Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
15. oktober 2021
Letališki promet avgusta 2021 glede na avgust 2020 strmo navzgor
Avtobusi in vlaki so v avgustu 2021 prepeljali precej več potnikov kot v istem obdobju prejšnjega leta. Znatno se je povečal tudi promet potnikov na letališču. Cestni tovorni prevoz je bil v drugem četrtletju 2021 večji kot v istem četrtletju lani.
15. oktober 2021
Vrednost gradbenih del v avgustu 2021 za 1,4 % višja kot v juliju 2021 in za 6,8 % nižja kot v avgustu 2020
Vrednost v avgustu 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2021, in nižja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2020.
14. oktober 2021
Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2021 povprečno višje kot v avgustu 2020
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2021 povprečno za 12,9 % višje kot v avgustu 2020. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v avgustu 2021, je bila  za 6,7 % višja od vrednosti odkupa v avgustu 2020 in za 20,7 % nižja od vrednosti odkupa v juliju 2021.
14. oktober 2021
V avgustu 2021 znova višje cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2021 v povprečju za 1,8 % višje kot v juliju 2021. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 2,4 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,4 %.
14. oktober 2021
97,6 % vode za javni vodovod se je v 2020 načrpalo iz podzemnih virov
Za javni vodovod je bilo v 2020 načrpane za 0,7 % manj vode kot v 2019. Skoraj vsa (98 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila za 6 % več vode kot v 2019, proizvodne in storitvene dejavnosti pa za 10 % manj kot v 2019.
14. oktober 2021
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2021 za 18 % višja kot v predhodnem mesecu
V avgustu 2021 je bilo iz zasebnih gozdov odkupljenega za 4,9 milijona EUR okroglega lesa, kar je bilo skoraj 18 % več kot v predhodnem mesecu in še enkrat več od vrednosti odkupa v avgustu 2020.
14. oktober 2021
Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev v 2019 za 26,3 % višja kot v 2018
Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev je bila v 2019 na letni ravni višja za 26,3 %, skupni izdatki za varstvo okolja pa za 15,8 %.
13. oktober 2021
Kmetijski pridelavi je bila v 2020 namenjena skoraj četrtina površine Slovenije
Po začasnih podatkih iz Popisa kmetijstva 2020 je bilo v Sloveniji v tem letu nekaj več kot 67.900 kmetijskih gospodarstev. Največ jih je bilo v podravski statistični regiji (16 % ali 10.789). Tam je bil največji tudi delež kmetijskih zemljišč v uporabi (17 % ali 80.621 hektarjev).
13. oktober 2021
Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti sta v Sloveniji med najnižjimi v EU
V letu 2019 je bila stopnja tveganja revščine nižja od slovenske v treh članicah EU-27, stopnja tveganja socialne izključenosti v eni, stopnja dolgotrajnega tveganja revščine pa v petih članicah. Po višini praga tveganja revščine se Slovenija uvršča na sredino članic EU.
13. oktober 2021
Cestni blagovni prevoz se je v 2. četrtletju še povečal, in sicer glede na 2. četrtletje 2020 za 23 %
Slovenska tovorna vozila so v 2. četrtletju 2021 prepeljala več blaga kot v 2. četrtletju 2020, ki je bilo za cestni tovorni promet najbolj prizadeto z omejitvami epidemije. Količine prepeljanega blaga in število tonskih kilometrov so bili v tem četrtletju do zdaj najvišji.
12. oktober 2021
Cene hrane v letu 2020 višje kot v letu prej
16. oktobra zaznamujemo svetovni dan hrane. Cene večine živilskih izdelkov so bile v 2020 višje kot v letu prej. Med tistimi, ki smo jih v 2020 uvozili, je bilo vrednostno največ zelenjave in sadja, med tistimi, ki smo jih izvozili, pa mlečnih izdelkov.
11. oktober 2021
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2021 za 1,1 % višja kot v juliju 2021
Skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupni prihodek od prodaje v industriji in skupna vrednost zalog so bili v avgustu 2021 višji kot v mesecu pred tem.