Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
30. julij 2021
V avgustu 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2%, letna temeljna obrestna mera 2,38 %
Mesečna temeljna obrestna mera se je v avgustu 2021 zvišala na 0,2 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,38 %.
30. julij 2021
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v maju 2021 večji kot v aprilu 2021
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v maju 2021 večji na mesečni in tudi na letni ravni.
30. julij 2021
Cene v juliju 2021 na letni in mesečni ravni višje (letno za 2,0 %, mesečno za 0,4 %)
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. Letno inflacijo so najbolj zvišale podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje cene počitniških paketov.
30. julij 2021
Cene uvoženih proizvodov v juniju 2021 na mesečni ravni višje za 1,9 %, na letni ravni pa za 10,3 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2021 v povprečju za 1,9 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 10,3 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 37,4 %) smo tokrat beležili v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro.
30. julij 2021
V slovenskih klavnicah v maju 2021 pridobili približno 2 % več mesa kot v prejšnjem mesecu
V slovenskih klavnicah so v maju 2021 zaklali približno 3.380.000 kljunov perutnine, približno 21.000 prašičev in približno 9.000 glav goved.  Na ta način so pridobili približno 6.300 ton perutninskega mesa, približno 2.000 ton prašičjega mesa in približno 2.900 ton govejega mesa.    
30. julij 2021
V juniju 2021 odkupljenega več mleka kot v juniju 2020
S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v juniju 2021 odkupljenih okrog 49.900 ton mleka, za 2,7 % več kot v juniju 2020. Mlekarne so v juniju 2021 proizvedle več sira, smetane in mleka v prahu ter manj masla in fermentiranih mlečnih izdelkov kot v predhodnem mesecu in kot junija 2020. 
29. julij 2021
1. aprila 2021 v Sloveniji 2.107.126 prebivalcev ali 0,1 % manj kot tri mesece prej
Število državljanov Slovenije se je v prvem četrtletju znižalo za več kot 2.200, število tujih državljanov pa se je povečalo za 400. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je znašal 8 %.
29. julij 2021
Stopnja anketne brezposelnosti v juniju 2021 4,8-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v juniju nižja kot v maju 2021.
29. julij 2021
V prvem četrtletju 2021 naravni prirast negativen (–2.002), selitveni pozitiven (151)
Podobno kot v zadnjem četrtletju leta 2020 je tudi v 1. četrtletju letošnjega leta umrlo izrazito več prebivalcev, kot se jih je rodilo.
28. julij 2021
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno tudi v juniju 2021 višji kot v mesecu prej
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil tudi v juniju 2021 višji kot v mesecu pred tem. Nekoliko višji je bil tudi pri prodaji motornih vozil in popravilih le-teh.
28. julij 2021
2020 – leto, ko smo se med počitnicami odpravili na najmanj zasebnih potovanj
V 3. četrtletju 2020 so domači turisti ustvarili 4,1 milijona prenočitev, to je bilo 69 % vseh prenočitev v tem obdobju. 60 % vseh prenočitev domačih turistov je bilo ustvarjenih v samo desetih občinah; najbolj priljubljena je bila občina Piran, sledili sta Kranjska Gora in Izola.
27. julij 2021
Poletje, čas kislih kumaric
Poletje je čas kislih kumaric, torej obdobje lahkotnejših vsebin. Za začetek smo pobrskali za podatki o »pravih« kumaricah, sledile pa bodo – vsak ponedeljek v avgustu – objave, v katerih bomo skušali potrditi ali ovreči nekaj stereotipov o nas. Vabljeni k branju in ogledu videovsebin!