Poslovne tendence, Slovenija, november 2019

Zaupanje v trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih v novembru 2019 nižje kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v novembru 2019 v trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih nižja kot v oktobru 2019.

  • 25.11.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji na mesečni in letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila novembra 2019 za 2 odstotni točki nižja kot v prejšnjem mesecu, od vrednosti v novembru 2018 pa za 10 odstotnih točk. Za 3 odstotne točke nižja je bila tudi od dolgoletnega povprečja.

Kazalnika skupna naročila in zaloge končnih izdelkov sta se glede na oktober 2019 izboljšala (za 6 oziroma za 1 odstotno točko). Kazalnik pričakovana proizvodnja pa se je poslabšal (za 12 odstotnih točk).

Investicijska vlaganja v 2019 za 3 % višja kot v 2018

V letu 2019 je uporabljalo sredstva za investicijska vlaganja 95 % podjetij v predelovalnih dejavnostih. Vrednost njihovih investicijskih vlaganj je bila v povprečju za 3 % višja kot v letu 2018.
Največ podjetij je vlagalo sredstva v zamenjavo stare opreme (30 % podjetij), sledila so podjetja, ki so vlagala v razširitev zmogljivosti (takih je bilo 29 %), in tista, ki so vlagala v avtomatizacijo in mehanizacijo (26 % podjetij).
V letu 2020 naj bi 30 % podjetij vlagalo v avtomatizacijo in mehanizacijo, 29 % podjetij v zamenjavo stare opreme, 26 % podjetij v razširitev zmogljivosti in 15 % podjetij v drugo. Na vlaganja v letu 2019 so spodbudno vplivali povpraševanje, razpoložljivost finančnih virov ali dobiček ter tehnični dejavniki. Isti dejavniki naj bi spodbudno vplivali tudi na vlaganja v letu 2020.
Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila novembra 2019 za 1 odstotno točko nižja kot aprila 2019, vrednost kazalnika pričakovano poslovno stanje v naslednjih 6 mesecih pa za 8 odstotnih točk nižja kot aprila 2019.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila novembra 2019 za 13 odstotnih točk nižja kot oktobra 2019 in 5 odstotnih točk nižja kot novembra 2018 ter za 7 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na poslabšanje kazalnika je vplival predvsem kazalnik prodaja.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je poslabšala; izjema je bil kazalnik pričakovani poslovni položaj, ki se je nekoliko izboljšal.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v novembru 2019 nekoliko višja kot v oktobru 2019 (za 1 odstotno točko) in precej nižja kot v novembru 2018 (za 17 odstotnih točk nižja), vendar pa višja od dolgoletnega povprečja (za 19 odstotnih točk).

Vrednost tega kazalnika je na mesečni ravni višal kazalnik pričakovano zaposlovanje (za 3 odstotne točke), nižal pa kazalnik skupna naročila (za 2 odstotni točki).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih ohranil vrednost iz prejšnjega meseca

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v novembru 2019 enaka kot v oktobru 2019. Glede na november 2018 je bila za 3 odstotne točke nižja, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa za 9 odstotnih točk višja. Vrednost kazalnika zaupanja se že tri zaporedne mesece ni spremenila. 

Kazalnik zaposlovanja se je zvišal za 6 odstotnih točk, medtem ko se je kazalnik pričakovano zaposlovanje znižal za 6 odstotnih točk.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.