2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.712,11 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
12. december 2019
Od 250.000 prebivalcev Slovenije s prvim prebivališčem v tujini se jih je 38 % k nam priselilo v zadnjih 10 letih
Ali se »novodobni« priseljenci, tj. tisti, ki so se k nam priselili v zadnjih desetih letih (38 %), po svojih značilnostih in življenjskih razmerah razlikujejo od tistih, ki so se priselili v Slovenijo pred njeno osamosvojitvijo (45 %), ali od tistih, ki so se priselili v obdobju 1991–2007 (17 %)?
12. december 2019
Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so v 2018 tako kot v 2017 predstavljali 5,3 % BDP
Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2018 znašali 2,411 milijarde EUR. V primerjavi z letom 2017 so se realno povečali za 3,9 %, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2017 (5,3 %).
11. december 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poraba v gospodinjstvih, Slovenija, 2018
Podrobnejše podatke o porabi v gospodinjstvih za 2018 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
10. december 2019
Vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2019 za 2,1 % višja kot v septembru
Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v oktobru 2019 zvišali tako na mesečni kot na letni ravni.
10. december 2019
Izvoz in uvoz v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018
Izvoz in uvoz Slovenije sta bila v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018, predvsem zaradi povečanja vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU. Pri trgovanju s tujino je bil v oktobru 2019 ustvarjen primanjkljaj, prav tako kot v prvih desetih mesecih tega leta skupaj.
9. december 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, september 2019
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do septembra 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. december 2019
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v tretjem četrtletju 2018.
6. december 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, november 2019
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za november 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. december 2019
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2019 predvidoma za 12% nižji, kot je bil v 2018
Nižja vrednost  rastlinske pridelave bo predvsem posledica manjšega obsega pridelave kot v 2018, vrednost živinoreje pa bo nekoliko višja zaradi višjih cen in nekoliko večjega prirasta. Stroški pridelave naj bi bili približno enaki kot v predhodnem letu.
5. december 2019
Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni naraščalo tudi v 3. četrtletju 2019
V 3. četrtletju 2019 je bilo opravljenih za 3,6 % več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2018 (zaradi večjega števila zaposlenih oseb in večjega števila delovnih dni). Povprečno največ delovnih ur na mesec so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.
5. december 2019
Povprečna mesečna plača za 1,0 % višja od plače za 2. četrtletje 2019
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2019 je znašala 1.030,52 EUR bruto oz. 714,46 EUR neto; od plače za 2. četrtletje 2019 je bila tako nominalno kot realno višja za 1,0 %.
5. december 2019
Cene električne energije v 3. četrtletju 2019 višje tako za gospodinjske kot tudi negospodinjske odjemalce
Povprečna cena električne energije je bila v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 višja kot v drugem četrtletju 2019, in to za gospodinjske odjemalce za 3 %, za negospodinjske odjemalce pa za 1 %.