Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, oktober 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2019 za 2,1 % višja kot v septembru

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v oktobru 2019 zvišali tako na mesečni kot na letni ravni.

  • 10.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Industrijska proizvodnja višja na mesečni in na letni ravni

Vrednost industrijske proizvodnje se je v oktobru 2019 glede na prejšnji mesec zvišala za 2,1 %, glede na oktober prejšnjega leta pa za 2,7 %.

Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni v predelovalnih dejavnostih in v rudarstvu zvišala (za 2,4 % oz. za 2,1 %), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa se je četrti mesec zapored znižala (za 0,5 %).

Višji kot v prejšnjem mesecu sta bili tudi vrednosti proizvodnje izdelkov za široko porabo ter za investicije (za 6,3 % oz. za 1,3 %), vrednost proizvodnje izdelkov za vmesno porabo pa je bila nekoliko nižja (za 0,1 %).

Tudi prihodek od prodaje in vrednost zalog v industriji višja na mesečni in na letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji je bil v oktobru 2019 za 2,7 % višji kot v septembru 2019 in za 3,1 % višji kot v oktobru 2018.

Zvišanje je bilo posledica rasti prihodka od prodaje v industriji na tujem trgu. Ta je bil v oktobru tako na mesečni kot na letni ravni višji za 6,2 %; to je bila doslej v 2019 najvišja rast. Prihodek od prodaje na domačem trgu pa se je na obeh ravneh znižal: na mesečni ravni za 2,0 %, na letni pa za 1,3 %.

Tudi vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v oktobru 2019 višja tako na mesečni kot na letni ravni (za 0,3 % oz. za 2,9 %). V predelovalnih dejavnostih je bila za 0,4 % višja kot v prejšnjem mesecu, v rudarstvu pa za 8,1 % nižja.

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
X 19
IX 19 
X 19
X 18
I-X 19
I-X 18
X 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,1102,7103,1126,7
B Rudarstvo102,190,196,699,7
C Predelovalne dejavnosti102,4103,8103,6130,5
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro99,593,098,894,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,999,5100,6115,1
  AE Energenti100,793,698,894,5
  AI Surovine100,1100,9100,9120,0
B Proizvodi za investicije101,3103,8105,9154,8
C Proizvodi za široko porabo106,3107,2105,5124,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,7104,999,8136,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo106,1107,5106,5120,2
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi114,1116,5110,6153,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,2103,0101,2128,8
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,1102,2103,5133,9
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,098,0102,3113,9
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
X 19
IX 19 
X 19
X 18
I-X 19
I-X 18
X 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,7103,1102,3126,1
B Rudarstvo112,695,795,3107,1
C Predelovalne dejavnosti103,8104,3102,8126,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,699,8101,1118,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,499,7101,1118,7
B Proizvodi za investicije104,3103,4102,1147,6
C Proizvodi za široko porabo105,1108,6104,8120,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,1105,1101,2119,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo105,5109,0105,8119,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
X 19
IX 19 
X 19
X 18
I-X 19
I-X 18
X 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,3102,9104,2130,3
B Rudarstvo91,9100,2120,2172,4
C Predelovalne dejavnosti100,4103,0104,2130,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,5101,7102,7123,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,5101,9102,6122,5
B Proizvodi za investicije100,3104,7107,9143,7
C Proizvodi za široko porabo100,2103,2103,8131,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,8102,696,7114,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,7103,1104,8134,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.