2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.717,78 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
13. september 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v juliju 2019 za približno 19 % višja kot v juliju 2018
V juliju 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,1 milijona EUR, kar je za okoli 62 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 19 % več od vrednosti odkupa v juliju 2018.
13. september 2019
V juliju 2019 cene inputov v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,2 %
Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v juniju 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 0,5 %, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale v povprečju za 0,3 %.
13. september 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v juliju 2019 povprečno za 5,5 % višje kot v juliju 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2019 povprečno za 5,5 % višje kot v juliju 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 5,7 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 5,3 %.
13. september 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 2. četrtletju 2019 nižji kot v 1. četrtletju 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 2. četrtletju 2019 nižji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.
13. september 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,1 % višja tako na mesečni kot na letni ravni
Vrednost gradbenih del, opravljenih v juliju 2019, je bila za 0,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2018.
13. september 2019
Novo v SiStat: Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo v Sloveniji v 2017
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o novonastalih podjetjih, preživelih podjetjih in o podjetjih, ki so prenehala poslovati z vsaj eno zaposleno osebo, v letu 2017. 

12. september 2019
Poraba goriv v gozdarstvu pri poslovnih subjektih v 2018 večja kot v 2017
Gozdarska podjetja so v 2018 zaradi količinsko večjega poseka in spravila lesa kot v 2017 porabila za 11 % več goriv (okoli 6,9 milijona litrov) kot v 2017.    
12. september 2019
V 2017 višje emisije CO2 in nižje emisije trdnih delcev PM10
Količina emisij CO2 se je v letu 2017 glede na leto 2016 zvišala za 2,5 %, na 15,6 milijona ton. V istem obdobju so se količine emisij trdnih delcev PM10 zmanjšale za 2,5 %, na 13.600 ton.
12. september 2019
Sedem otrok od desetih, rojenih v 2018 v koroški in pomurski regiji, rojenih neporočenim materam
Povprečna starost žensk, ki so v 2018 rodile prvič, je bila najnižja v posavski regiji, 28,4 leta, in za 2,3 leta nižja od povprečne starosti prvorodnic v obalno-kraški regiji. V koroški regiji se je v 2018 več kot 70 % otrok rodilo neporočenim materam.
12. september 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat, stanovanja, 1. januar 2018
V podatkovni bazi SiStat so objavljeni podrobni podatki iz registrskega popisa 2018 za področje stanovanj.
12. september 2019
Fitofarmacevtska sredstva, prodana v 2018 v Sloveniji, so vsebovala 1.172 ton aktivnih snovi
Med lani prodanimi fitofarmacevtskimi sredstvi so po količini aktivnih snovi izstopali fungicidi iz kemijskega razreda anorgansko žveplo (423 t), sledili so fungicidi na osnovi ditiokarbamatov (136 t), fungicidi na osnovi ftalimidov (101 t) ter herbicidi na osnovi organofosfornih spojin (98 t).
12. september 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat, Umrli, 2018
Podrobnejše podatke o umrlih v Sloveniji za leto 2018 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.