Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
14. junij 2021
Vrednost odkupljene živine in mleka v aprilu 2021 višja kot v aprilu 2020
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v aprilu 2021 povprečno za 3,3 % nižje kot v aprilu 2020. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v aprilu 2021, je bila  za 3,2 % višja kot v aprilu 2020 in za 4,9 % nižja kot v marcu 2021.
14. junij 2021
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v aprilu 2021 za 74 % višja kot v aprilu 2020
V aprilu 2021 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,4 milijona EUR, kar je  za 46 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za 74 % več od vrednosti odkupa v aprilu 2020.
14. junij 2021
V aprilu 2021 v povprečju nespremenjene cene inputov v kmetijstvu
V aprilu 2021 so cene inputov v kmetijstvu v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se malenkostno znižale, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale v povprečju za 0,3 %.
11. junij 2021
Stavb dokončanih v 2020 manj kot v 2019, stanovanj pa več kot v 2019
V 2020 je bilo dokončanih 8.965 stavb, kar je za 3 % manj, kot jih je bilo v 2019, in 3.540 stanovanj, kar je za 4 % več, kot jih je bilo v 2019. Nedokončanih je ostalo še 12.858 stavb. 
10. junij 2021
Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2021 za 1,0 % višja kot v marcu 2021
Skupna vrednost industrijske proizvodnje in skupni prihodek od prodaje v industriji sta bila v aprilu 2021 na mesečni ravni višja, skupna vrednost zalog pa je bila nekoliko nižja.
10. junij 2021
Prebivalec Slovenije je v 2020 porabil za prehrano povprečno 119 kg zelenjave
Prebivalec Slovenije je v 2020 porabil za prehrano tudi povprečno 116 kg žit, 88 kg mesa, 84 kg svežega sadja, 64 kg krompirja, 10 kg jajc, 5 kg riža in malo manj kot 1 kg medu.
9. junij 2021
Blagovna menjava v aprilu 2021 občutno višja kot v aprilu 2020
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do aprila 2021 višja kot v istem obdobju 2020 (izvoz za 15,6 %, uvoz za 16,6 %).
9. junij 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, marec 2021
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do marca 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
8. junij 2021
Letno zvišanje stroškov dela najizrazitejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 za 11,4 % višji kot v prvem četrtletju 2020.
8. junij 2021
2.108.977 prebivalcev Slovenije 1. januarja 2021 živelo v 5.983 naseljih, 53 naselij nenaseljenih
1. januarja 2021 je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje Piran s skoraj 5.500 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselij brez prebivalcev je bilo 53 (0,9 % vseh naselij v Sloveniji). V letu 2020 je bilo ustanovljeno novo naselje: Zatrnik v občini Gorje.
8. junij 2021
V letu 2020 manj porok in manj razvez kot v 2019
V 2020 je bilo sklenjenih 5.214 zakonskih zvez, razvezanih pa jih je bilo 1.774. Število sklenitev zakonskih zvez je bilo za 22 % nižje kot v 2019, število razvez pa za 28 %. Upad števila porok in razvez v 2020 povezujemo z ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19.
8. junij 2021
V 2020 obsojenih 4.814 polnoletnih, 193 mladoletnih in 18 pravnih oseb.
V celotni Sloveniji sta bili v 2020 pravnomočno obsojeni 2,4 osebe na 1.000 prebivalcev. Na ravni statističnih regij je bila ta stopnja najvišja v jugovzhodni Sloveniji (3,3 osebe na 1.000 prebivalcev), najnižja pa v goriški regiji (1,2 osebe na 1000 prebivalcev).