Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2016

Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2016 38,7-odstotna

Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2016 v Sloveniji 38,7-odstotna, kar je za 0,1 odstotne točke višje kot v letu 2015.

  • 24.5.2017
  • |
  • končni podatki

Davčna obremenitev stroškov dela 38,7-odstotna
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2016 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 38,7 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,3 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2016 je bila za 0,1 odstotne točke višja kot v letu 2015.

Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost 89,6-odstotna
Davčna obremenitev za samsko osebo je v letu 2016 znašala 89,6 % dodatne bruto plače v zaposlitvi; to pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 10,4 % bruto plače, kar imenujemo 'past brezposelnosti'. Kazalnik 'past brezposelnosti' prikazuje razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost; ta razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo. Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo se je glede na leto 2015 znižala za 0,1 odstotne točke.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto za par z dvema otrokoma višja kot v prejšnjem letu
Davčna obremenitev plače za samsko osebo je v letu 2016 znašala 48,4 % dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 104,2 %, kar imenujemo 'past nizkih plač'. Kazalnik 'past nizkih plač' prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 % na 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje. Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto je glede na leto 2015 za samsko osebo ostala enaka, za par z dvema otrokoma pa se je zvišala za 5,8 odstotne točke.

Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
DOSD: davčna obremenitev stroškov dela
PB: past brezposelnosti
PNP (1 oseba, 0 otrok): past nizkih plač (samska oseba, brez otrok)
PNP (2 osebi, 2 otroka): past nizkih plač (par, ena zaposlena oseba, dva otroka)
Vir: SURS
Tabela 1: Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
20152016
%
Davčna obremenitev stroškov dela38,638,7
Past brezposelnosti89,789,6
Past nizkih plač
  samska oseba, brez otrok48,448,4
  par, ena zaposlena oseba, dva otroka98,4104,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Povprečna zaposlena oseba je definirana kot zaposlena oseba, ki prejema povprečno plačo v industriji in storitvah (področja dejavnosti od B do N po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008). Podrobnejša metodološka pojasnila so na spletnem naslovu http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8265.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.