Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, maj 2020

Majski padec izvoza in uvoza manjši od aprilskega

Vrednost blagovne menjave je v maju 2020 v primerjavi z majem 2019 padla, vendar je bil medletni padec manjši od aprilskega. Tudi v prvih petih mesecih 2020 sta bila izvoz in uvoz nižja kot v istem obdobju 2019, izvoz za 6,0 %, uvoz pa za 11,5 %.

  • 10.7.2020
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v maju 2020 nižja kot v maju 2019

Slovenski izvoz je v maju 2020 znašal 2.377,8 milijona EUR, kar je za 19,8 % manj kot v maju 2019, uvoz pa 2.205,8 milijona EUR, kar je za 22,4 % manj kot v maju 2019. V prvih treh mesecih letošnjega leta smo še beležili medletno rast izvoza, nato je epidemija v aprilu močno zavrla mednarodno trgovino. Na uvozni strani je bil manjši padec vrednosti že v marcu, k izrazitemu medletnemu padcu v aprilu je prispevala tudi lanska izredno visoka vrednost uvoza v aprilu. V maju se je vpliv epidemije na blagovno menjavo s tujino že nekoliko zmanjšal.  
 
Pokritost uvoza z izvozom je bila v maju 2020 107,8-odstotna; v blagovni menjavi s tujino je bil ustvarjen presežek v vrednosti 172,1 milijona EUR. To je bil drugi najvišji mesečni presežek v prvih petih mesecih leta 2020 in najvišji od štirih majskih presežkov, ustvarjenih od leta 2010.
 
Blagovna menjava v maju 2020 z državami članicami EU nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v maju 2019


V države članice EU je Slovenija v maju 2020 izvozila za 1.529,9 milijona EUR blaga, kar je za 29,0 % manj kot v maju 2019. Iz teh držav je uvozila za 1.511,8 milijona EUR blaga, kar je za 30,7 % manj kot v maju 2019. Vrednost trgovanja s temi državami se je neprekinjeno povečevala od oktobra 2016 in vse do druge polovice lanskega leta, ko se je začel izražati vpliv ekonomskega ohlajanja. Epidemija je na trgovanje z državami EU negativno vplivala že v marcu 2020, najbolj v aprilu, znatno pa tudi v maju.   

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v maju 2020 izvozila za 848,0 milijona EUR blaga ali 4,5 % več kot v maju 2019 in iz njih uvozila za 693,9 milijona EUR blaga ali 5,0 % več kot v maju 2019. Od konca leta 2018 beležimo visoko rast vrednosti trgovanja s temi državami, ki se je v maju 2020 nadaljevala, a jo je epidemija močno upočasnila.

V prvih petih mesecih leta je bila blagovna menjava s tujino letos nižja kot v 2019

V obdobju od januarja do maja 2020 je bila vrednost slovenskega izvoza 13.209,5 milijona EUR, vrednost uvoza pa 12.482,6 milijona EUR. Obe vrednosti sta bili nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta, izvoza za 6,0 %, uvoza pa za 11,5 %.

Slovenija je v blagovni menjavi s tujino v vseh prvih petih mesecih leta 2020 ustvarila presežek, ki je v teh mesecih skupaj dosegel vrednost 726,9 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila v tem obdobju 105,8-odstotna.Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.377.84313.209.47680,294,0
  EU-271.529.8558.670.03671,083,1
  države nečlanice EU847.9874.539.441104,5125,4
Uvoz2.205.76212.482.57377,688,5
  EU-271.511.8458.487.22769,381,9
  države nečlanice EU693.9183.995.346105,0106,4
Trgovinska bilanca172.081726.903-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %107,8105,8-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2020. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.