Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, avgust 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2019 na mesečni ravni nižja za 2,0 %

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 znižali.

  • 10.10.2019
  • |
  • začasni podatki
Stopnje rasti industrijske proizvodnje na mesečni in na letni ravni najnižje v tem letu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v avgustu 2019 za 2,0 % nižja kot v juliju 2019, glede na avgust 2018 pa je bila za 0,8 % višja.

To sta bila do zdaj v 2019 največji padec vrednosti industrijske proizvodnje na mesečni ravni in najnižja rast na letni ravni (vrednost industrijske proizvodnje je bila sicer doslej v vsakem mesecu 2019 višja kot v istem mesecu 2018).

V predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro sta bili vrednosti industrijske proizvodnje v avgustu 2019 nižji kot v prejšnjem mesecu (za 1,9 % oz. za 0,6 %), v rudarstvu pa je bila vrednost višja (za 0,5 %).

Prihodek od prodaje in vrednost zalog v industriji na mesečni ravni nižja

Prihodek od prodaje v industriji je bil v avgustu 2019 na mesečni ravni nižji za 0,7 %, na letni ravni pa višji za 3,4 %, pri čemer je bil na tujem trgu na mesečni in na letni ravni višji (za 0,3 % oz. za 6,5 %), na domačem trgu pa na obeh ravneh nižji (na mesečni ravni za 3,8 %, na letni za 2,7 %).

Prihodek od prodaje je bil v avgustu 2019 glede na julij 2019 nižji v proizvodnji izdelkov za investicije in v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 2,0 % oz. za 1,6 %), v proizvodnji izdelkov za široko porabo pa je bil nekoliko višji (za 0,1 %).

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v avgustu 2019 od vrednosti zalog v prejšnjem mesecu za 0,6 % nižja, od vrednosti zalog v istem mesecu prejšnjega leta pa za 2,7 % višja. 2,7-odstotna rast vrednosti zalog na letni ravni je bila najnižja rast na tej ravni po juliju 2015; takrat je bila 0,3-odstotna.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VIII 19
VII 19 
VIII 19
VIII 18
I-VIII 19
I-VIII 18
VIII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,0100,8103,4124,5
B Rudarstvo100,587,298,9100,5
C Predelovalne dejavnosti98,1101,6103,8128,0
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro99,494,999,396,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo97,697,1100,6112,6
  AE Energenti99,594,199,495,6
  AI Surovine97,597,9100,8116,8
B Proizvodi za investicije98,7107,9107,0153,9
C Proizvodi za široko porabo96,5101,3105,6121,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo95,092,598,8127,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo97,7102,9106,9119,3
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi104,5105,6110,7158,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,3102,5101,3126,5
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi97,9100,4103,7131,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,1100,3103,2112,4
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VIII 19
VII 19 
VIII 19
VIII 18
I-VIII 19
I-VIII 18
VIII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,3103,4102,5124,2
B Rudarstvo93,084,397,296,3
C Predelovalne dejavnosti99,4104,2103,1124,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,498,8101,2116,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,699,0101,2117,3
B Proizvodi za investicije98,0111,0102,7143,8
C Proizvodi za široko porabo100,1105,9104,8118,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo95,997,8100,4114,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,4108,0106,0119,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VIII 19
VII 19 
VIII 19
VIII 18
I-VIII 19
I-VIII 18
VIII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,4102,7104,6127,9
B Rudarstvo112,4100,8125,6171,9
C Predelovalne dejavnosti99,4102,7104,5127,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,2101,2103,1122,5
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,1101,4103,0122,0
B Proizvodi za investicije98,2106,2108,6141,1
C Proizvodi za široko porabo99,0102,3103,9129,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,889,995,9103,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,1104,4105,0132,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.