Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
27. julij 2021
Poletje, čas kislih kumaric
Poletje je čas kislih kumaric, torej obdobje lahkotnejših vsebin. Za začetek smo pobrskali za podatki o »pravih« kumaricah, sledile pa bodo – vsak ponedeljek v avgustu – objave, v katerih bomo skušali potrditi ali ovreči nekaj stereotipov o nas. Vabljeni k branju in ogledu videovsebin! 
27. julij 2021
Popravek – podatke o delovno aktivnem prebivalstvu po občinah prebivališča v SiStatu ponovno objavljamo
Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o delovno aktivnem prebivalstvu po občinah prebivališča, objavljenih v podatkovni bazi SiStat dne 16. 2. 2021, omenjene podatke ponovno objavljamo. 
27. julij 2021
Povprečni neto dohodek na prebivalca v 2019 najvišji v občini Trzin, najnižji v občini Kuzma
Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev Slovenije so bili v 2019 na ravni države za od 6,2 do 7,2 % višji kot v 2018. Na ravni občin so bili najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš, na ravni regij pa najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski.
27. julij 2021
Prihodek od prodaje storitev v maju 2021 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2021 višji na mesečni in na letni ravni: na mesečni za 1,1 %, na letni pa za 24,5 %.
26. julij 2021
Neto proizvodnja električne energije v juniju 2021 za 8 % manjša kot v juniju 2020
Proizvodnja električne energije se je v juniju 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala za 8 %, oskrba z energenti pa se je povečala.
23. julij 2021
Kazalnik zaupanja v juliju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah nižji kot v mesecu prej
Kazalnik zaupanja je bil v juliju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah nižji kot v mesecu prej. Poslovanje v predelovalnih dejavnostih je omejevalo predvsem pomanjkanje surovin, v storitvenih dejavnostih in trgovini koronavirus, v gradbeništvu pa visoki stroški materiala.
23. julij 2021
Gospodarsko razpoloženje slabše
Gospodarska klima je bila julija 2021 na mesečni ravni nižja za 2,2 odstotne točke, na letni pa višja za 22,6 odstotne točke.
23. julij 2021
V 2020 manj rojenih, več umrlih, več priseljenih, več odseljenih, manj porok in manj razvez kot v 2019
Slovensko demografsko statistiko v letu 2020 je močno zaznamovala epidemija covida-19: visoka umrljivost je povzročila, da je bil naravni prirast izrazito negativen (–5.249), ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 pa, da je bilo več notranjih selitev ter manj porok in razvez.
23. julij 2021
V juniju 2021 nekaj več kot milijon turističnih prenočitev
V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v juniju 2021 zabeleženih nekaj več kot 375.000 prihodov turistov in nekaj več kot milijon njihovih prenočitev, od tega največ v občinah Piran, Izola in Brežice.
23. julij 2021
V 1. četrtletju 2021 ni odšlo na zasebno ali poslovno potovanje 92 % prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let
V mesecih januarju, februarju in marcu 2021 ni odšlo na nobeno zasebno potovanje 93 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. 59 % od teh je kot glavni razlog za to, da niso potovali, navedlo epidemijo covida-19.
23. julij 2021
V 2019 nastalo, pa tudi prenehalo poslovati več podjetij kot v 2018
V 2019 je nastalo na novo 6.781 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 2 % več kot v letu 2018, poslovati pa je prenehalo 7.289 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 18,3 % več kot v prejšnjem letu.
22. julij 2021
Pristaniški ladijski promet v 2020 manjši kot v 2019
Promet ladij je bil v 2020 za 99 % manjši od prometa v 2019. V koprskem pristanišču je bilo v 2020 pretovorjenih 18,3 milijona ton blaga ali za 17 % manj kot v 2019.