Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2017

Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev v 2017 za 5,8 % višja kot v 2016

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2017 zaposloval 25.691 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 1,72 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev.

  • 21.11.2019
  • |
  • brez statusa
Več kot tretjino okoljske proizvodnje ustvarile proizvodne dejavnosti
Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev je v letu 2017 znašala 1,72 milijarde EUR ali za 5,8 % več kot v letu 2016.

Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 768,7 milijona EUR ali 44,6 %. Proizvodnja specializiranih proizvajalcev okoljskih storitev, tj. tistih, ki so glede na dejavnost, za katero so bili registrirani, spadali (po SKD) v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, je znašala 202,4 milijona EUR ali 11,8 % celotne okoljske proizvodnje. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji v letu 2017 prispeval 82,1 milijona EUR ali 4,8 %. 

1.055,8 milijona EUR ali 61,3 % celotne okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo proizvodov in storitev za varstvo okolja, 666,6 milijona EUR ali 38,7 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov).

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v letu 2017 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov (37,4 %). Sledile so okoljska domena ravnanje z odpadki (20,3 % celotne vrednosti okoljskih izdelkov in storitev), varstvo zraka in klime (14,8 %) in upravljanje odpadnih voda (13,3 %).

Izvoz v letu 2017 višji kot v letu 2016
Sektor okoljsko blago in storitve je v letu 2017 izvozil za 659 milijonov EUR okoljskega blaga in storitev ali za 16,4 % več kot v letu 2016; 85,3 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 14,5 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te dejavnosti so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost v 2017 za 4,4 % višja kot v 2016
Zaposlenost oz. število zaposlenih v sektorju okoljsko blago in storitve se izraža v številu polnovrednih delovnih moči. Polnovredna delovna moč je ekvivalent za eno osebo, ki je eno leto polno zaposlena (tj. s polnim delovnim časom) na delovnem mestu na ekonomskem ozemlju države.

V letu 2017 je vrednost celotne proizvodnje v tem sektorju ustvarilo 25.691 polnovrednih delovnih moči ali 4,4 % več kot v letu 2016.
 
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2017
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
ProizvodnjaIzvozZaposlenost
201620172017
2016
201620172017
2016
201620172017
2016
EUR (mio.)indeksEUR (mio.)indeksPDM2)indeks
Skupaj1)1.628,51.722,3105,8566,2659,0116,424.605,125.691,2104,4
  specializirani proizvajalci okoljskih storitev240,4202,484,290,595,8105,95.588,55.125,391,7
  proizvodne dejavnosti688,6768,7111,6475,0562,0118,36.473,77.016,5108,4
  ostali699,4751,2107,40,71,3175,012.543,013.549,3108,0
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Polnovredne delovne moči.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.