Transport, Slovenija, september 2019

V septembru 2019 v Sloveniji 5 % več prvič registriranih novih osebnih vozil kot v septembru 2018

Avtobusi v javnem linijskem prevozu so opravili okrog 48 mio. potniških kilometrov, kar je skoraj 7 % več kot v septembru 2018. Število potnikov v letališkem prometu je bilo nižje kot v septembru 2018.

  • 15. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Z medkrajevnimi in mednarodnimi avtobusi prepeljanih več potnikov kot pred enim letom
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v septembru 2019 prepeljali malo več kot 4 mio. potnikov ali za 0,5 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v septembru 2019 prepeljali več kot 2 mio. potnikov (ali 5 % več kot v septembru 2018). Pri tem so opravili okrog 48 mio. potniških kilometrov, kar je skoraj 7 % več kot v septembru 2018. 

V letališkem prometu manj potnikov kot v septembru 2018
V septembru 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 171.900 potnikov, kar je 10 % manj kot v septembru 2018.

V pristaniškem prometu pretovorjenega manj blaga kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v septembru 2019 našteli več kot 21.600 potnikov, kar je za 1 % več kot v septembru 2018.
V Pristanišču Koper je bilo v septembru 2019 pretovorjenih malo manj kot 2 mio. ton blaga, kar je za 7 % manj kot v septembru 2018. 

Število prvič v Sloveniji registriranih osebnih vozil višje kot v septembru 2018
Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v septembru 2019, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 10.300, kar je za 0,5 % manj kot v septembru 2018. Prvič registriranih osebnih avtomobilov je bilo skoraj 7.900, kar je za skoraj 1 % več kot v septembru 2018. Od tega je bilo skoraj 5.300 novih, kar je za 5 % več kot v septembru 2018.
 
Posodobljen kazalnik o strukturi kopenskega blagovnega prevoza
Kazalnik o strukturi kopenskega blagovnega prevoza v podatkovni bazi SiStat smo metodološko posodobili; zdaj prikazuje delež železniškega blagovnega prevoza v celotni strukturi kopenskega blagovnega prevoza.
 
Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Izbrani podatki transporta, Slovenija
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018 
I–IX 2019
I–IX 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.68019.850105,096,8
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)48,5373106,8100,2
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)4.35340.997100,597,6
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)3.11223.83398,8101,8
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.37610.68699,8103,0
Prvič registrirana cestna motorna vozila10.308110.17599,598,9
Prvič registrirani osebni avtomobili7.86883.005100,997,7
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)21.637123.596101,2110,8
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.82717.27492,5101,8
Zračni transport4)
Promet potnikov na letališčih (1.000)1721.448,589,8101,8
Promet blaga na letališčih (1.000 t)18,593,894,7
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Od vključno septembra 2019 dalje podatkov o zračnem prevozu ne bomo več objavljali zaradi prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. 

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.

Od vključno septembra 2019 dalje podatkov o zračnem prevozu ne bomo več objavljali zaradi prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.