Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.095.861
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.937,21 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,6 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
10. julij 2020
Majski padec izvoza in uvoza manjši od aprilskega
Vrednost blagovne menjave je v maju 2020 v primerjavi z majem 2019 padla, vendar je bil medletni padec manjši od aprilskega. Tudi v prvih petih mesecih 2020 sta bila izvoz in uvoz nižja kot v istem obdobju 2019, izvoz za 6,0 %, uvoz pa za 11,5 %.
10. julij 2020
Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2020 za 9,0 % višja kot v aprilu 2020
Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila v maju 2020 na mesečni ravni občutno višja, na letni ravni pa tretji mesec zapored nižja.
10. julij 2020
Še ena prestavitev datuma izida objav
Vpliv koronavirusa COVID-19 na naše gospodarstvo in družbo lahko spremljate v naših objavah. Objavljamo tudi nekatere spremembe datuma izida načrtovanih objav.
9. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, april 2020
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do aprila 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
8. julij 2020
Podrobni podatki o življenjskih pogojih za leto 2019
Delež gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki preživela mesec brez težav, se je v 2019 povečal za 1 odstotno točko (v 2018: 17 %; v 2019: 18 %), povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem pa za 0,2 vrednosti ocene (v 2019: 7,3; v 2019: 7,5). Podrobneje v podatkovni bazi SiStat. 
8. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, 2019 – podrobni podatki
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o dohodku, revščini in socialni izključenosti za leto 2019.
7. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Sklenitve in razveze zakonskih zvez, 2019
Podrobnejše podatke o sklenitvah in razvezah zakonskih zvez v Sloveniji za leto 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. julij 2020
Svetovno prebivalstvo raste zaradi zniževanja rodnosti čedalje počasneje
Svet je v zadnjih 100 letih prešel iz stanja visoke rodnosti in umrljivosti v stanje nizke umrljivosti, ki ji sledi tudi nizka rodnost. Na ta način naj bi se do leta 2100 število svetovnega prebivalstva stabiliziralo pri okrog 11 milijardah.
7. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, junij 2020
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za junij 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. julij 2020
Popravek: podatke o ekološkem kmetijstvu za leto 2019 znova objavljamo
V statističnih podatkih o ekološkem kmetijstvu v Prvi objavi, izdani 2. 7. 2020, smo odkrili napake, zato smo jih začasno umaknili. Zdaj omenjeno objavo s popravljenimi podatki znova izdajamo. Zaradi morebitnih  nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
6. julij 2020
EUROPOP2019: leta 2100 naj bi bilo prebivalcev Slovenije 207.000 manj kot danes, skoraj tretjina starejših
Glede na rezultate projekcij EUROPOP2019, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj več kot 1.888.000 prebivalcev.
3. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poslovanje sektorja IKT v letu 2018
Sektor IKT  je v 2018 ustvaril za okoli 4.139 milijonov EUR prihodka od prodaje in za okoli 1.434 milijonov EUR dodane vrednosti. V 2018 je v sektorju IKT delalo 27.759 zaposlenih in samozaposlenih.