Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
5. julij 2022
Planet Zemlja kmalu dom osmim milijardam ljudi
Svetovni dan prebivalstva 11. julija praznujemo že 34-ič zapored. Datum simbolično povezujemo z dnem, ko je leta 1987 svetovno prebivalstvo prvič doseglo 5 milijard. Združeni narodi so z njegovo razglasitvijo leta 1989 opozorili na globalno problematiko prebivalstva in povabili k razmisleku o njej.
5. julij 2022
Rast blagovne menjave s tujino tudi v maju
Izvoz in uvoz blaga sta bila vrednostno višja kot v maju 2021. Izvoz se je povečal za 48,7 % (znašal je 4,8 milijarde EUR), uvoz pa za 56,7 % (znašal je 5,3 milijarde EUR). Porast blagovne menjave je bilo zaslediti pri obeh skupinah držav.
4. julij 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poslovanje podjetij sektorja IKT
Sektor IKT je v letu 2020 povečal prihodek od prodaje za 2 % in dodano vrednost za 10 %. Število zaposlenih in samozaposlenih je preseglo 30.000.
4. julij 2022
Skozi Slovenijo so potovali predvsem prebivalci sosednjih držav
Večina tujih potnikov v opazovanem obdobju je bila tranzitnih, večina enodnevnih obiskovalcev pa je prišla v Slovenijo iz sosednjih držav. Enodnevni obiskovalci so v navedenem obdobju v Sloveniji največ nakupovali in opravili poslovne obiske. 
30. junij 2022
Prihodki v vseh dejavnostih višji
V 2021 so se čisti prihodki od prodaje v primerjavi s prejšnjim letom zvišali za več kot petino; najbolj v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Zelo so porasli tudi v gostinstvu, vendar pa v tej dejavnosti še vedno ni bil dosežen prihodek iz leta 2019.
30. junij 2022
Slovensko gospodarstvo je s tujino prvič po desetih letih ustvarilo primanjkljaj
Slovensko gospodarstvo in nefinančne družbe so letošnje prvo četrtletje zaključile s primanjkljajem, finančne družbe so zmanjšale presežek, prihodki države so se povečali, izdatki zmanjšali, gospodinjstva pa so ob okrepljeni potrošnji in investicijski aktivnosti občutno zmanjšala presežek. 
30. junij 2022
Cene življenjskih potrebščin še naprej rastejo: na letni ravni za 10,4 %, na polletni za 8,2 %, na mesečni za 2,7 %
K visoki letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije, mesečno inflacijo pa so zvišali dražja elektrika, počitniški paketi in hrana.
30. junij 2022
Tudi v maju odkupljenega manj mleka kot leto prej
S kmetijskih gospodarstev je bilo v maju odkupljenih okrog 51.900 ton mleka, kar je bilo 2,9 % manj kot pred enim letom. Mlekarne so zmanjšale proizvodnjo konzumnega mleka, smetane in masla, vendar proizvedle več sira in mleka v prahu.
30. junij 2022
Cene uvoženih proizvodov za 1,8 % višje
Cene uvoženih proizvodov so bile v maju 2022 za 1,8 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 30,2 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini premog in lignit (za 8,6 %).
30. junij 2022
Obe temeljni obrestni meri sta se v juliju zvišali
Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2022 0,8-odstotna, letna temeljna obrestna mera 9,84-odstotna.
30. junij 2022
Država poslovala s primanjkljajem
Sektor država je v 1. četrtletju 2022 ustvaril 405 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,1 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 40.225 milijonov EUR ali 75,1 % BDP.
30. junij 2022
Stopnja anketne brezposelnosti v maju 2022 3,9-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v maju nižja kot v aprilu 2022.