Transport, Slovenija, 2018

V slovenskih pristaniščih se je izkrcalo ali vkrcalo v 2018 za 23 % več potnikov kot v prejšnjem letu

Po cestah in železnici je bila v 2018 prepeljana približno enaka količina blaga kot v 2017. V mestnem javnem prevozu je bilo prepeljanih manj potnikov, v železniškem prevozu pa podobno število kot v 2017. Povečal se je letališki promet, znatno povečanje pa je dosegel pristaniški potniški promet.

  • 29. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V cestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih v 2018 manj potnikov, v železniškem prevozu pa nekaj več kot v 2017

V cestnem javnem linijskem prevozu (ta zajema medkrajevni in mednarodni prevoz) je bilo v 2018 prepeljanih 28,5 milijona potnikov, kar je za 11 % manj kot v 2017. V mestnem javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih 59,8 milijona potnikov ali za 3 % manj kot v prejšnjem letu.

V železniškem prevozu je bilo v 2018 prepeljanih 13,5 milijona potnikov ali za 1 % več kot v 2017.

Največji slovenski letalski prevoznik je v 2018 prepeljal 1,2 milijona potnikov ali 2 % več kot v prejšnjem letu.

Na slovenska mednarodna letališča je prispelo ali z njih odpotovalo 1,8 milijona potnikov, kar je za 8 % več kot v prejšnjem letu, v slovenskih pristaniščih pa se je izkrcalo ali vkrcalo nekaj več kot 133.000 potnikov, kar je za 23 % več kot v 2017.

V cestnem javnem linijskem prevozu je bilo v 2018 opravljenih 522 milijonov potniških kilometrov ali za 6 % manj kot v 2017, v železniškem prevozu 656 milijonov potniških kilometrov ali za 1 % več kot v prejšnjem letu in v zračnem prevozu 1,2 milijarde potniških kilometrov ali za 1 % manj kot v prejšnjem letu.

V cestnem in železniškem prevozu prepeljana podobna količina blaga kot v 2017

Slovenska tovorna vozila so v 2018 prepeljala 85,4 milijona ton blaga in opravila 22,2 milijarde tonskih kilometrov. Po cestah je bilo prepeljanega za 1 % manj blaga kot v 2017, opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 7 % več kot v prejšnjem letu.

Po železnici je bilo v 2018 prepeljanih 21,3 milijona ton blaga kar je skoraj enaka količina blaga kot v prejšnjem letu in opravljenih 5,1 milijarde tonskih kilometrov, podobno kot v prejšnjem letu.

V pristaniškem prometu je bilo v 2018 pretovorjenih 23,1 milijona ton blaga ali za 4 % več kot v 2017. Struktura pretovora kaže, da je bilo največ pretovorjenega blaga v velikih kontejnerjih (40 %) ter kot suhi razsuti tovor (32 %), sledi tekoči razsuti tovor (16 %). Najmanj je bilo pretovorjenega drugega generalnega tovora (7 %) ter mobilnih RO-RO enot (5 %).

Povprečna starost osebnih avtomobilov še vedno raste

Registriranih osebnih avtomobilov je bilo konec leta 2018 1,1 milijona, kar je za 2 % več kot konec leta 2017. 

Povprečna starost registriranih osebnih avtomobilov se je tudi v 2018 glede na prejšnja leta nekoliko zvišala; znašala je nekaj več kot 10 let, kar je najvišja vrednost v zadnjih desetih letih in za več kot 2 leti višja kot pred desetimi leti. Povprečno najstarejše osebne avtomobile so vozili v goriški statistični regiji (11,5 leta), povprečno najmanj stare pa v osrednjeslovenski statistični regiji (9,4 leta). 

Potniški prevoz in promet, Slovenija
Potniški prevoz in promet, Slovenija
1) Podatki za cestni javni linijski prevoz od leta 2012 dalje niso popolnoma primerljivi s podatki za predhodna leta.
2) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Blagovni prevoz in promet, Slovenija
Blagovni prevoz in promet, Slovenija
Vir: SURS
Potniški prevoz in promet, Slovenija
201720182018
2017
številoindeks
Prepeljani potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)31.90328.52089,4
Mestni javni linijski prevoz1)61.77659.83396,9
Železniški prevoz13.42213.554101,0
Zračni prevoz1.2101.228101,5
Letališki promet2)1.6861.813107,5
Pristaniški promet108133123,1
Mejni cestni promet3)57.82258.279100,8
Opravljeni potniški kilometri (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)55452294,3
Železniški prevoz650656100,9
Zračni prevoz1.2031.19399,2
1) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
2) Podatek o letališkem prometu vključuje promet potnikov brez potnikov v neposrednem tranzitu.
3) Samo meja s Hrvaško.
Viri: SURS, MNZ - Policija, URSP
Blagovni prevoz in promet, Slovenija
201720182018
2017
številoindeks
Prepeljano blago (1.000 ton)
Cestni prevoz86.21285.40699,1
Železniški prevoz21.27521.316100,2
Zračni prevoz2282,6
Letališki promet1212100,6
Pristaniški promet22.31123.127103,7
Opravljeni tonski kilometri (mio.)
Cestni prevoz20.81422.225106,8
Železniški prevoz5.1285.151100,4
Zračni prevoz2181,5
Vira: SURS, URSP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.