Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 3. četrtletje 2018

Povprečna mesečna bruto plača nominalno za 0,8 % višja od plače za 2. četrtletje 2018

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je znašala 984,10 EUR in je bila višja od plače za prejšnje četrtletje, in sicer nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,2 %.

  • 5.12.2018
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 2. četrtletje 2018 in od plače za 3. četrtletje 2017
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je znašala 984,10 EUR; v primerjavi z bruto plačo za 2. četrtletje 2018 je bila višja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,2 %.

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je znašala 687,26 EUR; od neto plače za 2. četrtletje 2018 je bila nominalno višja za 0,7 %, realno pa višja za 1,1 %. Bila je višja tudi od plače za 3. četrtletje 2017, in sicer nominalno za 4,7 %, realno pa za 2,7 %.

Povprečna mesečna neto plača najvišja v dejavnosti rudarstvo
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (904,45 EUR).

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 se je v primerjavi z neto plačo za 2. četrtletje 2018 najizraziteje zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (v vsaki za 3,1 %).

Tudi v primerjavi s plačo za 3. četrtletje 2017 se je povprečna mesečna neto plača najbolj zvišala v nazadnje omenjenih dejavnostih (v prvi za 9,6 %, v drugi za 11,6 %).

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø VII–IX 2018Ø VII–IX 2018
Ø IV–VI 2018
Ø VII–IX 2018
Ø VII–IX 2017
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto984,10100,8101,2105,4103,4
Neto687,26100,7101,1104,7102,7
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
VII 2018984,77100,8106,1687,78100,7105,3
VIII 2018988,34100,4105,1689,72100,3104,5
IX 2018979,2299,1105,0684,2899,2104,4
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
VII 2018101,7104,1101,6103,3
VIII 2018100,3103,2100,2102,7
IX 201898,7102,998,8102,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.