Indeksi uvoznih cen, Slovenija, julij 2017

Cene uvoženih proizvodov v juliju 2017 na mesečni ravni nižje za 0,3 %, na letni ravni višje za 1,9 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2017 za 0,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 1,9 % višje kot pred enim letom.

  • 30.8.2017
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v juliju 2017 za 0,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2017 za 0,3 % nižje kot v juniju 2017. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni znižale za 0,1 %. Cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, so bile nižje za 0,6 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juliju 2017 pocenili energenti (za 0,8 %), proizvodi za investicije (za 0,5 %) in surovine (za 0,2 %), cene proizvodov za široko porabo pa se niso spremenile.

Od uvoženih proizvodov so se v juliju 2017 najbolj pocenili proizvodi v skupini druga vozila in plovila (za 2,0 %), sledili so proizvodi v skupini koks in naftni derivati (za 1,6 %); najbolj podražili pa so se proizvodi v skupini oskrba z električno energijo (za 4,5 %).

Cene uvoženih proizvodov za 1,9 % višje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se na letni ravni v juliju 2017 zvišale za 1,9 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 3,6 %. Cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, so bile nižje za 0,3 %, kar je prvo znižanje cen po oktobru 2016, ko so se cene znižale za 0,6 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu izraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo (za 15,5 %), pocenili pa proizvodi v skupini računalniki, elektronski in optični izdelki (za 2,4 %).

Novo na portalu SI-STAT

Podrobnejše podatke o indeksih uvoznih cen objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VII 2017
VI 2017 
VII 2017
XII 2016
VII 2017
VII 2016
I–VII 2017
I–VII 2016
VII 2017
 Ø 2010 
Skupaj99,799,4101,9104,0105,67
Evrsko območje99,9100,4103,6105,6106,28
Zunaj evrsko območje99,498,299,7101,9105,26
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,8101,8105,1106,4106,00
Energenti99,292,4100,2110,7108,54
Proizvodi za investicije99,598,798,899,998,06
Proizvodi za široko porabo100,099,7100,7101,6111,94
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine98,796,8101,7111,686,95
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,699,6101,8103,7106,19
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro104,590,6115,5120,6104,38
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.