2.094.060
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.806,50 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
1,7 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
27. marec 2020
V SiStatu smo naknadno objavili podrobne podatke
Sporočamo vam, da smo nekatere podatke objavili v podatkovni bazi SiStat kasneje kot je bilo načrtovano v Koledarju objav. Napovedujemo tudi izide prestavljenih objav. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo.
27. marec 2020
Kako smo si organizirali delo in delovni čas v letu 2019?
48 % delovno aktivnih je zelo lahko dobila nekaj dni dopusta v kratkem času. Večine (63 %) delovno aktivnih med prostim časom niso kontaktirali v povezavi z delom.
27. marec 2020
Znani so datumi izidov prestavljenih objav
Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, pričakujemo motnje v poslovanju SURS. Objavljamo tudi spremembe načrtovanih objav. Prosimo za razumevanje.
27. marec 2020
Znane so zmagovalne ekipe državne ravni 3. Evropskih statističnih iger
Objavljamo imena zmagovalnih ekip državne ravni tekmovanja 3. Evropske statistične igre. To so tokrat kar štiri ekipe, ki so bile najuspešnejše v dveh različnih podkategorijah; dve je določila strokovna žirija, dve pa sta bili izbrani na podlagi prejetih glasov, zbranih z javnim glasovanjem.
27. marec 2020
Investicije predstavljale v prometu in skladiščenju najvišji delež čistih prihodkov od prodaje (16 %)
Stroški dela so v predelovalnih dejavnostih predstavljali najvišji delež poslovnih odhodkov (20 %).
26. marec 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za januar 2020
V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za januar 2020.
26. marec 2020
Na zasebno potovanje odšla četrtina prebivalcev Slovenije
Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so se v 4. četrtletju 2019 odpravili na okoli 710.000 zasebnih in okoli 158.000 poslovnih potovanj.
25. marec 2020
Februarja 2020 je bila neto proizvodnja električne energije za 9 % manjša kot februarja 2019
Proizvodnja električne energije se je v februarju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 12 %, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.
25. marec 2020
V februarju 2020 slab odstotek manj turističnih prenočitev kot v februarju 2019
Turistični nastanitveni obrati so v februarju 2020 zabeležili skoraj 302.000 prihodov turistov (4 % manj kot v februarju 2019) in 853.000 njihovih prenočitev (1 % manj kot v februarju 2019). 
25. marec 2020
V januarju 2020 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni višje v povprečju za 0,7 %
Cene inputov v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,7 % višje kot v decembru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,8 %.
24. marec 2020
Kakšna je bila slovenska gledališka produkcija v 2018?
Kulturne ustanove so v Sloveniji v letu 2018 uprizorile 7.120 gledaliških predstav. Ogledalo si jih je 1,3 milijona obiskovalcev, vsako povprečno 178 oseb.
20. marec 2020
Pravne dejavnosti so v 2018 ves prihodek od prodaje ustvarile s prodajo specializiranih storitev
Od podjetij z opazovanimi poslovnimi storitvami z najmanj 20 osebami, ki delajo, so v 2018 ustvarila s prodajo specializiranih storitev ves oz. skoraj ves svoj prihodek tista, ki so bila uvrščena v pravne dejavnosti (100 %) in oglaševanje (94 %).