Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi uvoznih cen, Slovenija, maj 2020

Cene uvoženih proizvodov v maju 2020 na mesečni ravni nižje za 0,5 %, na letni ravni za 5,2 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v maju 2020 v povprečju za 0,5 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 5,2 % nižje kot pred enim letom.

  • 30.6.2020
  • |
  • končni podatki
Cene uvoženih proizvodov v maju 2020 za 0,5 % nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so se v maju 2020 na mesečni ravni v povprečju ponovno znižale (tokrat za 0,5 %), pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, znižale za 0,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,5 %.

Od uvoženih proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v maju 2020 znižale cene surovin (za 1,1 %), cene energentov (za 0,7 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,4 %), zvišale pa cene proizvodov za investicije (za 0,2 %).

V maju 2020 so se od uvoženih proizvodov izraziteje pocenili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 12,8 %) ter proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 7,2 %); izraziteje podražili pa so se proizvodi v skupini obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva, pletarski izdelki (za 1,9 %).

Cene uvoženih proizvodov za 5,2 % nižje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v maju 2020 na letni ravni povprečno znižale za 5,2 %. To je bil največji letni padec cen uvoženih proizvodov po juniju 2009 (cene so se takrat znižale za enak odstotek). Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se znižale za 5,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 5,1 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu izrazito pocenili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 51,6 %) in v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 50,6 %); opazneje podražili pa so se proizvodi v skupini oblačila (za 3,7 %).
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
V 2020
IV 2020 
V 2020
XII 2019
V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
V 2020
 Ø 2015 
Skupaj99,596,194,896,699,16
Evrsko območje99,696,294,696,8101,31
Zunaj evrsko območje99,595,994,996,496,47
Proizvodi po namenu porabe
Surovine98,997,494,796,299,79
Energenti99,367,864,778,679,30
Proizvodi za investicije100,299,9100,3100,2101,88
Proizvodi za široko porabo99,699,299,199,499,25
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine94,871,369,372,774,72
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,696,995,797,5100,03
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro92,853,749,465,854,61
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.