Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2018

Novo v podatkovni bazi SiStat: Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2018

Podatke o blagovni menjavi po značilnostih podjetij smo v podatkovni bazi SiStat dopolnili s podatki za leto 2018, in sicer v naslednjih dveh tabelah: Struktura izvoza in uvoza po vrsti lastništva in dejavnosti izvoznikov in uvoznikov ter Struktura izvoza po intenzivnosti in dejavnosti izvoznikov.

  • 22.5.2020
  • |
  • začasni podatki
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.