Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2017

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2017 za 0,6 % višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev v dejavnosti potovalnih agencij v septembru 2017 za 5,0 % višji kot v prejšnjem mesecu in za 26,6 % višji kot v septembru 2016.

  • 24.11.2017
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2017 za 0,6 % višji kot v prejšnjem mesecu in za 7,3 % višji kot pred enim letom
Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2017 na mesečni ravni višji za 0,6 %. Najbolj se je glede na prejšnji mesec zvišal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,0 %), med temi pa predvsem v dejavnosti varovanje in v dejavnosti potovalnih agencij. Rast prihodka v potovalnih agencijah v septembru 2017 je bila doslej tudi najvišja mesečna rast v tem letu; na to sta v veliki meri vplivala uspeh slovenskih košarkarjev na evropskem košarkarskem prvenstvu v Turčiji in s tem povezano povečano število potovanj in potovalnih aranžmajev.

Višji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi prihodek v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,3 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,9 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,4 %). Nižji kot v prejšnjem mesecu je bil le prihodek v gostinstvu, in sicer za 1,8 %.

Prihodek od prodaje storitev je bil višji tudi na letni ravni, in sicer za 7,3 %. Višji je bil v vseh mesecih leta 2017 doslej; v prvih devetih mesecih leta 2017 je bil za 8,1 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. K rasti prihodka so prispevale vse opazovane skupine v storitvenih dejavnostih, najvišjo rast pa so izkazovale druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 14,1 %). Na visoko rast v tej skupini je najbolj vplival višji prihodek v dejavnosti potovalnih agencij. Prihodek v tej dejavnosti je bil namreč septembra 2017 na letni ravni najvišji v zadnjih 15 letih; tudi na vrednost tega podatka je vplivalo povečano število prodanih potovalnih aranžmajev, povezanih z evropskim košarkarskim prvenstvom v Turčiji.

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2010=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
IX 2017
VIII 2017
IX 2017
IX 2016
I-IX 2017
I-IX 2016
IX 2017
Ø 2010
Skupaj1)100,6107,3108,1125,1
Promet in skladiščenje100,4111,0111,3137,4
Kopenski promet; cevovodni transport100,2112,9112,3146,1
Vodni prometzzzz
Zračni prometzzzz
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti101,7115,3114,5152,6
Poštna in kurirska dejavnost99,4103,5105,5117,5
Gostinstvo98,2105,1110,1128,3
Nastanitve in z njimi povezane storitve98,0102,3109,0114,6
Dejavnost strežbe jedi in pijač97,4106,5110,9141,5
Informacijske in komunikacijske dejavnosti102,3104,3105,1111,5
Založništvo106,7106,7116,398,7
Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi104,1102,7114,2140,9
Radijska in televizijska dejavnost96,3108,6106,4110,2
Telekomunikacijske dejavnosti99,4104,1101,999,0
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti102,599,2103,8137,3
Druge informacijske dejavnosti101,7109,9117,7117,6
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)100,9101,7100,791,4
Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje96,0101,8100,5104,7
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje101,093,094,478,1
Oglaševanje in raziskovanje trga103,3116,4114,2100,0
Druge strokovne in tehnične dejavnosti105,3129,5121,3133,0
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1)103,0114,1112,5144,8
Zaposlovalne dejavnosti102,9111,2112,2243,4
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti105,0126,6120,4120,1
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti109,9111,9101,9111,3
Čiščenje101,3101,1101,8120,1
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti90,3107,4125,9129,8
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalcih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.