Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.095.861
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.937,21 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,6 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
3. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poslovanje sektorja IKT v letu 2018
Sektor IKT  je v 2018 ustvaril za okoli 4.139 milijonov EUR prihodka od prodaje in za okoli 1.434 milijonov EUR dodane vrednosti. V 2018 je v sektorju IKT delalo 27.759 zaposlenih in samozaposlenih.
2. julij 2020
Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2019.
SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019.
2. julij 2020
Pridelek ekološko pridelanih zelenjadnic v Sloveniji v 2019 za 2,1 % manjši kot v 2018
V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 2019 zajetih 3.828 kmetijskih gospodarstev ali za 2,3 % več kot v letu 2018, od tega je bilo 3.494 ekoloških kmetijskih gospodarstev ali za 5 % več kot v letu 2018. 
1. julij 2020
Odpadki so se v Sloveniji v 2018 odlagali na 16 odlagališčih odpadkov
V Sloveniji je v 2018 obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov, 227 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 8 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Odpadki so se odstranjevali v treh napravah za sežig in odlagali na 16 (legalnih) odlagališčih odpadkov.
30. junij 2020
Menjava s tujino v 1. četrtletju 2020 nižja, investicije podjetij nižje, varčevanje gospodinjstev višje
Izvoz in uvoz blaga in storitev sta se zmanjšala, presežek v menjavi s tujino pa je ostal visok. Manjša gospodarska aktivnost in ukrepi za blažitev posledic epidemije so povečali primanjkljaj države, nefinančne družbe so poslovale s presežkom, varčevanje gospodinjstev se je okrepilo.
30. junij 2020
Cene uvoženih proizvodov v maju 2020 na mesečni ravni nižje za 0,5 %, na letni ravni za 5,2 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v maju 2020 v povprečju za 0,5 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 5,2 % nižje kot pred enim letom.
30. junij 2020
Letna inflacija v juniju 2020 negativna (–0,3 %), mesečna pozitivna (1,3 %)
Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2020 na letni ravni v povprečju za 0,3 % znižale, na mesečni ravni pa za 1,3 % zvišale. V prvi polovici leta 2020 je bila rast cen 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,4-odstotna).
30. junij 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini zaradi epidemije upadel tudi v aprilu 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po upadu v marcu 2020 zmanjšal tudi v aprilu 2020. Bil je na najnižji ravni v celotnem obdobju za katerega izračunavamo indeks obsega prodaje (od januarja 2010 dalje). Na mesečni ravni se je zmanjšal za 15,3 %, na letni pa za 28,4 %.
30. junij 2020
V juliju 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %
Mesečna temeljna obrestna mera se je v juliju 2020 zvišala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 0,00 %.
30. junij 2020
Država poslovala v prvem četrtletju 2020 z visokim primanjkljajem
Država je v prvem četrtletju letos ustvarila primanjkljaj v višini 739 milijonov EUR (6,6 % BDP). Bruto konsolidirani dolg države pa je ob koncu prvega četrtletja 2020 znašal 33.413 milijonov EUR ali 69,6 % BDP.
30. junij 2020
Umiritev rasti industrijske proizvodnje v letu 2019
Industrijska podjetja v Sloveniji so v letu 2019 prodala za 26,6 milijarde EUR industrijskih proizvodov in storitev, kar je za 2,4 % več kot v letu prej. Prihodek od industrijske dejavnosti se je zvišal že šesto leto zapored, pri čemer je bila rast v 2019 najnižja.
30. junij 2020
Zaradi višjih trošarin so se cene v prvem polletju 2020 znižale manj, kot bi se sicer (za 0,2 odstotne točke)
V prvi polovici 2020 so se zvišale trošarine za pogonska goriva, spremembe so bile tudi na področju davkov. Zaradi omenjenih sprememb so se cene od januarja do junija 2020 v povprečju znižale za 0,5 %, od junija 2019 pa za 0,8 %; če teh sprememb ne bi bilo, bi se znižale za 0,7 % oz. 1,0 %.