Energetika, Slovenija, maj 2020

Neto proizvodnja električne energije v maju 2020 za 12 % manjša kot v maju 2019

Proizvodnja električne energije se je v maju 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala za 12 %. Oskrba z naftnimi derivati, ki je sledila porabi, se je v istem obdobju pri bencinu zmanjšala za 31 %.

  • 26. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v maju 2020 za 12 % manjša kakor v maju 2019

Neto proizvodnja električne energije je maja 2020 znašala 1.232 GWh in se je glede na april 2020 povečala za 12 %, glede na maj 2019 pa zmanjšala za 12 %.

V primerjavi z majem 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah maja 2020 za 13 % manjša, v termoelektrarnah za 32 % manjša, v jedrski elektrarni je bila proizvodnja skoraj na enaki ravni kot maja 2019.

Poraba električne energije se je v maju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 2 % in je znašala 1.011 GWh, medtem ko je v maju lani ta znašala 1.176 GWh, kar je za 14 % več kot letos.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi manjša poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako maja 2020 za 31 % manjša kot maja 2019.

Maja 2020 smo uvozili 567 GWh, izvozili pa 752 GWh električne energije. V enakem obdobju lanskega leta sta bila uvoz za 21 % in izvoz za 18 % večja kot maja 2020.

 

Padec oskrbe z energenti v maju 2020 tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na maj 2019

V maju 2020 smo v primerjavi s prejšnjim mesecem še vedno zaznali padec oskrbe z nekaterimi naftnimi proizvodi, ki so sledili zmanjšani porabi; pri oskrbi s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 39 %.

V primerjavi z majem 2019 pa se je oskrba s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje zmanjšala za 83 % in oskrba z motornim bencinom za 31 %, kar je večinoma še vedno posledica ukrepov zaradi trenutnih razmer v državi (COVID-19).

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, maj 2020
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, maj 2020
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
V
2019
IV
2020
V
2020
V2020
V2019
V2020
IV2020
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.3961.0961.23288112
… od tega hidroelektrarne53331646587147
… od tega termoelektrarne3252462206889
… od tega jedrska elektrarna516497514100103
Uvoz72154956779103
Izvoz91262075282121
Razpoložljiva električna energija1.1769891.01186102
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
V
2019
IV
2020
V
2020
V2020
V2019
V2020
IV2020
indeks
Črni premog in antracit (t)1.2231.7638416948
Koks (t)2.3241.2301.49264121
Rjavi premog in lignit (t)236.702173.441153.0566588
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.1025.7724.9658186
Motorni bencin, neosvinčen (t)33.15019.87722.93769115
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.9468225021761
Dizelsko gorivo (t)117.29642.111117.236100278
Kurilno olje, ekstra lahko (t)8.09433.86132.93240797
Drugi naftni proizvodi (t)10.4596.9908.65583124
Zemeljski plin (1.000 Sm3)67.30664.28653.3577983
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.