Energetika, Slovenija, september 2019

Energetika, Slovenija, september 2019 – začasni podatki

Proizvodnja električne energije se je v septembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 11 %, oskrba z energenti se je povečala.

  • 25.10.2019
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v septembru manjša kakor avgusta

Septembra 2019 je bila neto proizvodnja električne energije 1021 GWh in se je glede na avgust 2019 zmanjšala za 11 %, poraba je bila 1051 GWh in se je glede na avgust 2019 zmanjšala za 6 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 25 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 9 %, v jedrski elektrarni Krško pa se je proizvodnja zmanjšala za 3 %.

Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv septembra 2019 manjša za 11 %.

Septembra 2019 smo uvozili 707 GWh, izvozili pa 649 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v septembru 2019

V septembru 2019 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri motornemu bencinu, petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje, ter pri rjavemu premogu in lignitu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 11 %, 10 %, in 4 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 114 %, črnim premogom in antracitom za 30 %, koksom za 14 %, utekočinjenim naftnim plinom za 11 % in drugimi naftnimi proizvodi za 8 %.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2019
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2019
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
VIII
2019
IX
2019
IX2019
VIII2019
TJindex
Skupaj3.2712.92389
Črni premog (NCV)47175
Rjavi premog in lignit (NCV)2.9192.61990
Naftni proizvodi (NCV)8450
Zemeljski plin (GCV)24717772
Druga goriva (NCV)93116125
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
VIII
2019
IX
2019
IX2019
VIII2019
indeks
Črni premog in antracit (t)768996130
Koks (t)1.9812.256114
Rjavi premog in lignit (t)245.764235.25296
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.1177.927111
Motorni bencin, neosvinčen (t)40.23035.94989
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)3.2372.90590
Dizelsko gorivo (t)123.703122.58899
Kurilno olje, ekstra lahko (t)11.20323.952214
Drugi naftni proizvodi (t)9.0849.825108
Zemeljski plin (1.000 Sm3)55.16356.556103
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.