2.097.195
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.812,66 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
5,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-13,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
26. oktober 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za avgust 2020
V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za avgust 2020.
26. oktober 2020
Neto proizvodnja električne energije v septembru 2020 za 36 % večja kot v septembru 2019
Proizvodnja električne energije se je v septembru 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 36 %, oskrba z energenti se je zmanjšala.
23. oktober 2020
Skupna vrednost izdatkov za varstvo okolja v sektorju država je bila v 2018 za 22,7 % višja kot v 2017
Skupna vrednost izdatkov za varstvo okolja v sektorju država je v letu 2018 znašala 238,63 milijona EUR. Glede na prejšnje leto se je zvišala za 22,7 %.
23. oktober 2020
Gospodarsko razpoloženje slabše
Gospodarska klima je bila oktobra 2020 nižja kot v prejšnjem mesecu in nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta, in to za 2,4 oz. 10,7 odstotne točke.
23. oktober 2020
Le kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Od kazalnikov zaupanja je bil v oktobru 2020 višji kot v prejšnjem mesecu le kazalnik zaupanja v gradbeništvu. V industriji je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. V trgovini na drobno in v storitvah pa sta bila nižja.
23. oktober 2020
V zadnjem mesecu poletne sezone največ turističnih prenočitev v obmorskih občinah
V nastanitvenih obratih v obmorskih občinah so v septembru 2020 zabeležili 428.000 prenočitev, kar je bilo 30 % vseh turističnih prenočitev, ustvarjenih v Sloveniji v tem mesecu. 
22. oktober 2020
Stroški dela za leto 2019 so znašali 2.380,31 EUR, to je za 4,1 % več kot leta 2018
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2019 so v Sloveniji znašali 2.380,31 EUR.
22. oktober 2020
Oskrba z dizelskim gorivom v aprilu 2020 za 65 % manjša kot v aprilu 2019, oskrba z motornim bencinom pa za 43 %
Poraba električne energije je bila v prvi polovici 2020 v povprečju manjša kot v 2019, najverjetneje zaradi zmanjšanega obsega dela v industriji, storitvah in drugih dejavnostih zaradi epidemije covida-19, v gospodinjstvih pa je bila večja. Tudi oskrba z motornimi gorivi je bila manjša.
22. oktober 2020
Mnenje potrošnikov padlo tudi v oktobru 2020
Kazalnik mnenja potrošnikov je bil v oktobru 2020 nižji kot v prejšnjem mesecu (za 5 odstotnih točk) in nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta (za 19 odstotnih točk). 
22. oktober 2020
Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski statistični regiji
Povprečni neto dohodek na prebivalca je v 2018 znašal 9.566,31 EUR. V 5 letih se je nominalno zvišal za 14 %, realno pa za 11 %. Povprečje na prejemnika je bilo višje, mediana pa nižja od povprečja na prebivalca. V osrednjeslovenski regiji so bili dohodki v povprečju najvišji, v pomurski najnižji.
21. oktober 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2020 nižje za 0,1 %
Cene industrijskih proizvodov so se v septembru v primerjavi z avgustom znižale za 0,1 %; v primerjavi s septembrom 2019 pa so se znižale za 0,4 %.
20. oktober 2020
Razpoložljivi dohodek na prebivalca v koroški statistični regiji v 2019 za skoraj 15 % višji kot v pomurski regiji
Razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil v 2019 v primerjavi z 2018 višji v vseh statističnih regijah Slovenije. Najizraziteje se je zvišal v pomurski regiji (za 6,0 %), sledile so ji osrednjeslovenska (za 5,5 %), zasavska in jugovzhodna Slovenija (v vsaki za 5,4 %).