Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Državna statistika v letu 2019 - Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019 

Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2019.

SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019.

  • 2.7.2020
  • |
  • brez statusa
SURS in pooblaščena izvajalca dejavnosti slovenske državne statistike (BS in NIJZ) smo pripravili poročilo o delu, ki smo ga opravili v letu 2019 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za to leto (Uradni list RS, št. 75/18 in 30/19).

Dokument obsega štiri poglavja, katerih naslovi so povzeti po štirih prednostnih področjih, o katerih poročamo: Statistični podatki in storitve, Podatkovni viri, Zmogljivosti, Sodelovanje. Na začetku vsakega poglavja so našteti cilji, ki so nam bili vodilo pri izpolnjevanju dela na vsakem od teh področij. Sledijo predstavitve najpomembnejših razvojnih dosežkov, opravljenih delovnih nalog in mejnikov na vsakem področju, ki so bili v tem letu še posebno pomembni, da smo lahko učinkovito izvedli vse zadane naloge. Omenjena prednostna področja in cilji so bili postavljeni za celotno srednjeročno obdobje 2018–2022.

Vabimo vas, da si ogledate poročilo delu, ki ga je slovenska državna statistika opravila v letu 2019.Angleško različico te publikacije še pripravljamo. Izšla bo jeseni 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.