Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
29. september 2022
Pridobljenega manj mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so v juliju 2022 zaklali približno 3.442.000 kljunov perutnine, 17.000 prašičev in 7.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.000 ton perutninskega, 1.500 ton prašičjega in 2.200 ton govejega mesa.
29. september 2022
1. oktober, mednarodni dan kave
Prebivalec Slovenije doma porabi v povprečju 3 kg kave na leto. Leta 2021 smo je uvozili skoraj 22.000 ton, največ iz Brazilije.
29. september 2022
Stopnja anketne brezposelnosti v avgustu 2022 4,1-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v avgustu nižja kot v juliju 2022.
29. september 2022
Obseg prodaje se je zmanjšal prvič po šestih mesecih
Obseg prodaje je julija na mesečni ravni upadel prvič po januarju 2022. Zmanjšal se je sicer samo v storitvenih dejavnostih, v trgovini pa je bil večji.
29. september 2022
Prestavljamo datum izida objave Kariera doktorjev in doktoric znanosti, 2020
Objava Kariera doktorjev in doktoric znanosti, 2020, katere izid je bil napovedan za 30. 9. 2022, ne bo izšla na predvideni datum, temveč 10. 1. 2023. Sočasno bodo takrat v podatkovni bazi SiStat objavljeni tudi končni podrobni podatki.
29. september 2022
Cene trajnih travnikov in pašnikov za 15 % nižje od cen njiv
V 2021 je povprečna cena za hektar pri njivah znašala 22.312 EUR, pri trajnih travnikih in pašnikih pa 18.992 EUR, medtem ko je povprečna letna zakupnina za hektar njive ter trajnih travnikov in pašnikov znašala 139 EUR. 
28. september 2022
Cene poslovnih nepremičnin se še zvišujejo
V 2. četrtletju 2022 so se cene poslovnih nepremičnin zvišale že sedmo zaporedno četrtletje, in sicer za 2,0 %. Pisarniški prostori so se pocenili, lokali pa ponovno podražili.
28. september 2022
Nerezidenčni subjekti so porabili v Sloveniji manj energije kot leto prej
Nerezidenčni subjekti so v letu 2020 porabili v Sloveniji 7.557 TJ energije, medtem ko so rezidenti v tujini porabili 11.252 TJ energije.
28. september 2022
Količina uporabljene vode manjša kot v 2020
V 2021 je bilo na letni ravni za pogon turbin v hidroelektrarnah uporabljene manj vode. Količina je bila manjša za desetino, a vseeno večja kot v 2019, in sicer za skoraj 6 %.
28. september 2022
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno višji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta 2022 višji na mesečni in letni ravni. V trgovini z motornimi vozili je bil prihodek na mesečni ravni višji, na letni pa nižji.
28. september 2022
Pridelek strnih žit nekoliko lažji od lanskega, marelice in češnje obrodile odlično
Letina češenj in marelic v intenzivnih in ekstenzivnih nasadih je bila odlična. Večina strnih žit je obrodila slabše. Napoveduje se manjša letina poznega krompirja in koruze.
28. september 2022
Objavljamo prve podatke o posejanih površinah v letu 2022
 V strukturi njivskih posevkov nismo zaznali večjih sprememb. Še vedno na več kot polovici njiv pridelujemo žita za zrnje (56 %), sledijo njive za pridelavo zelene krme (30 %), industrijske rastline (7 %) ter korenovke in gomoljnice (2 %).