Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
2. februar 2023
7. februar, dan varne uporabe interneta
Pametni telefon je v 1. četrtletju 2022 uporabljalo za zasebne namene 94 % mladih (16–24 let). 85 % jih je uporabljalo pametne naprave, npr. pametna svetila, ure, zvočnik ali slušalke. Več kot tretjina (35 %) mladih uporabnikov je imela težave pri njihovi uporabi.
31. januar 2023
Lani odkupljenega manj kravjega mleka
S kmetijskih gospodarstev je bilo lani odkupljenega za 2,3 % manj mleka kot leto prej. Tudi decembra je bil odkup mleka za 3 % manjši kot pred letom dni. Mlekarne so zmanjšale proizvodnjo vseh mlečnih izdelkov razen konzumnega mleka. 
31. januar 2023
Mesečna temeljna obrestna mera ostaja 0,8 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna zvišala
Mesečna temeljna obrestna mera se februarja ni spremenila, bila je 0,8-odstotna, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 10,95 %.
31. januar 2023
Obseg proizvodnje večji kot mesec prej
Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih enajstih mesecih prejšnjega leta.
31. januar 2023
Bela vina predstavljala 71 % skupne proizvodnje vin
Prebivalec Slovenije je v opazovanem tržnem letu v povprečju popil 33 litrov vina, od tega je bilo 72 % belih vin.
31. januar 2023
Obseg prodaje višji kot mesec prej
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je novembra povečal tako na mesečni kot na letni ravni. V primerjavi z oktobrom je bila rast najobčutnejša v gostinstvu.
31. januar 2023
V skupni proizvodnji žit največji delež predstavljala koruza v zrnju
Prebivalec Slovenije je v obdobju od julija 2021 do junija 2022 v povprečju porabil 120 kg žit, od tega je bilo 65 % navadne pšenice.
30. januar 2023
Cene uvoženih proizvodov v 2022 za 11,9 % višje
Cene uvoženih proizvodov so bile v letu 2022 za 11,9 % višje kot v letu 2021. Najizraziteje so se podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 41,5 %), pri tem premog in lignit (za 136,2 %) ter proizvodi v skupini papir in izdelki iz papirja (za 31,0 %).
30. januar 2023
Naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven
V 3. četrtletju 2022 je bil naravni prirast negativen (−361), selitveni pa pozitiven (2.176).
30. januar 2023
Stopnja anketne brezposelnosti v decembru 2022 4,0-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v decembru nižja kot v novembru 2022.
30. januar 2023
V 3. četrtletju 2022 število prebivalcev naraslo
V 3. četrtletju se je število prebivalcev povečalo za več kot 1.800. 1. oktobra 2022 je bilo med 2.110.547 prebivalci Slovenije 8,6 % tujih državljanov.
30. januar 2023
Pridobljenega več mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so v novembru 2022 zaklali približno 3.483.000 kljunov perutnine, 20.000 prašičev in 14.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.100 ton perutninskega, 1.900 ton prašičjega in 4.000 ton govejega mesa.