2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.712,11 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
13. december 2019
Objavljamo eksperimentalno oceno vrednosti človeškega kapitala za Slovenijo
Na SURS smo eksperimentalno izračunali oceno vrednosti človeškega kapitala za leto 2017, in sicer po metodi življenjskih dohodkov.
13. december 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v oktobru 2019 za približno 1 % nižja kot v oktobru 2018
V oktobru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,3 milijona EUR, kar je za okoli 17 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 1 % manj od vrednosti odkupa v oktobru 2018.
13. december 2019
V oktobru 2019 višje cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,2 % višje kot v septembru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,1 %.
13. december 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v oktobru 2019 povprečno za 7,3 % višje kot v oktobru 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v oktobru 2019 povprečno za 7,3 % višje kot v oktobru 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 10,0 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,6 %.
13. december 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 3. četrtletju 2019 višji kot v 2. četrtletju 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 3. četrtletju 2019 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.
13. december 2019
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2018 za 21 % nižja od povprečja v EU-28
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je v Sloveniji v 2018 dosegala 79 % povprečja EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2018 za 13 % nižji od povprečja v EU-28.
13. december 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 5,1 % višja kot v septembru 2019
Vrednost gradbenih del, opravljenih v oktobru 2019, je bila za 5,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 4,0 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v oktobru 2018.
12. december 2019
Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so v 2018 tako kot v 2017 predstavljali 5,3 % BDP
Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2018 znašali 2,411 milijarde EUR. V primerjavi z letom 2017 so se realno povečali za 3,9 %, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2017 (5,3 %).
12. december 2019
Od 250.000 prebivalcev Slovenije s prvim prebivališčem v tujini se jih je 38 % k nam priselilo v zadnjih 10 letih
Ali se »novodobni« priseljenci, tj. tisti, ki so se k nam priselili v zadnjih desetih letih (38 %), po svojih značilnostih in življenjskih razmerah razlikujejo od tistih, ki so se priselili v Slovenijo pred njeno osamosvojitvijo (45 %), ali od tistih, ki so se priselili v obdobju 1991–2007 (17 %)?
11. december 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poraba v gospodinjstvih, Slovenija, 2018
Podrobnejše podatke o porabi v gospodinjstvih za 2018 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
10. december 2019
Vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2019 za 2,1 % višja kot v septembru
Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v oktobru 2019 zvišali tako na mesečni kot na letni ravni.
10. december 2019
Izvoz in uvoz v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018
Izvoz in uvoz Slovenije sta bila v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018, predvsem zaradi povečanja vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU. Pri trgovanju s tujino je bil v oktobru 2019 ustvarjen primanjkljaj, prav tako kot v prvih desetih mesecih tega leta skupaj.