Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, september 2018

Izvoz in uvoz od januarja do septembra 2018 višja kot v istem obdobju 2017

Rast v blagovni menjavi s tujino se je nadaljevala tudi od prvega do tretjega četrtletja 2018: izvoz in uvoz sta bila v teh devetih mesecih 2018 za približno desetino višja kot v istem obdobju 2017 (izvoz za 9,7 %, uvoz za 10,6 %).

  • 9.11.2018
  • |
  • začasni podatki

Izvoz v septembru 2018 nižji, uvoz pa višji kot v septembru 2017

Izvoz je bil v septembru 2018 za 0,5 % nižji kot v septembru 2017 (znašal je 2,58 milijarde EUR), uvoz pa je bil za 7,7 % višji kot v septembru prejšnjega leta (znašal je 2,56 milijarde EUR). Tokrat se je tako prvič po oktobru 2016 zgodilo, da je bila ena od vrednosti (izvoz ali uvoz) nižja od vrednosti v istem mesecu preteklega leta. Vrednosti obeh, tako uvoza kot izvoza, sta bili sicer v septembru 2018 višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (vrednost izvoza za 9,6 %, vrednost uvoza pa za 11,4 %).

V blagovni menjavi s tujino je bil v septembru 2018 ustvarjen presežek v vrednosti 17,9 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom v septembru 2018 je bila 100,7-odstotna.

Vrednost blagovne menjave z državami članicami EU v septembru 2018 višja kot v septembru 2017

S trgovanjem z državami članicami EU je Slovenija v septembru 2018 ustvarila 77,5 % vsega izvoza in 76,2 % vsega uvoza. V te države je Slovenija v septembru 2018 izvozila za 2,0 milijarde EUR (ali za 2,1 % več kot v septembru 2017), od tam pa uvozila za 1,95 milijarde EUR (ali za 2,0 % več kot v septembru 2017). Presežek v trgovanju z državami članicami EU je v septembru 2018 znašal 47,8 milijona EUR.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je v septembru 2018 znašal 579,9 milijona EUR (ali za 8,6 % manj kot v septembru 2017), uvoz iz omenjenih držav pa je znašal 609,9 milijona EUR (ali za 31,5 % več kot v septembru 2017). Primanjkljaj v blagovni menjavi pri trgovanju z državami, ki niso članice EU, je v septembru 2018 znašal 30,0 milijona EUR. V blagovni menjavi s to skupino držav je bil sicer v mesecih od februarja 2015 dalje, razen v avgustu 2017, v januarju in septembru 2018, ustvarjen presežek.

Izvoz in uvoz od prvega do tretjega četrtletja 2018 višja kot v istem obdobju 2017

Slovenija je od januarja do septembra 2018 izvozila za 22,9 milijarde EUR blaga, uvozila pa za 22,4 milijarde EUR blaga. Vrednosti obeh sta bili višji kot v istem obdobju 2017: vrednost izvoza za 9,7 %, vrednost uvoza pa za 10,6 %. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 482,3 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila v tem devetmesečnem obdobju 102,1-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino smo imeli tudi v vsakem posameznem mesecu tega obdobja razen v maju.

V obdobju od januarja do septembra 2018 sta bili najpomembnejši državi partnerici Slovenije tako pri izvozu kot pri uvozu Nemčija in Italija. Glavni izvozni proizvodi v tem obdobju so bili iz skupin osebni avtomobili in zdravila, glavni uvozni proizvodi pa iz skupin osebni avtomobili in olja, dobljena iz nafte in bituminoznih materialov.

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
IX 2018I–IX 2018IX 2018
IX 2017
I–IX 2018
I–IX 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.581.69822.931.94399,5109,7
EU-282.001.78817.756.687102,1110,4
države nečlanice EU579.9105.175.25691,4107,4
Uvoz2.563.84122.449.613107,7110,6
EU-281.953.97217.721.967102,0108,9
države nečlanice EU609.8704.727.646131,5117,3
Trgovinska bilanca17.857482.330-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %100,7102,1-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni junija 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.