2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.712,11 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
6. december 2019
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2019 predvidoma za 12% nižji, kot je bil v 2018
Nižja vrednost  rastlinske pridelave bo predvsem posledica manjšega obsega pridelave kot v 2018, vrednost živinoreje pa bo nekoliko višja zaradi višjih cen in nekoliko večjega prirasta. Stroški pridelave naj bi bili približno enaki kot v predhodnem letu.
5. december 2019
Cene električne energije v 3. četrtletju 2019 višje tako za gospodinjske kot tudi negospodinjske odjemalce
Povprečna cena električne energije je bila v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 višja kot v drugem četrtletju 2019, in to za gospodinjske odjemalce za 3 %, za negospodinjske odjemalce pa za 1 %.
5. december 2019
Največja uporabna proizvodnja semena oljne ogrščice in repice ter domača potrošnja sončničnega semena
Statistični urad je v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije v okviru pilotnega projekta pripravil bilanci za glavne vrste žit in glavne oljnice. Bilanci sta bili v skladu z novim Eurostatovim metodološkim priročnikom pripravljeni za koledarski leti 2017 in 2018.  
3. december 2019
Slovenija izkazovala visoko stopnjo vključenosti v mednarodno menjavo tudi v 2018
Mednarodna menjava blaga in storitev je bila tudi v 2018 najpomembnejša oblika slovenskega čezmejnega ekonomskega povezovanja. Izvoz in uvoz blaga in storitev sta se povečala za 9,3 % oz. 10,4 %; stanje tujih neposrednih naložb se je povečalo za 8,6 %, stanje slovenskih naložb v tujini pa za 1,6 %.
ZADNJE OBJAVE
6. december 2019
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v tretjem četrtletju 2018.
6. december 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, november 2019
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za november 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. december 2019
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2019 predvidoma za 12% nižji, kot je bil v 2018
Nižja vrednost  rastlinske pridelave bo predvsem posledica manjšega obsega pridelave kot v 2018, vrednost živinoreje pa bo nekoliko višja zaradi višjih cen in nekoliko večjega prirasta. Stroški pridelave naj bi bili približno enaki kot v predhodnem letu.
5. december 2019
Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni naraščalo tudi v 3. četrtletju 2019
V 3. četrtletju 2019 je bilo opravljenih za 3,6 % več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2018 (zaradi večjega števila zaposlenih oseb in večjega števila delovnih dni). Povprečno največ delovnih ur na mesec so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.
5. december 2019
Povprečna mesečna plača za 1,0 % višja od plače za 2. četrtletje 2019
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2019 je znašala 1.030,52 EUR bruto oz. 714,46 EUR neto; od plače za 2. četrtletje 2019 je bila tako nominalno kot realno višja za 1,0 %.
5. december 2019
Cene električne energije v 3. četrtletju 2019 višje tako za gospodinjske kot tudi negospodinjske odjemalce
Povprečna cena električne energije je bila v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 višja kot v drugem četrtletju 2019, in to za gospodinjske odjemalce za 3 %, za negospodinjske odjemalce pa za 1 %.
5. december 2019
Največja uporabna proizvodnja semena oljne ogrščice in repice ter domača potrošnja sončničnega semena
Statistični urad je v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije v okviru pilotnega projekta pripravil bilanci za glavne vrste žit in glavne oljnice. Bilanci sta bili v skladu z novim Eurostatovim metodološkim priročnikom pripravljeni za koledarski leti 2017 in 2018.  
3. december 2019
Popravek – začasne podatke o prihodih in prenočitvah turistov v oktobru 2019 ponovno objavljamo
V statističnih podatkih o številu prenočitev turistov po vrstah turističnih občin od januarja do oktobra 2019 in v pripadajočih indeksih, objavljenih 29. 11. 2019 v Prvi objavi, v drugi tabeli, smo odkrili napake, zato te podatke znova objavljamo. Zaradi morebitnih nevšečnosti se opravičujemo. 
3. december 2019
Nameni uporabe interneta v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi
Družbene medije uporablja 50 %, aplikacije za telefoniranje ali videotelefoniranje prek interneta uporablja 46 %, za spletno oglaševanje plačuje 27 % podjetij. 
3. december 2019
Uporaba spletnih strani ali portalov javnih ustanov za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih
Spletne strani ali portale javnih ustanov je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v 1. četrtletju 2019 uporabljalo 53 % oseb, starih 16–74 let. Izpolnjen elektronski obrazec jih je v tem obdobju oddalo 21 %.   
3. december 2019
Slovenija izkazovala visoko stopnjo vključenosti v mednarodno menjavo tudi v 2018
Mednarodna menjava blaga in storitev je bila tudi v 2018 najpomembnejša oblika slovenskega čezmejnega ekonomskega povezovanja. Izvoz in uvoz blaga in storitev sta se povečala za 9,3 % oz. 10,4 %; stanje tujih neposrednih naložb se je povečalo za 8,6 %, stanje slovenskih naložb v tujini pa za 1,6 %.
29. november 2019
Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2019 na mesečni ravni višje za 0,1 %, na letni ravni pa nižje za 2,4 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 2,4 % nižje kot pred enim letom.