Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
31. januar 2023
Lani odkupljenega manj kravjega mleka
S kmetijskih gospodarstev je bilo lani odkupljenega za 2,3 % manj mleka kot leto prej. Tudi decembra je bil odkup mleka za 3 % manjši kot pred letom dni. Mlekarne so zmanjšale proizvodnjo vseh mlečnih izdelkov razen konzumnega mleka. 
31. januar 2023
Mesečna temeljna obrestna mera ostaja 0,8 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna zvišala
Mesečna temeljna obrestna mera se februarja ni spremenila, bila je 0,8-odstotna, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 10,95 %.
31. januar 2023
Obseg proizvodnje večji kot mesec prej
Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih enajstih mesecih prejšnjega leta.
31. januar 2023
Bela vina predstavljala 71 % skupne proizvodnje vin
Prebivalec Slovenije je v opazovanem tržnem letu v povprečju popil 33 litrov vina, od tega je bilo 72 % belih vin.
31. januar 2023
Obseg prodaje višji kot mesec prej
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je novembra povečal tako na mesečni kot na letni ravni. V primerjavi z oktobrom je bila rast najobčutnejša v gostinstvu.
31. januar 2023
V skupni proizvodnji žit največji delež predstavljala koruza v zrnju
Prebivalec Slovenije je v obdobju od julija 2021 do junija 2022 v povprečju porabil 120 kg žit, od tega je bilo 65 % navadne pšenice.
30. januar 2023
Cene uvoženih proizvodov v 2022 za 11,9 % višje
Cene uvoženih proizvodov so bile v letu 2022 za 11,9 % višje kot v letu 2021. Najizraziteje so se podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 41,5 %), pri tem premog in lignit (za 136,2 %) ter proizvodi v skupini papir in izdelki iz papirja (za 31,0 %).
30. januar 2023
Naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven
V 3. četrtletju 2022 je bil naravni prirast negativen (−361), selitveni pa pozitiven (2.176).
30. januar 2023
Stopnja anketne brezposelnosti v decembru 2022 4,0-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v decembru nižja kot v novembru 2022.
30. januar 2023
V 3. četrtletju 2022 število prebivalcev naraslo
V 3. četrtletju se je število prebivalcev povečalo za več kot 1.800. 1. oktobra 2022 je bilo med 2.110.547 prebivalci Slovenije 8,6 % tujih državljanov.
30. januar 2023
Pridobljenega več mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so v novembru 2022 zaklali približno 3.483.000 kljunov perutnine, 20.000 prašičev in 14.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.100 ton perutninskega, 1.900 ton prašičjega in 4.000 ton govejega mesa.
27. januar 2023
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu zaradi občutne rasti cen predvidoma za petino višji
Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi s podpovprečno letino 2021 večji za petino zaradi občutne rasti cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi podražitev inputov so bili precej višji tudi stroški pridelave.