Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Kazalniki za odpadke, Slovenija, 2018

Slovenija je v 2018 reciklirala skoraj 59 % komunalnih odpadkov

Objavo Odpadki, Slovenija, 2018 dopolnjujemo z vrednostmi nekaterih kazalnikov, povezanih z nastajanjem odpadkov in ravnanjem z njimi, pripravljenimi skladno z Eurostatovo metodologijo.

  • 28.11.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalniki za odpadke so del obsežnega nabora kazalnikov za spremljanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja na območju Evropske unije. Vrednosti objavljenih kazalnikov prikazujejo smeri gibanja pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi v Sloveniji.

V Sloveniji je v 2018 nastalo: 

  • 1.563 kg vseh odpadkov, razen mineralnih (gradbeni odpadki, zemlja in kamenje, zemeljski izkopi ipd.) na prebivalca. To je 10 kg na prebivalca več kot v 2017 in hkrati 456 kg na prebivalca manj kot 2010. 
  • 495 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. To je 17 kg več kot v 2017 in 26 kg več kot v 2010.

 
Kazalniki s področja ravnanja z odpadki v Sloveniji v letu 2018

V Sloveniji je bila v 2018 stopnja recikliranja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov, razen mineralnih, skoraj 88-odstotna. To je 4 odstotne točke več kot v 2017 in hkrati 25 odstotnih točk več kot v 2010.

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila skoraj 59-odstotna. To je 1 odstotna točka več kot v 2017 in 35 odstotnih točk več kot v 2010.

Stopnja odlaganja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov, razen mineralnih, je bila okoli 5-odstotna. To je pol odstotne točke manj kot v 2017 in 20 odstotnih točk manj kot v 2010.


Več podatkov o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi si lahko preberete v objavi Odpadki, Slovenija, 2018 in na spletnem mestu SiStat.

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.