Persona je namišljen arhetip, ki predstavlja resnično skupino uporabnikov s skupnimi (psihografskimi) lastnostmi. Razvili smo jih na podlagi kvalitativne in kvantitativne raziskave s poudarkom na objavah na stat.si. Pomagajo nam pri vzpostavljanju empatije z uporabniki, poenotenem razumevanju ter usmerjanju razvoja idej in rešitev.

Persone

Persona je namišljen arhetip, ki predstavlja resnično skupino uporabnikov s skupnimi (psihografskimi) lastnostmi. Razvili smo jih na podlagi kvalitativne in kvantitativne raziskave s poudarkom na objavah na stat.si. Pomagajo nam pri vzpostavljanju empatije z uporabniki, poenotenem razumevanju ter usmerjanju razvoja idej in rešitev.

Kdo so podatkarji?

So redni odjemalci SURS-ovih podatkov, najpogosteje prek API. Obdelava statističnih podatkov predstavlja večji del njihovega dela. Obvestila o spremembah spremljajo prek koledarja objav, objave pa le zaradi opozoril o neskladjih ali spremembah. Na spremembe želijo biti opozorjeni vnaprej, saj jih takoj opazijo. Ažurna objava podatkov je zanje ključnega pomena.

Tipični profili podatkarjev so podatkovni znanstveniki, finančniki, znanstveni raziskovalci.

Kako razmišljajo?

»Zanimajo me zgolj zadnji relevantni podatki, za analize bom poskrbel sam.«

Zakaj in kako nas spremljajo?

 • Želijo nemoteno pridobivati zadnje statistične podatke neposredno iz podatkovne baze.
 • Potrebujejo tudi dodatne, specifične SURS-ove podatke, ki so prilagojeni njihovim potrebam in niso redno objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
 • Podatke uporabljajo predvsem v raziskovalne namene.
 • Statistične podatke redno pridobivajo neposredno iz različnih virov.
 • Statistične podatke združujejo v skupno bazo, kjer jih pripravijo za nadaljnjo analizo.
 • S podatki opravljajo poglobljene analize.
 • Glavni viri podatkov so podatkovna baza SiStat in drugi viri (npr. Eurostat).
 • SURS spremljajo tudi prek družbenega omrežja LinkedIn.
 • Glavna naprava, s katero spremljajo SURS, je računalnik.
 • Novosti spremljajo prek stat.si, podatkovne baze SiStat in Koledarja objav.

Kako berejo objave?

 • Objave berejo, da so na tekočem z novostmi in spremembami.
 • V objavah pogledajo ključne elemente.
 • Spremljajo redne, periodične in eksperimentalne objave.
 • Objave spremljajo nekajkrat letno.

Kaj pričakujejo od objav?

 • V objavah želijo preveriti morebitne spremembe v podatkih in metodologijah. 
 • Želijo ključne informacije z jasnim povzetkom in naslovom, da lahko hitro razberejo informacije, ki jih potrebujejo za svoje analize.

Kaj otežuje spremljanje objav?

 • Spremembe in novosti v podatkih niso vedno objavljene sočasno na stat.si in v bazi SiStat, zato morajo večkrat preveriti metodološka opozorila.
 • Prek objav ne morejo vedno dostopati neposredno do podrobnih podatkov v podatkovni bazi SiStat.

Infografika za Podatkarja (datoteka PDF)

Kdo so strokovnjaki?

Redno spremljajo podatke in objave s svojega področja. Ker se s podatki ukvarjajo vrsto let, so osvojili osnovna znanja za pripravo preprostih analiz. Vsebine in podatki, ki jih pridobivajo, so v podporo pri sprejemanju odločitev v njihovih organizacijah. SURS je zanje glavni vir podatkov, njegove produkte spremljajo že dolgo in jih dobro poznajo.

Tipični profili strokovnjakov so strokovni analitiki, revizorji in strokovni svetovalci.

Kako razmišljajo?

»Svoje področje obvladam, izvajanje analiz pa malo manj, zato potrebujem podporo pri interpretaciji podatkov.«

Zakaj in kako nas spremljajo?

 • Želijo razumeti trende in razloge za spremembe v podatkih, da jih lahko ustrezno interpretirajo v podporo pri odločanju na relevantnih področjih.
 • Podatke uporabljajo predvsem v poslovne namene.
 • Podatke prevzemajo in obdelujejo po ustaljenih internih postopkih.
 • Pridobljene podatke sami analizirajo, primerjajo in postavljajo v širši kontekst.
 • Podatke in lastne analize uporabljajo za pripravo poročil in strategij.
 • Glavni viri podatkov so podatkovna baza SiStat, druge SURS-ove aplikacije in drugi viri (npr. Eurostat).
 • SURS spremljajo tudi prek družbenih omrežij Facebook, Instagram in LinkedIn.
 • Glavna naprava, s katero spremljajo SURS, je računalnik.
 • Novosti spremljajo prek podatkovne baze SiStat, Koledarja objav, novičnika in družbenih omrežij.

Kako berejo objave?

 • Objave berejo, da so na tekočem z novostmi in spremembami. 
 • V objavah pregledajo ključne informacije in elemente.
 • Objavo preberejo delno ali pa pogledajo zgolj ključne elemente.
 • Spremljajo redne, periodične in priložnostne objave.
 • Objave spremljajo tedensko in mesečno.

Kaj pričakujejo od objav?

 • Iz tabel in interaktivnih grafičnih prikazov v objavah želijo enostavno razbrati trend pojava.
 • Želijo si tudi poglobljenih analiz, ki bi jim pomagale podatke postaviti v širši kontekst (primerjave, metodologija).

Kaj otežuje spremljanje objav?

 • V objavah pogosto ne morejo razbrati razlogov za spremembo podatkov.
 • Prek objave ne morejo dostopati neposredno do podatkov v bazi SiStat.
 • Podatkov iz grafov v objavah ne morejo neposredno izvoziti za nadaljnjo obdelavo.

Infografika za Strokovnjaka (datoteka PDF)

Kdo so pragmatiki?

Želijo hitro priti do podatkov in informacij, ki jih bodo uporabili neposredno pri svojem delu. Nimajo formalne izobrazbe na področju statistike, zato se pri interpretaciji podatkov ne počutijo najbolj suverene. Pogosto uporabijo že pripravljene analize in interpretacije, sploh če so preprosto opisane ali vizualno prikazane.

Tipični profili pragmatikov so vodje projektov, novinarji in učitelji.

Kako razmišljajo?

»Nimam časa za iskanje podatkov. Želim, da je to, kar iščem, dostopno in razumljivo.«

Zakaj in kako nas spremljajo?

 • Želijo hitro in enostavno priti do statističnih podatkov na določenem področju, ki jih zanima.
 • Želijo vnaprej podane obrazložitve in interpretacijo podatkov, saj nimajo znanja, časa in motivacije, da bi sami podrobneje raziskovali področje.
 • Podatke uporabljajo predvsem v poslovne namene.
 • Podatke potrebujejo le ob določenih situacijah, za točno določen namen.
 • Vsebino, podatke in vizualizacije iz objav pogosto neposredno uporabijo.
 • Potrebujejo podatke, ki jih lahko podprejo z verodostojnim virom, kot je SURS.
 • Glavna vira podatkov sta podatkovna baza SiStat in stat.si.
 • SURS spremljajo tudi prek družbenih omrežij Twitter in LinkedIn.
 • Glavni napravi, s katerima spremljajo SURS, sta računalnik in telefon.
 • Novosti spremljajo prek stat.si in družbenih omrežij.

Kako berejo objave?

 • V objavah pregledajo ključne informacije in elemente.
 • Objavo preberejo v celoti. Zanima jih podroben vpogled.
 • Spremljajo redne, periodične in priložnostne objave.
 • Objave spremljajo nekajkrat letno.

Kaj pričakujejo od objav?

 • V objavah pridobijo ključne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo.
 • Vizualizacije jim pomagajo pri razumevanju podatkov.

Kaj otežuje spremljanje objav?

 • Ob branju objave niso vedno prepričani, ali gre za najnovejšo objavo o tej temi.
 • Želijo pripraviti lastno vizualizacijo, vendar podatkov iz tabel ne morejo neposredno prenesti.
 • Potrebujejo analizo podatkov, ki je sami ne znajo pripraviti.

Infografika za Pragmatika (datoteka PDF)

Kdo so radovedneži?

Objave spremljajo zaradi lastne radovednosti, včasih jih do njih usmerijo objave na družbenih omrežjih. So začetniki pri razumevanju statističnih podatkov, zato imajo radi vsebine, ki so napisane na lahko razumljiv in privlačen način. Navdušujejo jih interaktivni prikazi podatkov. S podatkovno bazo SiStat še nimajo (veliko) izkušenj.

Tipični profili radovednežev so upokojenci, dijaki in raznovrstni poklici.

Kako razmišljajo?

»Všeč mi je, da je objava strukturirana kot članek.«

Zakaj in kako nas spremljajo?

 • Statističnih podatkov ne spremljajo redno, ko pa jih iščejo, je to bodisi zaradi naloge, ki jo morajo opraviti, bodisi zaradi lastne radovednosti.
 • Objave pogosto delijo s prijatelji. Podatke uporabljajo predvsem v osebne in študijske namene.
 • S podatki pogosto ne naredijo nič, temveč jih prebirajo zaradi lastne želje po novem znanju.
 • Ko podatke uporabijo, jih največkrat citirajo neposredno iz objave in včasih uporabijo tudi manj zahtevne grafe.
 • Glavni viri podatkov so stat.si, druge SURS-ove aplikacije in objave na družbenih omrežjih.
 • SURS spremljajo tudi prek družbenih omrežij Twitter, Facebook in Instagram.
 • Glavni napravi, s katerima spremljajo SURS, sta telefon in računalnik.
 • Novosti spremljajo prek novičnika in družbenih omrežij.

Kako berejo objave?

 • Objavo preberejo v celoti.
 • Zanimajo jih ključne informacije.
 • Ne razlikujejo med vrstami objav.
 • Objave spremljajo mesečno ali nekajkrat letno.

Kaj pričakujejo od objav?

 • Objave so njihov edini vir podatkov in informacij.
 • Objave so njihov stik s statistiko s področja, ki jih zanima.
 • Objavo preberejo v celoti, če je vključenih veliko preprostih vizualizacij in dodana interpretacija podatkov.

Kaj otežuje spremljanje objav?

 • Če so podatki predstavljeni suhoparno, izgubijo motivacijo za branje.
 • Strokovnih izrazov pogosto ne razumejo, težave imajo tudi z razumevanjem kompleksnejših vizualizacij in tabel.

Infografika za Radovedneža (datoteka PDF)

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah