Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2017

Blagovna menjava v letu 2017 najvišja v zadnjih letih

Slovenija je v 2017 izvozila za 28,2 milijarde EUR blaga (ali za 13,1 % več kot v 2016), uvozila pa ga je za 27,5 milijarde EUR (ali za 14,2 % več kot v 2016).

  • 9.2.2018
  • |
  • začasni podatki

Izvoz in uvoz decembra 2017 višja kot v decembru 2016

Izvoz in uvoz sta bila v decembru 2017 višja kot v decembru 2016: izvoz za 9,2 % (znašal je 2,2 milijarde EUR), uvoz pa za 10,1 % (znašal je 2,2 milijarde EUR). Vrednosti obeh, tako uvoza kot izvoza, sta bili v omenjenem obdobju višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (vrednost izvoza za 5,8 %, vrednost uvoza pa za 10,4 %). Decembrski izvoz se po absolutni vrednosti v primerjavi z vrednostmi v preostalih mesecih leta 2017 uvršča na osmo mesto, prav tako tudi uvoz.

Pokritost uvoza z izvozom v decembru 2017 je bila 99,2-odstotna, primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 17,1 milijona EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je nastal zaradi nižjega izvoza v države članice EU in višjega uvoza iz držav, ki niso članice EU. December 2017 je bil tretji mesec v tem letu s primanjkljajem v blagovni menjavi (imeli smo ga še v avgustu in novembru).

Blagovna menjava z državami članicami EU v decembru 2017 višja kot v decembru 2016

Slovenija je v decembru 2017 ustvarila 73,8 % vsega izvoza in 77,9 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 1,6 milijarde EUR blaga (ali za 10,8 % več kot v decembru 2016), uvozila iz teh držav pa za 1,7 milijarde EUR blaga (ali za 6,7 % več kot v decembru 2016). Decembrski izvoz v države članice EU je bil vrednostno drugi najnižji, uvoz pa peti najnižji v letu 2017.

V države zunaj EU, je Slovenija v decembru 2017 izvozila za 0,6 milijarde EUR blaga (ali za 5,1 % več kot v decembru 2016), od tam pa uvozila za 0,5 milijarde EUR blaga (ali za 24,3 % več kot v decembru 2016). Decembrski izvoz v omenjene države je bil peti najvišji v letu 2017, uvoz pa drugi najvišji v tem letu.

Splošna gibanja v blagovni menjavi v letu 2017

Rast v blagovni menjavi s tujino se je nadaljevala tudi v letu 2017. Izvoz v letu 2017 je bil od izvoza v letu 2016 višji za 13,1 % (znašal je 28,2 milijarde EUR), uvoz v letu 2017 pa od uvoza v letu 2016 za 14,2 % (znašal je 27,5 milijarde EUR). Izvoz je predkrizno raven iz leta 2008 presegel že v letu 2011 in od takrat neprenehoma raste, uvoz pa je raven iz leta 2008 presegel šele v letu 2015.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 102,6-odstotna, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je v tem obdobju znašal 0,7 milijarde EUR; ta je bil drugi najvišji od leta 2000 (najvišji je bil v letu 2016). Presežek v blagovni menjavi s tujino imamo od leta 2014 dalje.

Trgi držav članic EU so bili za slovenski izvoz in uvoz najpomembnejši tudi v letu 2017: 76,7 % vsega izvoza in 80,1 % vsega uvoza je bilo ustvarjenega s trgovanjem z državami članicami EU. Izvoz v omenjene države se povečuje od leta 2013 dalje, uvoz pa od leta 2014 dalje. V blagovni menjavi z državami članicami EU Slovenija sicer izkazuje primanjkljaj, vendar se ta v zadnjih letih zmanjšuje. V blagovni menjavi z državami nečlanicami pa je imela Slovenija v zadnjih letih presežek, in ta se je nadaljeval tudi v letu 2017.

V letu 2017 je Slovenija največ blaga izvozila v Nemčijo (20,4 % celotnega izvoza blaga), potem v Italijo (11,5 %), Hrvaško (7,6 %) Avstrijo (7,6 %) in Francijo (5,7 %). Iz teh držav je tudi uvozila največ blaga (in sicer iz Nemčije 19,1 % celotnega uvoza blaga, iz Italije 15,6 %, iz Avstrije 10,7 %, iz Hrvaške 5,4 % in iz Francije 4,4 %). Omenjene države so naše najpomembnejše trgovinske partnerice v vseh letih od leta 2000 dalje. V letu 2017 se je med temi državami najbolj okrepilo trgovanje s Francijo in Italijo.

Največji delež k skupnemu izvozu v letu 2017 so prispevali proizvodi iz skupine cestna vozila; izvoz proizvodov iz te skupine se je vrednostno v primerjavi z letom 2016 tudi najbolj povečal. Sledil je izvoz proizvodov iz skupine električni stroji in naprave. Tudi k skupnemu uvozu je največ prispeval uvoz proizvodov iz skupine cestna vozila. Sledil je uvoz proizvodov iz skupine nafta in naftni derivati.

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2016=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2016=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XII 2017I–XII 2017XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
1.000 EURindeks
Izvoz2.200.95928.249.797109,2113,1
EU-281.623.80821.668.715110,8113,5
države nečlanice EU577.1516.581.081105,1111,9
Uvoz2.218.04227.525.603110,1114,2
EU-281.727.88322.035.200106,7112,8
države nečlanice EU490.1595.490.403124,3119,7
Trgovinska bilanca-17.083724.194-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %99,2102,6-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2017 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 15. junija 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.