2.080.908
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.730,70 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
3,2 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
17. junij 2019
Povprečna bruto plača za april 2019 za 1,2 % nižja od plače za marec 2019
Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR. Od povprečne bruto plače za marec 2019 je bila nižja (nominalno za 1,2 % oz. realno za 2,0 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil.
14. junij 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 1. četrtletju 2019 višji kot v 4. četrtletju 2018
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 1. četrtletju 2019 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.
14. junij 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 7,3 % nižja kot v marcu 2019 in za 6,0 % višja kot v aprilu 2018
Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 7,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 6,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2018.  
14. junij 2019
Mestni avtobusi prepeljali v aprilu 2019 za 4 % več potnikov kot pred enim letom
Z avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu je bilo v aprilu 2019 prepeljanih 3 % manj potnikov kot pred enim letom.
14. junij 2019
V aprilu 2019 nespremenjene cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so v aprilu 2019 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v povprečju znižale za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale v povprečju za 0,2 %.
14. junij 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, 2018 – končni podatki
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do decembra 2018 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
14. junij 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v aprilu 2019 za približno 25 % nižja kot v aprilu 2018
V aprilu 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,7 milijona EUR, kar je za okoli 22 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 25 % manj od vrednosti odkupa v aprilu 2018.
14. junij 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v aprilu 2019 povprečno za 2,5 % višje kot v aprilu 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v aprilu 2019 povprečno za 2,5 % višje kot v aprilu 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile v aprilu 2019 v povprečju za 6,0 % nižje, cene živali in živalskih proizvodov pa v povprečju za 5,7 % višje kot v aprilu 2018.
14. junij 2019
Stavb v 2018 dograjenih več, stanovanj pa približno toliko kot v 2017
V 2018 je bilo dograjenih nekaj manj kot 8.000 stavb ali za 20 % več kot v 2017 in 3.037 stanovanj ali skoraj prav toliko kot v 2017. Največ stanovanj je bilo dokončanih v Ljubljani (269); sledil je  Maribor (93).
13. junij 2019
Stopnja tveganja revščine v 2018 glede na 2017 nespremenjena (13,3 %), prag tveganja revščine višji
Stopnja tveganja revščine (13,3 %) je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu, stopnja tveganja socialne izključenosti (16,2 %) pa je bila v letu 2018 za 0,9 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Letni prag tveganja revščine se je zvišal za 318 EUR, na 7.946 EUR ali na 662 EUR na mesec.
13. junij 2019
Stanovanjske razmere enake kot pred letom dni, finančni položaj gospodinjstev boljši
Stanovanjske razmere gospodinjstev so bile v 2018 približno enake kot v 2017. Gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki preživela mesec brez težav, pa je bilo več kot v 2017. Več bi jih lahko poravnalo tudi nepričakovane izdatke. Ljudje so bili v povprečju zadovoljni s svojim življenjem.  
11. junij 2019
Stopnja samooskrbe s sadjem 48-odstotna
Prebivalec Slovenije je v letu 2018 porabil za prehrano največ žit (126 kg) in zelenjave (117 kg), porabil pa je tudi 93 kg mesa, 88 kg svežega sadja, 67 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu.