Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
16. april 2021
Število delovno aktivnih oseb v februarju 2021 za 0,5 % višje kot v mesecu pred tem
V februarju 2021 je bilo v Sloveniji približno 885.800 delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih oseb je bilo višje kot v prejšnjem mesecu v vseh statističnih regijah, najizraziteje se je povečalo v osrednjeslovenski.
16. april 2021
Objavljamo še podrobne podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 2020
Podatki o stopnji brezposelnosti, stopnji delovne aktivnosti, številu brezposelnih in strukturi delovno aktivnih v letu 2020, sedaj tudi podrobneje razčlenjeni, so vam na voljo v podatkovni bazi SiStat. Tam boste našli tudi posodobljene izbrane kazalnike kakovosti zaposlitve.
16. april 2021
V letu 2020 na slovenskem avtocestnem omrežju za četrtino manj prometa kot v letu 2019
Epidemija covida-19 je v 2020 vplivala tako na letni upad obsega prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju kot tudi na letni upad obsega prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju.
15. april 2021
V železniškem prevozu v februarju 2021 za četrtino manj potnikov kot v februarju 2020
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v februarju 2021 prepeljali za 72 % manj potnikov kot v februarju 2020.
15. april 2021
Vrednost opravljenih gradbenih del za 1,8 % nižja kot v januarju 2021 in za 9,3 % nižja kot v februarju 2020
Vrednost v februarju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in nižja od vrednosti del, opravljenih v februarju 2020.
15. april 2021
Tuji potniki so v Sloveniji v septembru in oktobru 2020 v povprečju potrošili 26 EUR na dan
Tuji potniki, ki so Slovenijo obiskovali jeseni 2020, so bili večinoma iz evropskih držav in več kot 80 % teh je bilo tranzitnikov. Enodnevni obiskovalci so v Slovenijo prispeli na poslovni obisk ali zasebni obisk ter v povprečju potrošili več denarja kot v poletnem obdobju.
15. april 2021
Povprečna bruto plača za februar 2021 za 1,6 % nižja od plače za januar 2021
Povprečna bruto plača za februar 2021 je znašala 1.946,07 EUR in je bila nominalno za 1,6 %, realno pa za 1,9 % nižja od plače za januar 2021.
14. april 2021
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v februarju 2021 povprečno za 4,8 % nižje kot v februarju 2020
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v februarju 2021 povprečno za 4,8 % nižje kot v februarju 2020. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v februarju 2021, je bila  za 1,5 % nižja kot v februarju 2020 in za 2,1 % nižja kot v januarju 2021.
14. april 2021
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v februarju 2021 za približno 18 % nižja kot v februarju 2020
V februarju 2021 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,1 milijona EUR, kar je približno za 98 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 18 % manj od vrednosti odkupa v februarju 2020.
14. april 2021
V februarju 2021 izrazitejša mesečna rast cen inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so se v februarju 2021 v primerjavi z januarjem 2021 zvišale v povprečju za 2,2 % (v januarju 2021 je bila mesečna rast cen 1,1-odstotna), medtem ko so bile v primerjavi z lanskim februarjem višje v povprečju za 2,9 %.  
14. april 2021
Slovenska tovorna vozila prepeljala v 4. četrtletju 2020 skoraj enako količino blaga kot v 4. četrtletju 2019
Slovenska tovorna vozila so v 4. četrtletju 2020 kljub razmeram, ki jih je povzročil covid-19, prepeljala približno toliko blaga kot v 4. četrtletju 2019. Mednarodni prevoz blaga se je okrepil, skupne količine blaga in število tonskih kilometrov pa so bili približno enaki kot v 4. četrtletju 2019.  
13. april 2021
Dopolnitev statističnih podatkov za spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo in nadgradnja okoljskih računov
Obstoječi statistični podatki o uvozu in izvozu odpadkov so kakovostni in kažejo dejansko sliko. Metodologija za spremljanje uvoza in izvoza sekundarnih surovin in višine izdatkov za klimatske spremembe je vzpostavljena. Vse to in še več je SURS razvil in potrdil v mednarodno podprtem projektu.