Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.095.861
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.758,27 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,6 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-1,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
2. junij 2020
Biotska raznovrstnost – kaj lahko v zvezi s tem ob svetovnem dnevu varstva okolja pove uradna statistika?
Letošnji svetovni dan varstva okolja, že 46. po vrsti, namenja glavno pozornost biotski raznovrstnosti oz. biodiverziteti. Hrana, zrak, voda in podnebje niso pomembni dejavniki samo za preživetje človeka, temveč tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. O tem lahko marsikaj pove tudi statistika. 
29. maj 2020
Cene uvoženih proizvodov v aprilu 2020 na mesečni ravni nižje za 1,0 %, na letni ravni za 4,9 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu 2020 v povprečju za 1,0 % nižje kot v marcu 2020 in v povprečju za 4,9 % nižje kot v aprilu 2019.
29. maj 2020
Vpliva epidemije na trg dela v 1. četrtletju 2020 še ni bilo zaznati
Trg dela je bil v 1. četrtletju 2020 v dobrem stanju. Stopnja anketne brezposelnosti je znašala 4,6 %, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot v istem obdobju lani.
29. maj 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini marca 2020 zaradi epidemije izrazito manjši
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v marcu 2020 na najnižji ravni po juliju 2016. Zaradi omejitev opravljanja dejavnosti, uvedenih med epidemijo, se je na mesečni ravni zmanjšal za 16,1 %, na letni ravni pa za 15,0 %.
29. maj 2020
V klavnicah marca 2020 pridobili okoli 13 % več mesa kot v prejšnjem mesecu
V slovenskih klavnicah so v marcu 2020 zaklali okoli 3.377.000 kljunov perutnine, okoli 21.000 prašičev in okoli 10.000 glav goved.
29. maj 2020
Bruto domači proizvod v 1. četrtletju 2020 nižji za 2,3 odstotka
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2020 za 2,3 odstotka nižji kot v istem četrtletju leta 2019. Po desezoniranih podatkih je bil BDP v istem obdobju nižji za 3,4 %, v primerjavi s četrtim četrtletjem 2019 pa nižji za 4,5 %.
29. maj 2020
V aprilu 2020 odkupljenega za 1,1 % več mleka kot v aprilu 2019
S kmetijskih gospodarstev je bilo v aprilu 2020 odkupljenih okrog 49.600 ton mleka. Slovenske mlekarne so v aprilu 2020 odkupile več kot 76 % tega mleka in povečale proizvodnjo masla in sira, ter zmanjšale proizvodnjo mleka, smetane in fermentiranih mlečnih izdelkov glede na april 2019.
29. maj 2020
Letna inflacija tudi v maju 2020 negativna (−1,2 %), mesečna inflacija 0,9-odstotna
V maju 2020 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno deflacijo. V enem letu se je blago pocenilo za 2,9 %, storitve pa so se podražile za 2,0 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,9-odstotno rast cen, kar je predvsem posledica višjih cen hrane.
29. maj 2020
V juniju 2020 mesečna temeljna obrestna mera −0,1 %, letna temeljna obrestna mera −1,21 %
Mesečna temeljna obrestna mera v juniju 2020 ostaja −0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,21 %.
29. maj 2020
Prestavitev datumov izida objav skoraj ni več
Do konca maja 2020 bomo objavili vse načrtovane objave, razen treh. Sprememb pri datumih izidov načrtovanih objav skoraj ni več. 
28. maj 2020
V marcu 2020 je javni prevoz občutil ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa
V prvem četrtletju leta 2020 je bilo v mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih petino manj potnikov, kot v prvem četrtletju leta 2019. V prvih treh mesecih leta 2020 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 44 % manj potnikov kot v istem obdobju lani.
28. maj 2020
V marcu 2020 cene inputov v kmetijstvu nižje na mesečni in četrtletni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so se v marcu 2020 glede na februar 2020 znižale v povprečju za 0,2 %, v 1. četrtletju 2020 pa so bile malenkostno nižje kot v 4. četrtletju 2019.