2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.737,42 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,7 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
14. oktober 2019
Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji med najnižjimi v EU
V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v EU vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU vsak četrti prebivalec. Relativna revščina otrok in izpostavljenost otrok socialni izključenosti sta v Sloveniji med najnižjimi v EU.
14. oktober 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2019 povprečno za 4,8 % višje kot v avgustu 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2019 povprečno za 4,8 % višje kot v avgustu 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 4,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,7 %.
14. oktober 2019
V avgustu 2019 cene inputov v kmetijstvu malenkostno višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale za 0,1 %, medtem ko so cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca.
14. oktober 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2019 za približno 17 % višja kot v avgustu 2018
V avgustu 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,9 milijona EUR, kar je za okoli 4 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 17 % več od vrednosti odkupa v avgustu 2018.
11. oktober 2019
Prestavljamo izid objave Dohodki prebivalstva, Slovenija, 2014-2017.
Objava Dohodki prebivalstva, Slovenija, 2014-2017, katere izid je bil napovedan za 24. 10. 2019, ne bomo izdali ob napovedanem času, temveč v prvem polletju 2020.
11. oktober 2019
Hrana od proizvodnje do porabe
Ob svetovnem dnevu hrane smo skušali na podlagi uradnih statističnih podatkov prikazati, kolikšna je v Sloveniji poraba živilskih proizvodov, kolikšni so izdatki za hrano ter koliko podjetij se ukvarja s proizvodnjo živil in kako poslujejo.
10. oktober 2019
Izvoz in uvoz avgusta 2019 višja kot avgusta 2018
Kljub zmanjšanju vrednosti trgovanja z državami članicami EU v primerjavi z avgustom 2018, sta bila celotna izvoz in uvoz v avgustu 2019 višja zaradi občutne rasti vrednosti blagovne menjave s preostalim svetom.
10. oktober 2019
V 2018 namenjene za končno rabo 211.000 TJ energije
Količina za končno rabo namenjene energije je bila v Sloveniji v 2018 nekoliko večja kot v prejšnjem letu (za 0,6 %). 21 % energije za končno rabo je bilo namenjene za gospodinjstva.
10. oktober 2019
V 2. četrtletju 2019 prepeljanega za 12 % več blaga kot v 2. četrtletju 2018
S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 2. četrtletju 2019 prepeljanega v notranjem prevozu za 22 % več blaga, v mednarodnem prevozu pa skoraj enaka količina blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 13 % več tonskih kilometrov, fizične za 10 % več.
10. oktober 2019
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2019 na mesečni ravni nižja za 2,0 %
Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 znižali.
10. oktober 2019
Bruto investicije v osnovna sredstva v 2017 v vzhodni Sloveniji za 14,4 %, v zahodni pa za 10,3 % višje kot v 2016
Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so bile v 2017 realno za 10,4 % višje kot v 2016. V kohezijski regiji zahodna Slovenija je bilo ustvarjenih 52,7 % vseh BIOS. To je vrednostno za 11,5 % več od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.
9. oktober 2019
Razstava Statistično gledano znova na ogled. SURS prejel zanjo priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen
Priznanje Brumen je SURS prejel za razstavo infografik na Krakovskem nasipu v Ljubljani, naslovljeno Statistično gledano, ki jo je pripravil ob 75-letnici svojega obstoja in ki bo za ogled znova na voljo od 17. 10. do 19. 11. 2019.