Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
19. maj 2022
Davčna obremenitev stroškov dela 40,4-odstotna
Davčna obremenitev stroškov dela za 0,2 odstotne točke višja kot pred enim letom.
18. maj 2022
Letina medu v letu 2020 podpovprečna
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost. V vsaki izmed statističnih regij v Sloveniji je na kmetijskih gospodarstvih leta 2020 prebivalo več kot 2.000 čebeljih družin. Skupno so slovenski čebelarji pridelali okoli 1.300 ton medu.
18. maj 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, proizvodna in izdatkovna metoda, 1. četrtletje 2022
Podrobnejše podatke o BDP po proizvodni in izdatkovni metodi za 1. četrtletje 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
17. maj 2022
Na slovenskih cestah opravljenih več voznih kilometrov kot v 2020, a manj kot v 2019
Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2021 opravila 19,4 milijarde voznih kilometrov. Domača vozila pa so na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 20,1 milijarde voznih kilometrov. Obe vrsti obsega prometa nista dosegli ravni iz 2019.
17. maj 2022
Pristaniški promet v severnojadranski regiji med letoma 2019 in 2021
Število potnikov, ki so bili prepeljani s potniškimi ladjami, je v zadnjih letih pred pandemijo naraščalo tako v Sloveniji kot tudi v sosednjih pomorskih državah, Italiji in na Hrvaškem. V letu 2021 se je promet potnikov glede na leto prej povečal, a se še vedno ni vrnil na raven iz leta 2019.
17. maj 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Prebivalstvo, 1. januar 2022
Podrobnejše podatke o prebivalstvu Slovenije na 1. januar 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
17. maj 2022
Število delovno aktivnih oseb še naprej v porastu
V marcu 2022 je bilo približno 915.400 delovno aktivnih oseb, kar je več kot mesec prej. Stopnja delovne aktivnosti v letu 2021 je bila 66,7-odstotna.
16. maj 2022
Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 %.
Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, zaradi česar je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP negativen.
16. maj 2022
Pri vseh vrstah prevoza prepeljanih več potnikov kot pred letom dni
Avtobusi in vlaki so marca prepeljali več potnikov kot v istem mesecu prejšnjega leta. Povečal se je tudi promet potnikov v pristaniščih.
16. maj 2022
V letu 2021 je bila energetska odvisnost Slovenije za 2 odstotni točki višja kot v prejšnjem letu
Domači viri energije so zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.
13. maj 2022
Rast cen inputov v kmetijstvu se nadaljuje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2022 povprečno za 5,6 % višje kot v februarju 2022, v 1. četrtletju 2022 pa za 6,2 % višje kot v 4. četrtletju 2021. Na mesečni ravni so bile ponovno najvišje podražitve v skupini gnojila.
13. maj 2022
Energetika v Sloveniji in EU-27
Med razpoložljivo energijo v Sloveniji so imeli v 2020 največji delež naftni proizvodi (33,0 %), sledila je jedrska energija (23,2 %). Z domačimi viri energije smo zadovoljili 55,5 % potreb po energiji, preostalo količino pa uvozili.