2.094.060
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.855,25 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,1 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
21. februar 2020
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, december 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za december 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. februar 2020
V januarju 2020 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019
V januarju 2020 je bilo izdanih 10 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019, v njih načrtovanih stanovanj pa je bilo 2 % manj kot v stavbah, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v januarju 2019.
20. februar 2020
Razpoloženje potrošnikov v februarju 2020 slabše kot v prejšnjem mesecu
Razpoloženje potrošnikov se je v februarju 2020 po rahlem izboljšanju v januarju ponovno poslabšalo.
20. februar 2020
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v decembru 2019 za skoraj 19 % višja kot v decembru 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v decembru 2019 za skoraj 19 % višja kot v decembru 2018 in za več kot 11 % višja kot v novembru 2019.
20. februar 2020
Vrednost odkupa okroglega lesa v letu 2019 za 9 % nižja kot v letu 2018
Okrogli les iz zasebnih gozdov, odkupljen v 2019, je bil vreden 54,3 milijona EUR kar je za 9 % manj od lesa, odkupljenega v 2018.
19. februar 2020
Cene storitev pri proizvajalcih v 2019 povprečno za 3,8 % višje kot v 2018
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v letu 2019 v povprečju za 3,8 % višje kot v prejšnjem letu. To je bilo četrto zaporedno letno zvišanje cen. V zadnjem letu so se cene najizraziteje zvišale v zaposlovalnih dejavnostih (za 27,1 %), najizraziteje znižale pa v zračnem prometu (za 4,2 %).
19. februar 2020
Pust 2020
Pred nami so pustna sobota, pustna nedelja in pustni torek. Ali lahko kaj v zvezi s pustom pove tudi statistika? 
18. februar 2020
Konec leta 2019 je bila povprečna starost delovno aktivnih oseb 42,8 leta
Na koncu leta 2019 je bilo v Sloveniji delovno aktivnih nekaj več kot 901.500 oseb. Njihova povprečna starost je bila 42,8 leta.  
17. februar 2020
Povprečna bruto plača za december 2019 za 2,2 % nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za december 2019 je znašala 1.855,25 EUR in je bila nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,0 % nižja od plače za november 2019. Povprečna mesečna bruto plača za 2019 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za 2018, in sicer nominalno za 4,3 %, realno pa za 2,7 %.
14. februar 2020
V 2019 odkupljenega za 1,2 % manj kravjega mleka kot v 2018
S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v 2019 odkupljenih skoraj 564.000 ton kravjega mleka. Mlekarne so v 2019 proizvedle v primerjavi z letom 2018 predvsem več fermentiranih mlečnih izdelkov. Konzumnega mleka, masla in sira so proizvedle manj kot  v 2018. 
14. februar 2020
Vrednost opravljenih gradbenih del za 2,1 % nižja kot v novembru 2019
Vrednost gradbenih del, opravljenih v decembru 2019, je bila za 2,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 3,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v decembru 2018.
14. februar 2020
Vrednost odkupa okroglega lesa v decembru 2019 za približno 25 % nižja kot v decembru 2018
V decembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,4 milijona EUR, kar je za okoli 3 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 25 % manj od vrednosti odkupa v decembru 2018.