Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, oktober 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2019 na mesečni ravni nižje za 0,3 %

Cene industrijskih proizvodov so se v oktobru 2019 v primerjavi s septembrom 2019 znižale v povprečju za 0,3 %, v primerjavi z oktobrom 2018 so se zvišale za 0,2 %.

  • 21.11.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v oktobru 2019 nižje za 0,3 %

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v oktobru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nižje za 0,3 %.

Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu, kot tudi cene proizvodov za prodajo na tujem trgu, so bile v povprečju nižje kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 0,4 % in 0,2 %.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,3 % nižje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa se niso spremenile.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v oktobru 2019 glede na september 2019 znižale cene proizvodov za široko porabo (za 0,4 %), cene surovin (za 0,3 %), cene proizvodov za investicije (za 0,3 %) in cene energentov (za 0,2 %).

Glede na prejšnji mesec so se cene zvišale v proizvodnji pohištva (za 1,0 %), znižale pa so se v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 1,3 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v oktobru 2019 za 0,2 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od oktobra 2018 do oktobra 2019) v povprečju zvišale za 0,2 %. Cene omenjenih proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 1,9 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,5 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se znižale (za 1,7 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 1,0 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,2 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji kovin (za 5,4 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2019 
IX 2019
 X 2019 
XII 2018
X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj99,7100,3100,2100,7103,31
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,799,298,999,8103,60
Energenti99,8111,0111,3110,3109,06
Proizvodi za investicije99,799,9100,0100,8100,81
Proizvodi za široko porabo99,6100,3100,5100,3103,36
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,4100,8100,0101,2103,86
C Predelovalne dejavnosti99,799,699,5100,1102,90
D Oskrba z električno energijo99,8114,4115,2113,5111,86
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0106,9102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2019 
IX 2019
 X 2019 
XII 2018
X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu99,6101,9101,9101,8103,95
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,898,698,599,6102,65
  evrsko območje99,798,698,399,6101,80
  zunaj evrsko območje100,098,799,099,6104,56
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.