Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.097.195
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.892,31 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,6 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
11. avgust 2020
Med 100 najpogostejšimi moškimi in 100 ženskimi imeni v zadnjih 10 letih skupaj 15 novih
Med 100 najpogostejšimi  moškimi imeni se je v zadnjem desetletju pojavilo 8 novih imen, med ženskimi pa 7. Med temi 15 novimi imeni sta v tem času doživeli največji vzpon imeni Julija in Lovro. Na vrhu ni sprememb: še vedno kraljujeta Marija in Franc.
10. avgust 2020
Vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju 2020 glede na isto obdobje 2019 nižja za 10,1 %
Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila v prvem polletju 2020 nižja glede na isto obdobje lani. Na mesečni ravni sta bila v juniju 2020 višja.
7. avgust 2020
Izvoz in uvoz v prvem polletju leta 2020 nižja kot v istem obdobju 2019
V juniju 2020 je bil izvoz za 4,2 % nižji kot v juniju 2019 (znašal je 2.682,4 milijona EUR), uvoz je bil nižji za 5,1 % (znašal je 2.562,4 milijona EUR). V prvem polletju 2020 je bil v primerjavi z istim obdobjem 2019 izvoz nižji za 5,6 %, uvoz pa za 10,3 %. 
7. avgust 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, julij 2020
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za julij 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. avgust 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, maj 2020
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do maja 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. avgust 2020
Leta 2018 je vsak drugi 29-letnik še vedno živel v svoji primarni družini, leta 1991 je bilo takih samo 20 %
Največ mladih je leta 2018 opravljalo storitvene poklice oz. so delali kot prodajalci. Pri starosti 29 let je bilo zaposlenih 81 % generacije. Zaposleni 29-letniki s terciarno izobrazbo so imeli za 28 % višje dohodke od tistih s srednješolsko izobrazbo.
5. avgust 2020
Tudi 2019 z rekordnimi števili turističnih prihodov in prenočitev
Nastanitveni obrati v Sloveniji so v 2019 zabeležili več kot 6,2 milijona prihodov turistov, kar predstavlja 5-odstotno rast glede na leto 2018, in več kot 15,7 milijona njihovih prenočitev, kar je 0,5 % več kot leto prej.
4. avgust 2020
Počitnice, kot so nekoč bile …
Turizem je ena tistih gospodarskih panog, ki jo je epidemija COVID-19 najbolj prizadela. Slovenski turizem je v letošnjem letu močno odvisen od domačih gostov. Kakšne pa so bile naše počitnice pred epidemijo?
31. julij 2020
V juniju 2020 odkupljenega za 2,9 % več mleka kot v juniju 2019
S kmetijskih gospodarstev je bilo v juniju 2020 odkupljenih okrog 48.600 ton mleka. Slovenske mlekarne so proizvedle več mlečnih izdelkov kot v juniju 2019 in manj kot v maju 2020. 
31. julij 2020
V avgustu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %.
31. julij 2020
Julija 2020 letna inflacija 0,3-odstotna; na mesečni ravni cene v povprečju nižje za 0,1 %
Julija 2020 je bila inflacija na letni ravni 0,3-odstotna. Cene storitev so se v tem obdobju zvišale za 2,1 %, cene blaga pa  znižale za 0,8 %. Na mesečni ravni je bila zabeležena deflacija (0,1-odstotna), kar je v največji meri posledica znižanja cen oblačil in obutve (za 10,3 %).
31. julij 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je v maju 2020 povečal
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po dveh mesecih znatnega upadanja v maju 2020 povečal. To je bila posledica sprostitve nekaterih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19. Na mesečni ravni je bil tako večji za 13,6 %, a je bil na letni ravni še vedno za 18,1 % manjši.