Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija, 2017

Bruto investicije v osnovna sredstva v 2017 v vzhodni Sloveniji za 14,4 %, v zahodni pa za 10,3 % višje kot v 2016

Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so bile v 2017 realno za 10,4 % višje kot v 2016. V kohezijski regiji zahodna Slovenija je bilo ustvarjenih 52,7 % vseh BIOS. To je vrednostno za 11,5 % več od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

  • 10.10.2019
  • |
  • brez statusa

Investicijske aktivnosti so se v 2017 okrepile

Močna gospodarska rast v letu 2017 (4,8-odstotna realna rast BDP) se je odrazila tudi v rasti bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS); te so namreč prvič po zadnji gospodarski krizi znova dosegle dvomestno rast. V letu 2017 so BIOS znašale 7.875 milijonov EUR; to je nominalno za 12,2 %, realno pa za 10,4 % več kot v letu 2016. V kohezijski regiji vzhodna Slovenija so bile BIOS nominalno višje za 14,4 %, v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa za 10,3 %.
 
52,7 % vrednosti vseh BIOS ustvarjenih v zahodni Sloveniji
 
Več kot polovica vrednosti investicij (52,7 % vseh BIOS) je bilo ustvarjene v kohezijski regiji zahodna Slovenija, kar je za 11,5 % višja vrednost BIOS od vrednosti BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. V obeh kohezijskih regijah je bilo vrednostno največ BIOS ustvarjenih v predelovalnih dejavnostih (32 % v vzhodni, 21 % v zahodni); sledili sta dejavnosti poslovanja z nepremičninami (15 % oz. 12 %) ter dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (9 % oz. 10 %).

Na zahodu pomembnejše storitvene dejavnosti, na vzhodu osnovne dejavnosti

Po vrednosti ustvarjenih investicij je zahodna Slovenija najopazneje presegla vzhodno v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (področje K; 89 % vrednosti vseh BIOS je bilo ustvarjenih v zahodni Sloveniji), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (področji M, N; 79 %) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (področje R; 74 %).

Vzhodna Slovenija je po vrednosti ustvarjenih BIOS presegala zahodno v osnovnih dejavnostih (področja dejavnosti od A do F). Najizraziteje jo je presegla v dejavnostih kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A; 69 % vrednosti vseh BIOS) ter v skupini dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja (področja B, C, D, E; 58 % vrednosti vseh BIOS).
 
Objavljamo tudi revidirane podatke od leta 2000 dalje
 
Tokratna objava podatkov o BIOS vsebuje podatke za leto 2017 in (skladno z revizijsko politiko nacionalnih računov) revidirane podatke od leta 2000 dalje.

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2017
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
20132014201520162017
mio. EUR
Slovenija7.1577.1917.2487.0197.875
Vzhodna Slovenija3.7333.6563.3803.2563.724
Zahodna Slovenija3.4243.5353.8673.7634.151
struktura (%)
Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
Vzhodna Slovenija52,250,846,646,447,3
Zahodna Slovenija47,849,253,453,652,7
na preb. (EUR)
Slovenija3.4753.4883.5133.4003.812
Vzhodna Slovenija3.4043.3423.0932.9823.415
Zahodna Slovenija3.5563.6523.9853.8684.256
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija
20132014201520162017
Struktura (%)
Vzhodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo4,45,05,96,76,5
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
47,940,736,337,739,0
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti25,326,827,630,131,9
F Gradbeništvo2,32,33,22,73,0
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo9,310,112,015,815,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,92,52,13,13,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti0,91,00,80,70,4
L Poslovanje z nepremičninami12,212,313,814,914,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti3,32,72,72,32,9
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo17,122,722,214,812,8
RST Druge storitvene dejavnosti0,80,80,91,11,1
Zahodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo2,21,92,22,42,6
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
24,822,722,625,825,5
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti19,218,818,921,421,2
F Gradbeništvo1,01,51,52,43,5
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo14,615,116,318,818,7
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti6,26,46,96,96,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti4,14,24,74,73,0
L Poslovanje z nepremičninami12,210,99,711,311,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti9,48,58,88,89,8
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo23,927,524,815,916,1
RST Druge storitvene dejavnosti1,71,42,63,12,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.