v klavnicah (približno 99 % zakola perutnine), tako da zakol perutnine, zaklane zunaj klavnic, ne vpliva bistveno na podatek o celotnem zakolu perutnine; ves zakol perutnine se je v primerjavi z letom 2016 povečal za približno 7 %.

Zakol govedi se po naših podatkih opravlja samo v klavnicah; v letu 2017 je bil ta večji kot v letu 2016 za približno 3 % (to je približno 3.000 živali več).

Na družinskih kmetijah v 2017 zaklani prašiči in koze v povprečju nekoliko težji kot v prejšnjem letu
Skupne mase zaklanih živali so približno sledile spremembam v številu zaklanih živali v 2017 glede na 2016.

Iz podatkov razberemo, da so na družinskih kmetijah klali v letu 2017 v povprečju nekoliko težje prašiče, koze in ovce kot v prejšnjem letu, medtem ko je bila povprečna teža perutnine nekoliko nižja kot v prejšnjem letu.

Izstopala je povprečna masa očiščenih trupov perutnine; ta je bila za približno 12 % manjša kot v prejšnjem letu; manjša kot v letu 2016 je bila tudi njihova skupna masa, in to za približno 21 % (to pomeni približno 153.000 kg perutninskega mesa manj).

Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila v letu 2017 približno 119 kg, kar je približno 3 kg več kot v letu 2016. Skupna masa prašičev, zaklanih v 2017 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za približno 19 % večja kot v prejšnjem letu (v masi je to približno 1.515.000 kg prašičjega mesa več), hkrati je bila povprečna klavna teža prašičev, zaklanih v letu 2017 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), za približno 2 % večja kot v prejšnjem letu.

Skupna masa koz, zaklanih na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za približno 11 % manjša kot v letu 2016 (v masi mesa je to približno 36.000 kg kozjega mesa manj), skupna masa v letu 2017 na družinskih kmetijah zaklanih ovc (oz. zunaj klavnic) pa je bila glede na leto 2016 za približno 8 % višja (v masi mesa je to približno 96.000 kg ovčjega mesa več).


V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo znova nekatere podatke o zakolu prašičev, pitovnih piščancev in odraslih kokoši v letu 2016, ker so bili popravljeni. Popravljeni podatki se ne razlikujejo bistveno od že objavljenih podatkov. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Skupni zakol živine, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2017 2017 
2016
2017 2017 
2016
2017 2017 
2016
številoindekstindekskgindeks
Govedo120.116102,735.795100,4298,0097,7
Prašiči325.94499,631.438102,396,45102,7
Perutnina38.780.707106,869.251107,01,79100,1
Ovce101.987108,51.423108,913,96100,4
Koze20.94586,429789,414,20103,4
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine zunaj klavnic, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2017 2017 
2016
2017 2017 
2016
2017 2017 
2016
številoindekstindekskgindeks
Govedo
Prašiči80.567116,19.554118,9118,58102,4
Perutnina280.96390,658879,42,0987,6
Ovce90.610107,61.279108,114,12100,5
Koze20.24886,129089,114,33103,4
… ni podatka
Vir: SURS
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2017 2017 
2016
2017 2017 
2016
2017 2017 
2016
številoindekstindekskgindeks
Govedo120.116102,735.795100,4298,0097,7
Prašiči245.37795,221.88596,589,19101,3
Perutnina38.499.744107,068.663107,31,78100,2
Ovce11.377116,1144116,312,68100,1
Koze69795,57103,710,40108,6
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.