Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
21. september 2023
Razpoloženje potrošnikov rahlo navzgor
Kazalnik zaupanja potrošnikov se je na mesečni ravni izboljšal za 1 odstotno točko.
21. september 2023
Industrijski proizvodi se še naprej cenijo
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so še vedno v upadu. Na mesečni ravni so se znižale za 0,5 %, najizraziteje v proizvodnji kovin, medtem ko so bile na letni ravni višje za 2,1 %.
21. september 2023
Polovica zaposlenih lani v povprečju mesečno zaslužila manj kot 1.229 EUR neto
Lani se je po začasnih podatkih strukturne statistike plač povprečna mesečna neto plača v kohezijski regiji delovnega mesta zahodna Slovenija v primerjavi z letom prej dvignila za 7,3 %, v vzhodni Sloveniji pa nekoliko manj (za 6,6 %).
21. september 2023
27. september – svetovni dan turizma: Turizem in zelene naložbe
Letošnji svetovni dan turizma poudarja potrebo po več in bolje usmerjenih naložbah za ljudi, za planet in za blaginjo. Lani je bilo 40 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji ustvarjenih v nastanitvenih obratih s 4 in 5 zvezdicami. 
21. september 2023
Proračunsko financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti se (iz leta v leto) povečuje, lani najvišje doslej
Slovenija je v letu 2022 za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) namenila 306,8 milijona EUR državnih proračunskih sredstev.
20. september 2023
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe
V primerjavi z julijem je bilo izdanih 12 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih 35 % manj stanovanj. 
20. september 2023
Število uporabnikov mobilnega omrežja vztrajno raste
V 2. letošnjem četrtletju sta se nadaljevala naraščanje števila uporabnikov mobilnega omrežja ter zmanjševanje števila odhodnih klicev in sporočil. Tudi količina telefonskega prometa je upadla.
19. september 2023
Obnovimo pomen ciljev trajnostnega razvoja in njihovih kazalnikov
Trajnostni razvoj temelji na treh stebrih: okoljskem, družbenem in ekonomskem. V okviru teh je določenih 17 ciljev trajnostnega razvoja, razdeljenih na pet sklopov: ljudje, blaginja, planet, mir in partnerstvo.
19. september 2023
Rezidenčni subjekti v tujini porabili več energije kot leto prej
Rezidenčni subjekti so leta 2021 v tujini porabili za 12,7 % več energije, poraba energije nerezidenčnih subjektov v Sloveniji je ostala skoraj nespremenjena. Neto domača poraba energije se je povečala za 2,7 %.
18. september 2023
Število delovno aktivnih rahlo upadlo
Delovno aktivnih je bilo na mesečni ravni približno 2.400 manj, skupno nekaj več kot 933.000 oseb. V primerjavi s prejšnjim julijem se je število povečalo za 1,2 %. Primerjava skozi daljše časovno obdobje kaže na rast števila dolgotrajno bolniško odsotnih delovno aktivnih oseb.
15. september 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Aktivno in neaktivno prebivalstvo v 2. četrtletju 2023
Podrobnejše podatke o stanju in spremembah na trgu dela v 2. četrtletju letos objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
15. september 2023
Rast vseh ključnih ekonomskih kazalnikov sektorja IKT
V letu 2022 so podjetja v sektorju IKT ustvarila za okoli 742 milijonov EUR več čistega dobička in za 216 milijonov EUR več dodane vrednosti.