Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.097.195
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.892,31 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,6 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
6. avgust 2020
Leta 2018 je vsak drugi 29-letnik še vedno živel v svoji primarni družini, leta 1991 je bilo takih samo 20 %
Največ mladih je leta 2018 opravljalo storitvene poklice oz. so delali kot prodajalci. Pri starosti 29 let je bilo zaposlenih 81 % generacije. Zaposleni 29-letniki s terciarno izobrazbo so imeli za 28 % višje dohodke od tistih s srednješolsko izobrazbo.
5. avgust 2020
Tudi 2019 z rekordnimi števili turističnih prihodov in prenočitev
Nastanitveni obrati v Sloveniji so v 2019 zabeležili več kot 6,2 milijona prihodov turistov, kar predstavlja 5-odstotno rast glede na leto 2018, in več kot 15,7 milijona njihovih prenočitev, kar je 0,5 % več kot leto prej.
4. avgust 2020
Počitnice, kot so nekoč bile …
Turizem je ena tistih gospodarskih panog, ki jo je epidemija COVID-19 najbolj prizadela. Slovenski turizem je v letošnjem letu močno odvisen od domačih gostov. Kakšne pa so bile naše počitnice pred epidemijo?
31. julij 2020
V juniju 2020 odkupljenega za 2,9 % več mleka kot v juniju 2019
S kmetijskih gospodarstev je bilo v juniju 2020 odkupljenih okrog 48.600 ton mleka. Slovenske mlekarne so proizvedle več mlečnih izdelkov kot v juniju 2019 in manj kot v maju 2020. 
31. julij 2020
V avgustu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %.
31. julij 2020
Julija 2020 letna inflacija 0,3-odstotna; na mesečni ravni cene v povprečju nižje za 0,1 %
Julija 2020 je bila inflacija na letni ravni 0,3-odstotna. Cene storitev so se v tem obdobju zvišale za 2,1 %, cene blaga pa  znižale za 0,8 %. Na mesečni ravni je bila zabeležena deflacija (0,1-odstotna), kar je v največji meri posledica znižanja cen oblačil in obutve (za 10,3 %).
31. julij 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je v maju 2020 povečal
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po dveh mesecih znatnega upadanja v maju 2020 povečal. To je bila posledica sprostitve nekaterih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19. Na mesečni ravni je bil tako večji za 13,6 %, a je bil na letni ravni še vedno za 18,1 % manjši.
31. julij 2020
Znana sta datuma izida prestavljenih objav
Vpliv koronavirusa COVID-19 na naše gospodarstvo in družbo lahko spremljate v naših objavah. Objavljamo tudi nova datuma izida načrtovanih objav.
30. julij 2020
V prvem četrtletju 2020 naravni prirast negativen (–1.347), selitveni pozitiven (2.681)
V 1. četrtletju leta 2020 je bil naravni prirast negativen (–1.347), selitveni pa prirast pozitiven (2.681).
30. julij 2020
Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 na mesečni ravni višje za 0,4 % in na letni ravni nižje za 4,1%
Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 na mesečni ravni prvič letos v povprečju zvišale, na letni ravni pa ostajajo nizke, a je bil medletni padec manjši od majskega.
30. julij 2020
1. aprila 2020 v Sloveniji 2.097.195 prebivalcev ali 1.300 več kot tri mesece prej
1. aprila 2020 je imela Slovenija 2.097.195 prebivalcev ali 1.300 več kot eno leto prej. Število državljanov Slovenije se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšalo, število tujih državljanov pa povečalo; njihov delež se je zvišal na 7,6 %.
27. julij 2020
Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu
Zaradi sprostitve nekaterih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa je bil prihodek od prodaje storitev v maju 2020 od aprilskega višji za 10,4 %. Na letni ravni je bil že tretji mesec zapored nižji, tokrat za 22,6 %.