Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, september 2018

Vrednost industrijske proizvodnje v septembru 2018 na mesečni ravni nižja za 2,1 %

Industrijska aktivnost in prihodek od prodaje sta bila v septembru 2018 nižja kot v prejšnjem mesecu. Vrednost zalog je bila višja.

  • 9.11.2018
  • |
  • začasni podatki

Industrijska aktivnost v septembru 2018 na mesečni ravni nižja, na letni pa višja

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v septembru 2018 za 2,1 % nižja kot v avgustu 2018 in za 0,5 % višja kot v septembru 2017.

Nižja kot v prejšnjem mesecu je bila v vseh industrijskih dejavnostih: v predelovalnih dejavnostih za 2,2 %, v rudarstvu za 1,6 % in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro za 0,8 %.

Med proizvodi glede na tehnološko zahtevnost sta se v septembru 2018 na mesečni ravni zvišali vrednosti proizvodnje srednje visoko tehnološko zahtevnih in nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 1,6 % oz. za 0,6 %), znižali pa sta se vrednosti proizvodnje visoko tehnološko zahtevnih in srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 21,8 % oz. za 0,6 %).

Prihodek od prodaje v industriji v septembru 2018 nižji tako na mesečni kot na letni ravni, vrednost zalog pa na obeh ravneh višja

Prihodek od prodaje v industriji je bil v septembru 2018 tako na mesečni kot na letni ravni nižji za 0,4 %. Dolgoročno (glede na povprečje iz leta 2015) se je prihodek od prodaje zvišal za 19,0 %.

Z vidika namenskih skupin so se na mesečni ravni zvišali prihodki v proizvodnji izdelkov za investicije (za 7,1 %), znižali pa prihodki v proizvodnji izdelkov za široko in vmesno porabo (za 5,7 % oz. za 0,2 %).

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v septembru 2018 na mesečni ravni zvišala za 1,2 %, na letni ravni pa za 8,7 %. Glede na povprečje leta 2015 se je vrednost zalog v industriji zvišala za 26,0 % (v rudarstvu se je zvišala za 80,3 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 25,7 %).


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za september 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 14. novembra 2018.

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IX 2018
VIII 2018 
IX 2018
IX 2017
I–IX 2018
I–IX 2017
IX 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)97,9100,5106,2120,7
B Rudarstvo98,4106,699,0114,3
C Predelovalne dejavnosti97,8100,5106,7123,1
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro99,2100,3102,3100,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,299,6104,2114,2
  AE Energenti98,599,9100,899,8
  AI Surovine99,599,8105,0117,8
B Proizvodi za investicije101,1106,1114,0144,0
C Proizvodi za široko porabo93,297,5103,4111,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,9104,0105,3132,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo91,396,0103,0107,0
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi78,297,5106,2123,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,6101,3108,5126,0
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,499,5106,1126,7
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,6103,4105,3112,2
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IX 2018
VIII 2018 
IX 2018
IX 2017
I–IX 2018
I–IX 2017
IX 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,699,6106,5119,0
B Rudarstvo100,8121,999,5113,7
C Predelovalne dejavnosti100,199,7105,8119,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,899,7104,0116,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,899,6104,3116,7
B Proizvodi za investicije107,1101,5113,5137,5
C Proizvodi za široko porabo94,397,3103,4108,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,699,7102,2113,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo94,597,4103,2106,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
IX 2018
VIII 2018 
IX 2018
IX 2017
I–IX 2018
I–IX 2017
IX 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,2108,7108,4126,0
B Rudarstvo99,2117,182,5180,3
C Predelovalne dejavnosti101,3108,6108,5125,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,0109,8109,1122,5
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,4110,1109,4122,3
B Proizvodi za investicije101,4108,7108,1133,3
C Proizvodi za široko porabo100,8106,4107,7126,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,8111,1114,3114,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,8106,2106,9128,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto (2015).

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.