Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
29. februar 2024
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 3,3 %
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v januarju 2024 nižja kot mesec prej.
29. februar 2024
Obseg proizvodnje lani nekoliko manjši kot leto prej
Decembra se je obseg proizvodnje mesečno zmanjšal, na kar je vplival predvsem večji upad v industriji; pri preostalih skupinah dejavnosti se je obseg povečal. V 2023 sta med opazovanimi dejavnostmi zrasli skupini gradbeništvo in storitvene dejavnosti, industrija in trgovina pa sta se zmanjšali.
29. februar 2024
Cene inputov v kmetijstvu lani upadle
Inputi v kmetijstvu so se lani pocenili za 8,4 %. Občutno so upadle cene gnojil, izrazitejše pocenitve pa smo zaznali še pri skupinah krmila ter energija in maziva.
29. februar 2024
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 4. četrtletje 2023
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 4. četrtletje 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
29. februar 2024
Proizvodnja konzumnega mleka manjša, pri drugih mlečnih izdelkih pa večja
S kmetijskih gospodarstev je bilo januarja odkupljenih približno 47.000 ton mleka. To je bilo na mesečni ravni za 5,1 % več, na letni pa za 2,6 % manj. V mlekarnah pa so proizvedli več smetane, fermentiranih mlečnih izdelkov, masla in sira ter manj konzumnega mleka. 
29. februar 2024
Rast tako v storitvenih dejavnostih kot trgovini
Decembra se je obseg prodaje na mesečni ravni v storitvenih dejavnostih povečal nekoliko izraziteje kot v trgovini.
29. februar 2024
Mesečna temeljna obrestna mera 0,3-odstotna, letna temeljna obrestna 3,60-odstotna
Mesečna in letna obrestna mera sta bili v marcu 2024 nižji kot v prejšnjem mesecu. Mesečna je bila 0,3-odstotna, letna 3,60-odstotna.
29. februar 2024
Inflacija na letni ravni 3,4-odstotna, na mesečni 0,8-odstotna
Cene življenjskih potrebščin so se v letu dni v povprečju dvignile za 3,4 %. Storitve so se podražile za 5,1 %, blago pa za 2,6 %.
28. februar 2024
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu ostal na ravni iz leta 2022
Realni faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil nekoliko manjši zaradi občutnega upada cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi pocenitev inputov so bili nižji tudi stroški pridelave.
28. februar 2024
Pridobljenega manj mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so decembra zaklali približno 3.327.000 kljunov perutnine, 19.000 prašičev in 11.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.000 ton perutninskega, 1.600 ton prašičjega in 3.200 ton govejega mesa.
28. februar 2024
V klavnicah lani zaklali manj prašičev in goved
V klavnicah so v 2023 zaklali približno 700 konj, 112.000 glav goved, 210.000 prašičev, 12.000 ovc, 1.000 koz, 14.000 kuncev in 42.300.000 kljunov perutnine.
28. februar 2024
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno ponovno nižji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je januarja vnovič znižal na mesečni in letni ravni. V trgovini z motornimi vozili pa se je v obeh primerjavah zvišal.