2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.737,42 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,7 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
11. oktober 2019
Prestavljamo izid objave Dohodki prebivalstva, Slovenija, 2014-2017.
Objava Dohodki prebivalstva, Slovenija, 2014-2017, katere izid je bil napovedan za 24. 10. 2019, ne bomo izdali ob napovedanem času, temveč v prvem polletju 2020.
11. oktober 2019
Hrana od proizvodnje do porabe
Ob svetovnem dnevu hrane smo skušali na podlagi uradnih statističnih podatkov prikazati, kolikšna je v Sloveniji poraba živilskih proizvodov, kolikšni so izdatki za hrano ter koliko podjetij se ukvarja s proizvodnjo živil in kako poslujejo.
10. oktober 2019
Izvoz in uvoz avgusta 2019 višja kot avgusta 2018
Kljub zmanjšanju vrednosti trgovanja z državami članicami EU v primerjavi z avgustom 2018, sta bila celotna izvoz in uvoz v avgustu 2019 višja zaradi občutne rasti vrednosti blagovne menjave s preostalim svetom.
10. oktober 2019
V 2018 namenjene za končno rabo 211.000 TJ energije
Količina za končno rabo namenjene energije je bila v Sloveniji v 2018 nekoliko večja kot v prejšnjem letu (za 0,6 %). 21 % energije za končno rabo je bilo namenjene za gospodinjstva.
10. oktober 2019
V 2. četrtletju 2019 prepeljanega za 12 % več blaga kot v 2. četrtletju 2018
S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 2. četrtletju 2019 prepeljanega v notranjem prevozu za 22 % več blaga, v mednarodnem prevozu pa skoraj enaka količina blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 13 % več tonskih kilometrov, fizične za 10 % več.
10. oktober 2019
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2019 na mesečni ravni nižja za 2,0 %
Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 znižali.
10. oktober 2019
Bruto investicije v osnovna sredstva v 2017 v vzhodni Sloveniji za 14,4 %, v zahodni pa za 10,3 % višje kot v 2016
Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so bile v 2017 realno za 10,4 % višje kot v 2016. V kohezijski regiji zahodna Slovenija je bilo ustvarjenih 52,7 % vseh BIOS. To je vrednostno za 11,5 % več od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.
9. oktober 2019
Razstava Statistično gledano znova na ogled. SURS prejel zanjo priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen
Priznanje Brumen je SURS prejel za razstavo infografik na Krakovskem nasipu v Ljubljani, naslovljeno Statistično gledano, ki jo je pripravil ob 75-letnici svojega obstoja in ki bo za ogled znova na voljo od 17. 10. do 19. 11. 2019.
9. oktober 2019
Prebivalec Slovenije je v 2018 v povprečju proizvedel 495 kg komunalnih odpadkov, 17 kg več kot v 2017
V Sloveniji je v 2018 nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega 59 % gradbenih odpadkov. Komunalnih odpadkov je bilo 1.025.000 ton (ali 12 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 71 % zbranih ločeno.
9. oktober 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, julij 2019
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do julija 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
8. oktober 2019
Razvitost slovenske digitalne družbe: nameni uporabe interneta in s tem povezane težave
Internet redno uporablja 83 % oseb, starih 16–74 let; 49 % 16–74-letnikov uporablja neposredno sporočanje, 47 % e-bančništvo, 6 % jih prek interneta upravlja pametne gospodinjske aparate ali naprave. 11 % jih je v zadnjih 12 mesecih prejelo prirejeno elektronsko sporočilo (phishing). 
8. oktober 2019
Gospodinjstva v Sloveniji porabila v 2018 za življenjske potrebščine povprečno 19.560 EUR
Za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje so gospodinjstva v Sloveniji v 2018 porabila polovico celotnega zneska, ki so ga v tem letu porabila za življenjske potrebščine.