Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2017

Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev v 2017 za 5,8 % višja kot v 2016

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2017 zaposloval 25.691 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 1,72 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev.

  • 21.11.2019
  • |
  • brez statusa
Več kot tretjino okoljske proizvodnje ustvarile proizvodne dejavnosti
Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev je v letu 2017 znašala 1,72 milijarde EUR ali za 5,8 % več kot v letu 2016.

Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 768,7 milijona EUR ali 44,6 %. Proizvodnja specializiranih proizvajalcev okoljskih storitev, tj. tistih, ki so glede na dejavnost, za katero so bili registrirani, spadali (po SKD) v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, je znašala 202,4 milijona EUR ali 11,8 % celotne okoljske proizvodnje. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji v letu 2017 prispeval 82,1 milijona EUR ali 4,8 %. 

1.055,8 milijona EUR ali 61,3 % celotne okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo proizvodov in storitev za varstvo okolja, 666,6 milijona EUR ali 38,7 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov).

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v letu 2017 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov (37,4 %). Sledile so okoljska domena ravnanje z odpadki (20,3 % celotne vrednosti okoljskih izdelkov in storitev), varstvo zraka in klime (14,8 %) in upravljanje odpadnih voda (13,3 %).

Izvoz v letu 2017 višji kot v letu 2016
Sektor okoljsko blago in storitve je v letu 2017 izvozil za 659 milijonov EUR okoljskega blaga in storitev ali za 16,4 % več kot v letu 2016; 85,3 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 14,5 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te dejavnosti so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost v 2017 za 4,4 % višja kot v 2016
Zaposlenost oz. število zaposlenih v sektorju okoljsko blago in storitve se izraža v številu polnovrednih delovnih moči. Polnovredna delovna moč je ekvivalent za eno osebo, ki je eno leto polno zaposlena (tj. s polnim delovnim časom) na delovnem mestu na ekonomskem ozemlju države.

V letu 2017 je vrednost celotne proizvodnje v tem sektorju ustvarilo 25.691 polnovrednih delovnih moči ali 4,4 % več kot v letu 2016.
 
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2017
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
ProizvodnjaIzvozZaposlenost
201620172017
2016
201620172017
2016
201620172017
2016
EUR (mio.)indeksEUR (mio.)indeksPDM2)indeks
Skupaj1)1.628,51.722,3105,8566,2659,0116,424.605,125.691,2104,4
  specializirani proizvajalci okoljskih storitev240,4202,484,290,595,8105,95.588,55.125,391,7
  proizvodne dejavnosti688,6768,7111,6475,0562,0118,36.473,77.016,5108,4
  ostali699,4751,2107,40,71,3175,012.543,013.549,3108,0
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Polnovredne delovne moči.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.