Infrastruktura za ravnanje z odpadki, Slovenija, 2018

Odpadki so se v Sloveniji v 2018 odlagali na 16 odlagališčih odpadkov

V Sloveniji je v 2018 obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov, 227 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 8 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Odpadki so se odstranjevali v treh napravah za sežig in odlagali na 16 (legalnih) odlagališčih odpadkov.

  • 1. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Preprečevanje nastajanja odpadkov je najbolj zaželeno ravnanje z odpadki. Sledijo ponovna uporaba, snovna in energetska izraba odpadkov in nazadnje odlaganje na odlagališčih, ki je najmanj zaželen postopek ravnanja z odpadki. Po zakonodaji je na odlagališča dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke. Za ustrezno ravnanje z odpadki je nujna ustrezna infrastruktura, ki zajema naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov ter odlagališča odpadkov.


Naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov

V 2018 je v Sloveniji obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov, v katerih se je recikliralo skoraj 3,6 milijona ton odpadkov, to je 38 % vseh v Sloveniji nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov.

V 227 napravah za predelavo odpadkov z zasipanjem se je snovno izrabilo 4,1 milijona ton odpadkov ali 43 % vseh v Sloveniji v 2018 nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov (predvsem gradbenih odpadkov). V 8 napravah za sežig odpadkov z namenom, da se je iz njih pridobila energija, se je energetsko izrabilo 207.000 ton odpadkov, kar je več kot 2 % vseh v Sloveniji v 2018 nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov. V 3 napravah za sežig odpadkov z namenom, da se ti odpadki odstranijo, pa se je odstranilo 39.000 ton odpadkov ali manj kot 1 % vseh v Sloveniji v 2018 nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov.

Število naprav za predelavo odpadkov se je od 2016 do 2018 povečalo za 12 %, povečale pa so se tudi količine predelanih odpadkov (o tem več v spodnji tabeli).


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihOdlagališča odpadkov 


V 2018 je bilo v Sloveniji 16 obratujočih odlagališč odpadkov, od tega 13 za nenevarne odpadke, dve za inertne odpadke in eno za nevarne odpadke. Enajst odlagališč odpadkov (večina) je bilo v vzhodni Sloveniji, pet pa v zahodni Sloveniji. 

Na odlagališča odpadkov v Sloveniji je bilo v 2018 odloženih 157.000 ton vseh vrst odpadkov, to je 2 % vseh v Sloveniji v tem letu nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov.

Število naprav za odstranjevanje odpadkov se je od 2016 do 2018 zmanjšalo, medtem ko se je količina odstranjenih odpadkov nekoliko povečala (več o tem v spodnji tabeli). Eno odlagališče za nenevarne odpadke se je v tem obdobju v Sloveniji zaprlo.


Naprave za ravnanje z odpadki in količine obdelanih odpadkov, Slovenija, 2016 in 2018
20162018
Število
naprav
Količina obdelanih
odpadkov (1.000 ton)
Število
naprav
Količina obdelanih
odpadkov (1.000 ton)
Naprave za recikliranje3862.8764123.596
Naprave za predelavo z zasipanjem1801.3102274.115
Naprave za energetsko predelavo s sežigom102318207
Naprave za odstranjevanje s sežigom337339
Odlagališča odpadkov1713816157
Vira: SURS, ARSO
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki so prevzeti iz administrativnega vira (Agencija RS za okolje) in pripravljeni za poročanje Eurostatu, statističnemu uradu EU, skladno z Uredbo 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.