Tehnične težave, ki smo jih imeli v petek, 14. 8. 2020, smo uspešno rešili. Vse napovedane objave podatkov smo že objavili v podatkovni bazi SiStat. Hvala za razumevanje.

Popravek - Ekološko kmetijstvo, Slovenija, 2019

Popravek: podatke o ekološkem kmetijstvu za leto 2019 znova objavljamo

V statističnih podatkih o ekološkem kmetijstvu v Prvi objavi, izdani 2. 7. 2020, smo odkrili napake, zato smo jih začasno umaknili. Zdaj omenjeno objavo s popravljenimi podatki znova izdajamo. Zaradi morebitnih  nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

  • 6.7.2020
  • |
  • končni podatki
Ekoloških kmetijskih gospodarstev v 2019 za 5 % več kot v 2018
V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 2019 zajetih 3.828 kmetijskih gospodarstev ali za 2,3 % več kot v letu 2018, od tega je bilo 3.494 ekoloških kmetijskih gospodarstev ali za 5 % več kot v letu 2018. Preostalo so bila kmetijska gospodarstva v preusmeritvi; število teh se je glede na leto 2018 zmanjšalo za 21 %. Vsa kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja (3.828) so bila 5,5 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, tista s statusom »ekološki« med njimi (teh je bilo 3.494) pa 5,0 % vseh.

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi v 2019 za 7 % večja kot v 2018
Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi je bila v letu 2019 glede na leto 2018 večja za 2.787 hektarjev (ali za 7 %). V odstotkih se je najbolj povečala površina ekoloških vinogradov: za 19 % (ali za 86 ha). Površina, namenjena za ekološko pridelavo zelenjadnic, se je povečala za 15 % (kar je 33 ha), površina ekoloških sadovnjakov za 10 % (ali za 152 ha) in površina oljčnikov za 7 % (ali za 15 ha).
Pri deležu trajnih travnikov in pašnikov v celotni površini ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi beležimo rahlo rast za leto 2019.

Pridelek ekološko pridelanega sadja v 2019 manjši kot v 2018
Pridelek ekološko pridelanega sadja je bil v 2019 dvakrat manjši kot v 2018 (v 2019 je tehtal 2.461 ton, v letu 2018 pa 5.029 ton). Količinsko večji je bil pridelek v vinogradih: pridelek grozdja je bil večji za 46 % (tehtal je 2.203 tone). Pridelek oljk pa je bil manjši za 24 % (tehtal je 421 ton).
Pridelek ekološko pridelanih zelenjadnic je bil v Sloveniji v 2019 za 2,1 % manjši od pridelka v 2018 (ki je bil količinsko tudi eden slabših), in za skoraj 18 % večji od pridelka v 2017.

Število večine vrst živali v ekološki reji v 2019 višje kot v 2018
Število posameznih vrst živali v ekološki reji je bilo v 2019 večinoma višje kot v 2018. Zmanjšalo se je le število kuncev (za 14 %).
Skupna količina mesa živali iz ekološke reje je bila v letu 2019 za 20 % manjša kot v letu 2018. Količina govejega mesa iz ekološke reje je bila v 2019 za 21 % manjša kot v 2018, količina svinjskega mesa za 5 %, količina perutninskega mesa za 18 % in količina mesa drugih živali (divje živali v oborah) za 56 %. Količina ovčjega je bila manjša za 84 %. Količina kozjega mesa je bila večja kar za 233 %. Prireje mesa kopitarjev v letu 2019 ni bilo.
Ekološkega kravjega mleka so v 2019 namolzli 7.348 ton ali 7 % več kot v 2018. Ovčjega so namolzli 188 ton ali približno 4 % več kot v 2018, kozjega mleka pa 204 tone ali 47 % več kot v 2018.
Od ekoloških proizvodov živalskega izvora se je v 2019 v primerjavi z 2018 zmanjšal pridelek ekološko pridelanega medu (za dobre 4 %), povečala pa se je prireja jajc (za 8 %).
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ekološki rastlinski pridelki pomembnejših skupin kmetijskih kultur, Slovenija
201820192019
2018
tindeks
Žita5.492,385.628,90102,5
  od tega pšenica in pira1.602,271.769,57110,4
  od tega ječmen815,14858,53105,3
  od tega oves653,90845,95129,4
  od tega koruza za zrnje1.048,221.109,23105,8
Korenovke in gomoljnice1.823,561.626,2889,2
  od tega krompir1.547,181.385,3389,5
Industrijske rastline334,62306,0391,5
  od tega oljnice266,56257,6796,7
Zelenjadnice, melone in jagode1.834,151.795,3697,9
Zelena krma z njiv19.408,3518.550,6095,6
  od tega silažna koruza2.811,132.406,4085,6
  od tega začasno travinje na njivah4.823,135.832,60120,9
Seno s trajnega travinja59.332,48101.950,44171,8
Sadje5.020,802.460,6549,0
Grozdje1.504,992.203,28146,4
Oljke552,43421,3976,3
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ekološki proizvodi živalskega izvora, Slovenija
201820192019
2018
tindeks
Masa očiščenih trupov - SKUPAJ410,21330,1880,5
  Govedo350,07278,4179,5
  Prašiči24,9923,8695,5
  Ovce1,970,3115,8
  Koze0,120,4336,2
  Perutnina32,827,0782,5
  Kopitarji0,000,000,0
  Druge živali0,270,1244,4
Prireja mleka - SKUPAJ7.186,727.739,63107,7
  Kravje mleko6.867,557.347,73107,0
  Ovčje mleko180,71188,13104,1
  Kozje mleko138,46203,77147,2
Med44,2442,0495,0
Konzumna jajca (število)10.868.59511.704.526107,7
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.