Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
24. marec 2023
Razpoloženje v gospodarstvu se še naprej slabša
Razpoloženje v gospodarstvu se je marca poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 0,3 odstotne točke in na letni za 2,7 odstotne točke.
24. marec 2023
Več zaupanja samo v storitvenih dejavnostih
Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni zvišala v storitvah, v trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih pa se je znižala. Tudi na letni ravni se je kazalnik zvišal v storitvenih dejavnostih, v preostalih sektorjih pa je upadel.
24. marec 2023
Domači turisti največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih
Februarja so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 282.000 prihodov turistov in 792.000 njihovih prenočitev. To je bilo za 14 % več kot leto prej. Največ prenočitev je bilo v občini Kranjska Gora, edini z več kot 100.000 prenočitvami. Sledile so Ljubljana, Bohinj in Piran. 
24. marec 2023
Živalski proizvodi pri pridelovalcih dražji kot pred enim letom
V primerjavi s prejšnjim januarjem so se cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih zvišale v povprečju za 24,5 %. Najbolj so se podražili živalski proizvodi in žita.
24. marec 2023
Cene inputov v kmetijstvu višje
Inputi v kmetijstvu so bili nekoliko dražji kot decembra in za 15,0 % dražji kot v prejšnjem januarju. Cene so se zvišale v večini skupin.
24. marec 2023
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje kot leto prej, število prodaj upadlo za desetino
Lani so se cene stanovanjskih nepremičnin v letni primerjavi zvišale za 11,3 %. Gre za drugo največjo podražitev v zadnjih letih. Prodanih je bilo za desetino manj stanovanjskih nepremičnin kot leto prej, najizraziteje je upadla prodaja rabljenih stanovanj v Ljubljani.
24. marec 2023
Zasebno potovalo 28 % prebivalcev
Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so v lanskem zadnjem četrtletju opravili 1,2 milijona turističnih potovanj, od tega je bilo največ zasebnih. V primerjavi z istim obdobjem leto prej se je povečalo število potovanj v tujino.
23. marec 2023
Sodelujte pri izboru najboljše dijaške raziskovalne naloge
Začelo se je spletno glasovanje za najboljši raziskovalni nalogi na 6. Evropskih statističnih igrah. Vabljeni, da nam pomagate izbrati zmagovalni ekipi javnega glasovanja!
23. marec 2023
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov na mesečni in na letni ravni nekoliko višja
Zaupanje potrošnikov se v začetku leta počasi izboljšuje, a ostaja na nizkih ravneh. Pričakovanja o gibanju cen v bližnji prihodnosti se znižujejo.
23. marec 2023
Kazalnika gospodarnosti poslovanja in izvozne usmerjenosti najnižja v 2022
V 4. četrtletju 2022 je kazalnik gospodarnosti poslovanja na skupni ravni dejavnosti po SKD znašal 104 %; to je bilo najmanj v zadnjih dveh letih. Kazalnik izvozne usmerjenosti je znašal 45 %, najmanj od 4. četrtletja 2021. Investicije v prihodkih od prodaje pa so bile najvišje v zadnjih treh letih.
22. marec 2023
Povprečna plača nekoliko nižja od plače za december 2022
Povprečna bruto plača za januar 2023 je znašala 2.144,72 EUR. Od plače za december 2022 je bila nižja, in sicer nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,9 %.
21. marec 2023
Materinski dan 2023
Leta 2021 je bilo v Sloveniji približno 700.000 mater. Rodilo se je 18.984 otrok, nekoliko več kot leto prej. Največ otrok se je rodilo materam, starim 30–34 let (36 %). Stopnja delovne aktivnosti med materami s tremi ali več otroki je bila 80,6-odstotna, najvišja v EU-27.