Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, avgust 2019

Izvoz in uvoz avgusta 2019 višja kot avgusta 2018

Kljub zmanjšanju vrednosti trgovanja z državami članicami EU v primerjavi z avgustom 2018, sta bila celotna izvoz in uvoz v avgustu 2019 višja zaradi občutne rasti vrednosti blagovne menjave s preostalim svetom.

  • 10.10.2019
  • |
  • začasni podatki
Blagovna menjava s tujino avgusta 2019 višja kot avgusta 2018

Slovenija je v avgustu 2019 izvozila za 2.316,8 milijona EUR blaga, uvozila pa za 2.296,6 milijona EUR. Vrednost izvoza se je glede na avgust 2018 povečala za 4,9 %, vrednost uvoza pa za 4,3 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v avgustu 2019 torej ustvarjen presežek v vrednosti 20,2 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 100,88-odstotna.

Vrednost trgovanja s članicami EU v avgustu 2019 nižja, z državami, ki niso članice EU, pa višja kot v avgustu 2018

Avgust je bil drugi mesec v 2019 (poleg junija), v katerem se je vrednost blagovne menjave Slovenije z državami članicami EU na letni ravni znižala. V te države smo v avgustu 2019 namreč izvozili za 1.649,6 milijona EUR blaga, kar je 2,5 % manj kot v avgustu 2018. Uvoz blaga iz teh držav je znašal 1.728,9 milijona EUR, kar je 1,7 % manj kot v avgustu 2018. Na to zmanjšanje je najbolj vplival upad obsega trgovanja z našo najpomembnejšo trgovinsko partnerico – Nemčijo.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v avgustu 2019 izvozila za 667,2 milijona EUR, iz teh držav uvozila pa za 567,7 milijona EUR blaga. Rast izvoza v te države je bila glede na avgust 2018 28,9-odstotna, rast uvoza iz teh držav pa 28,3-odstotna. V avgustu 2018 je bila med temi državami naša najpomembnejša trgovinska partnerica pri izvozu Rusija, pri uvozu pa Kitajska, v avgustu 2019 pa je bila to pri obeh tokovih blagovne menjave Švica.

V prvih osmih mesecih 2019 sta bila izvoz in uvoz vrednostno skoraj popolnoma uravnotežena

Slovenija je od januarja do avgusta 2019 izvozila za 22.146,6 milijona EUR, uvozila pa za 22.142,6 milijona EUR. Izvoz je bil v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta višji za 8,9 %, uvoz pa za 11,3 %.

Trgovinski presežek, ustvarjen v tem obdobju, je znašal 4,0 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 100,02-odstotna.

Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.316.77522.146.632104,9108,9
EU-281.649.59116.583.35397,5105,3
države nečlanice EU667.1845.563.279128,9121,6
Uvoz2.296.57022.142.606104,3111,3
EU-281.728.85716.387.56698,3103,9
države nečlanice EU567.7125.755.041128,3139,8
Trgovinska bilanca20.2054.026-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %100,88100,02-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni junija 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.