Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
27. november 2020
V slovenskih klavnicah pridobili v septembru 2020 za približno 7 % več mesa kot v prejšnjem mesecu
V slovenskih klavnicah so v septembru 2020 zaklali približno 3.440.000 kljunov perutnine, približno 20.000 prašičev in približno 10.000 glav goved in s tem pridobili približno 6.200 ton perutninskega mesa, približno 1.700 ton prašičjega mesa in približno 3.200 ton govejega mesa.
27. november 2020
Stopnja delovne aktivnosti v 3. četrtletju 2020 54,9-odstotna, za 0,5 odstotne točke višja kot v 2. četrtletju
Stopnja brezposelnosti je bila v 3. četrtletju 2020 približno taka kot v 2. četrtletju. Več oseb je opravljalo študentsko delo, manj oseb je bilo "na čakanju", manj je bilo samozaposlenih.
27. november 2020
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v oktobru 2020 nižji kot v septembru
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil oktobra 2020 za 1,4 % nižji od prihodka v septembru 2020 in za 11,1 % nižji od prihodka v oktobru 2019. 
27. november 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v septembru 2020 večji kot v avgustu 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru 2020 na mesečni ravni večji, na letni ravni pa še vedno manjši.
26. november 2020
Prihodek od prodaje storitev v septembru 2020 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2020 na mesečni ravni višji za 5,1 %, na letni ravni pa za 5,4 % nižji.
26. november 2020
Prebivalec Slovenije je v 2019 zavrgel povprečno 67 kg hrane
Prebivalec Slovenije je v 2019 proizvedel povprečno 1,3 kg odpadne hrane na teden, v celem letu pa 67 kg. Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila v tem letu 59,2-odstotna.
26. november 2020
V prvem polletju 2020 dve tretjini več medobčinskih selitev kot v istem obdobju leta 2019
29. marca 2020 je Vlada RS, da bi zajezila in uspešneje obvladovala epidemijo covida-19, sprejela odlok, ki je prebivalcem prepovedoval gibanje zunaj občine, v kateri imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Sledili so zanimivi dogodki, ki jih je zaznala tudi demografska statistika.
25. november 2020
Turizem v Sloveniji v oktobru 2020 zaradi drugega vala epidemije covida-19 spet zastal
Število turističnih prenočitev je v oktobru 2020 doseglo le 51 % vrednosti iz oktobra 2019. Upad turistične dejavnosti je bil v tem mesecu posledica drugega vala epidemije covida-19 in s tem povezanih ukrepov (omejitev gibanja, zaprtje velike večine turističnih nastanitvenih obratov).
25. november 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za september 2020
V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za september 2020.
25. november 2020
Rekordna mesečna proizvodnja električne energije v zadnjih 17 letih
Proizvodnja električne energije se je v oktobru 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 111 %, medtem ko je poraba električne energije ostala na približno enaki ravni. Oskrba z energenti se je zmanjšala.
24. november 2020
Kazalnik zaupanja v vseh gospodarskih panogah nižji kot v prejšnjem mesecu
Kazalnik zaupanja se je v novembru 2020 glede na oktober 2020 poslabšal v storitvenih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih.
24. november 2020
Gospodarsko razpoloženje se je v novembru 2020 poslabšalo
Gospodarska klima je bila novembra 2020 na obeh ravneh nižja: na mesečni ravni za 6,8 odstotne točke, na letni pa za 16,0 odstotne točke.