Priporočila in nasveti, zapisani v tem poglavju, so primerni za uporabo interaktivnih grafikonov in animacij pri predstavljanju podatkov.

Interaktivni grafikoni in animacije

Priporočila in nasveti, zapisani v tem poglavju, so primerni za uporabo interaktivnih grafikonov in animacij pri predstavljanju podatkov.

Z interaktivnimi ali večpredstavnostnimi grafikoni uporabnik spreminja način prikaza podatkov, npr. s pomočjo spustnega menija, s katerim določi kategorijo podatkov, ki naj se prikažejo v vizualizaciji.

Lahko pa interakcijo dodatno sprožimo z drsenjem, označevanjem in klikanjem, in sicer gumbov in tabulatorjev, pa tudi z vnosnim okencem.

Grafikoni ne prikažejo vsega, kar izražajo podatki, toda zahtevnejši uporabniki si bodo podatke naložili in jih sami podrobno raziskali.

Povečava in pomanjšava na karti

Nekatere karte npr. potrebujejo element interaktivnosti, s katerim uporabnik povečuje in pomanjšuje območja, da jasno vidi podatke. To še posebej velja za karte, ki prikazujejo majhna geografska območja, kot so npr. lokalne oblasti.

In obratno: karte ne potrebujejo možnosti povečave oz. pomanjšave, če so prikazana geografska območja dovolj velika, da jih je mogoče jasno predstaviti v statični obliki; npr. na karti Slovenije, ki prikazuje razvitejše statistične regije in občine.

Druge interaktivne funkcije

Tako kot grafikone lahko tudi karte naredimo interaktivne ter uporabniku s tem ponudimo možnost izbire in spreminjanja prikazanih podatkov in kategorij. Pri izdelavi tovrstne interaktivne karte upoštevamo splošna navodila za izdelavo interaktivnega prikaza.

Animacije lahko prikažejo spremembo vrednosti podatkov skozi čas. Njihova pomanjkljivost pa je, da uporabnikom ne podajo jasnega pregleda nad celotno zgodbo, saj ne prikažejo vseh podatkovnih točk naenkrat, in to oteži medsebojno primerjanje vrednosti podatkov.

Nasveti za izdelavo animacij

Število animiranih elementov naj bo omejeno, saj množica podatkov deluje moteče in oteži razumevanje prikaza. Pomembna je tudi dolžina animacije: v primeru priložnostne objave je ta od 20 do 30 sekund, na družbenih omrežjih pa od 6 do 12 sekund.

Animacija naj ne bo edini način posredovanja informacij. Uporabnik mora imeti nadzor nad njo, da jo lahko npr. začasno ustavi ali ponastavi in se pomika po slikah.

Animirani grafikon v obliki videa uporabniku omogoča, da ima nad njim nadzor.

Pristaniški ladijski promet, Slovenija, 2021


Animirani grafikon v formatu GIF ni primeren, ker uporabnik nad njim nima nadzora (razen če je krajši od 5 sekund).

Pristaniški ladijski promet, Slovenija, 2021

Animacija v formatu GIF, ki je namenjena prikazu neustrezne animacije (takšne, ki se začne predvajati samodejno).

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah