2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.712,11 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
15. november 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del ponovno nižja tako na mesečni kot na letni ravni
Vrednost gradbenih del, opravljenih v septembru 2019, je bila za 0,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 8,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2018.
15. november 2019
V septembru 2019 v Sloveniji 5 % več prvič registriranih novih osebnih vozil kot v septembru 2018
Avtobusi v javnem linijskem prevozu so opravili okrog 48 mio. potniških kilometrov, kar je skoraj 7 % več kot v septembru 2018. Število potnikov v letališkem prometu je bilo nižje kot v septembru 2018.
15. november 2019
Povprečna plača za september 2019 za 0,8 % nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna plača za september 2019 je znašala bruto 1.712,11 EUR, neto pa 1.105,26 EUR. V primerjavi s plačo za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.
14. november 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v septembru 2019 za približno 17 % višja kot v septembru 2018
V septembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,5 milijona EUR, kar je za okoli 8 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 17 % več od vrednosti odkupa v septembru 2018.
14. november 2019
Število zasedenih delovnih mest tudi v 3. četrtletju 2019 višje, vendar je bila medčetrtletna rast nekoliko manjša
Število zasedenih delovnih mest je bilo tudi v 3. četrtletju 2019 višje kot v prejšnjem četrtletju, vendar je bila rast manjša kot v prejšnjih četrtletjih. Število prostih delovnih mest se ni spremenilo, stopnja prostih delovnih mest pa je bila za 0,1 odstotne točke nižja; bila je 2,2-odstotna.
14. november 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v septembru 2019 povprečno za 7,6 % višje kot v septembru 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v septembru 2019 povprečno za 7,6 % višje kot v septembru 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 10,9 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 3,9 %.
14. november 2019
Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2019 nižje na mesečni in na četrtletni ravni
Cene proizvodov in storitev, potrebnih za kmetijsko proizvodnjo (inputov v kmetijstvu), so bile v septembru 2019 v povprečju za 0,1 % nižje kot v avgustu 2019, v 3. četrtletju 2019 pa  0,2 % nižje kot v 2. četrtletju.
13. november 2019
V tržnem letu 2017/2018 bela vina predstavljala 68 % skupne proizvodnje vin
Stopnja samooskrbe z vinom je bila v tržnem letu 2017/2018 91-odstotna, prebivalec Slovenije je v povprečju popil 33 litrov vina.
13. november 2019
Nekoliko večja potrošnja na prebivalca pri sadju, žitih in medu
Prebivalec Slovenije je v letu 2018 porabil za prehrano največ žit (123 kg) in zelenjave (111 kg), porabil pa je tudi 93 kg mesa, 88 kg svežega sadja, 67 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu.
12. november 2019
Ste za vožnjo s traktorjem? Poglejte v STAGE.
Če vas mika vožnja s traktorjem, pridite v Šenčur. Tam je zagotovo največ možnosti, da se vam izpolni ta želja.
12. november 2019
K več kot milijardi podatkov v podatkovni bazi SiStat bomo tudi v 2020 dodajali nove
Za vsako od 591 objav statističnih podatkov lahko v Koledarju objav izveste ali preverite, kdaj natančno v 2020 bo katera izšla, in glede na to načrtujete svoje s statistiko povezane aktivnosti. Sveže podatke objavljamo ob delavnikih, ob 10.30, na spletnem mestu www.stat.si. 
11. november 2019
Študij uspešno zaključi nekaj več kot polovica študentov
Mladi v Sloveniji se radi odločajo za študij, študira skoraj polovica 20–24-letnikov. V študijskem letu 2018/19 se je v terciarno izobraževanje vpisalo skoraj 76.000 študentov, od tega skoraj 19.000 prvič. Študij uspešno zaključi nekaj več kot polovica študentov.