Indeksi uvoznih cen, Slovenija, april 2020

Cene uvoženih proizvodov v aprilu 2020 na mesečni ravni nižje za 1,0 %, na letni ravni za 4,9 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu 2020 v povprečju za 1,0 % nižje kot v marcu 2020 in v povprečju za 4,9 % nižje kot v aprilu 2019.

  • 29.5.2020
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v aprilu 2020 za 1,0 % nižje glede na marec 2020

Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu 2020 za povprečno 1,0 % nižje kot v prejšnjem mesecu. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile nižje za 1,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,6 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v aprilu 2020 najbolj znižale cene energentov (za 13,0 %), sledile so cene surovin (za 0,7 %), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo in cene proizvodov za investicije podražile (prve za 0,2 %, druge za 0,3 %).

Od uvoženih proizvodov so se v aprilu 2020 najbolj pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 23,2 %), sledili so proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin ter proizvodi iz skupine proizvodnja koksa in naftnih derivatov (v vsaki skupini za 11,6 %). Najbolj podražili pa so se proizvodi iz skupine premog in lignit (za 1,7 %).

Cene uvoženih proizvodov v aprilu 2020 za 4,9 % nižje kot pred enim letom

V aprilu 2020, glede na april 2019, so bile cene uvoženih proizvodov povprečno za 4,9 % nižje. To je bilo po avgustu 2009, ko je bilo znižanje cen 5-odstotno, najizrazitejše letno znižanje cen uvoženih proizvodov. Znižale so se tako cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju (za 5,2 %), kot tudi cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja (za 4,5 %).

V enem letu so se izraziteje znižale cene uvoženih proizvodov iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 46,8 %), sledile pa so cene proizvodov iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 42,5 %). Najizraziteje pa so se zvišale cene proizvodov iz skupine oblačila (za 3,6 %).
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
IV 2020
III 2020 
IV 2020
XII 2019
IV 2020
IV 2019
I–IV 2020
I–IV 2019
IV 2020
 Ø 2015 
Skupaj99,096,595,197,199,64
Evrsko območje98,696,694,897,3101,76
Zunaj evrsko območje99,496,495,596,896,99
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,398,595,596,6100,92
Energenti87,068,365,282,079,86
Proizvodi za investicije100,399,7100,4100,2101,72
Proizvodi za široko porabo100,299,599,299,599,62
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine95,975,274,973,578,78
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,297,396,097,9100,42
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro76,857,953,269,458,85
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.