Povprečne mesečne plače, Slovenija, junij 2017

Povprečna bruto plača za junij 2017 za 0,7 % nižja od povprečne bruto plače za maj 2017

Povprečna bruto plača za junij 2017 je znašala 1.602,21 EUR. Glede na povprečno bruto plačo za maj 2017 je bila nominalno in realno nižja za 0,7 %. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij 2017 je bila nominalno za 1,9 % višja od povprečne mesečne plače za isto obdobje prejšnjega leta.

  • 16.8.2017
  • |
  • začasni podatki
Povprečna plača za junij 2017 nižja od plače za maj 2017
Povprečna bruto plača za junij 2017 je znašala 1.602,21 EUR; v primerjavi z bruto plačo za maj 2017 je bila nominalno in realno nižja za 0,7 %. Povprečna neto plača za junij 2017 je znašala 1.045,06 EUR; od neto plače za maj 2017 je bila nominalno in realno nižja za 0,5 %.

Povprečna mesečna plača za obdobje januar–junij 2017 je v bruto znesku znašala 1.600,74 EUR (tj. nominalno za 1,9 %, realno pa za 0,3 % več kot v istem obdobju 2016), v neto znesku pa 1.043,88 EUR.

Povprečna plača za junij 2017 v primerjavi s plačo za maj 2017 nižja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem
Povprečna neto plača za junij 2017 je bila od povprečne neto plače za maj 2017 v zasebnem sektorju nižja za 0,4 %, v javnem sektorju pa za 0,7 %.

Povprečna plača za junij 2017 in povprečna mesečna plača za obdobje januar–junij 2017 najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za junij 2017 se je v primerjavi s povprečno neto plačo za maj 2017 najizraziteje znižala v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 2,1 %), najizraziteje zvišala pa v dejavnosti rudarstvo (za 8,2 %). Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer je v neto znesku znašala 1.498,10 EUR; tudi povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij 2017 je bila najvišja v tej dejavnosti.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij 2017 je bila v primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za isto obdobje 2016 višja v vseh dejavnostih; najizraziteje se je zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 4,1 %).

Povprečna mesečna plača za obdobje januar–junij 2017 glede na isto obdobje prejšnjega leta višja v vseh statističnih regijah
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij 2017 je bila v primerjavi z istim obdobjem 2016 višja v vseh statističnih regijah; zvišanje je bilo najopaznejše v zasavski statistični regiji (za 2,9 %).
Grafikon 1: Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2017
Grafikon 1: Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VI 2017Ø I-VI 2017Ø IV-VI 2017VI 2017
V 2017
VI 2017
VI 2016
Ø I-VI 2017
Ø I-VI 2016
EURindeks
Bruto1.602,211.600,741.602,3699,3102,4101,9
Javni sektor1.868,081.864,261.875,7899,0102,1102,2
  od tega sektor država1.875,561.863,011.876,1599,8102,9102,3
Zasebni sektor1.471,601.469,401.467,4199,5103,0102,1
Neto1.045,061.043,881.044,6599,5102,6102,2
Javni sektor1.208,551.206,191.212,6699,3102,3102,3
  od tega sektor država1.215,431.207,901.214,90100,0102,9102,3
Zasebni sektor964,74962,98961,7399,6103,1102,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za junij 2017 bodo objavljeni 25. avgusta 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.