2.076.595
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.714,49 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
4,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,6 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
19. april 2019
Prestavljamo izid objave Dnevna mobilnost potnikov
Objavo Dnevna mobilnost potnikov, Slovenija, 2017 bomo zaradi optimizacije procesa objavili prej.
19. april 2019
Eurostat potrdil: presežek države v letu 2018 znašal 337 milijonov EUR
Presežek sektorja država v 2018 je po rednem postopku pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu višji za 34 milijonov EUR in tako znaša 337 milijonov EUR (0,7 % BDP). Po napovedih MF se bo v 2019 povečal na 394 milijonov evrov ali 0,8 % BDP.
19. april 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, februar 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za februar 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
19. april 2019
Cene industrijskih proizvodov marca 2019 na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni višje za 1,1 %
Cene industrijskih proizvodov se v marcu 2019 v primerjavi s februarjem 2019 niso spremenile, v primerjavi z marcem 2018 pa so se zvišale za 1,1 %.
19. april 2019
Zaupanje potrošnikov še naprej padalo tudi v aprilu 2019
Zaupanje potrošnikov pada od letošnjega februarja; v aprilu se je znižalo za 1 odstotno točko. Od aprila 2018 se je znižalo za 9 odstotnih točk, še vedno pa je precej višje od dolgoletnega povprečja.
19. april 2019
Prek treh slovenskih mednarodnih letališč je leta 2018 potovalo 1,8 milijona potnikov
Prek treh slovenskih mednarodnih letališč (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče Portorož) je leta 2018 potovalo 1,8 milijona potnikov.
19. april 2019
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v februarju 2019 za več kot 6 % višja kot v februarju 2018
Vrednost v februarju 2019 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za malo več kot 6 % višja kot v februarju 2018 in za malo manj kot 8 % nižja kot v januarju 2019.
19. april 2019
V prvih treh mesecih 2019 izdanih 1 % več gradbenih dovoljenj za novogradnje kot v istem obdobju prejšnjega leta
V prvih treh mesecih 2019 je bilo za novogradnje stanovanjskih stavb izdanih 9 % več, za novogradnje nestanovanjskih stavb pa 5 % manj gradbenih dovoljenj kot v prvih treh mesecih 2018. V novogradnjah je v tem obdobju načrtovanih 29 % več stanovanj kot v istem obdobju 2018.
18. april 2019
V kmetijstvu v Sloveniji je bilo v 2017 porabljenih 510 ton fitofarmacevtskih sredstev
V kmetijstvu v Sloveniji je bilo v letu 2017 porabljenih 510 ton aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih; od tega je bilo 413 ton fungicidov, 77 ton herbicidov, 19 ton insekticidov in 1,5 tone drugih fitofarmacevtskih sredstev.  
18. april 2019
Podrobni podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu za leto 2018
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobne podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v Sloveniji za leto 2018.
17. april 2019
Na slovenskem cestnem omrežju v 2017 opravljenih 21,4 milijarde voznih kilometrov
Domača cestna motorna vozila so v letu 2017 opravila na domačem in tujem cestnem omrežju 20,9 milijarde voznih kilometrov. Na slovenskem cestnem omrežju pa so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2017 opravila 21,4 milijarde voznih kilometrov.
16. april 2019
Obvestilo o umiku objave – Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, februar 2019
Zaradi odkritja napak smo že objavljene statistične podatke umaknili.