Priporočila za pisanje vsebin za družbene medije.

Družbeni mediji

Priporočila za pisanje vsebin za družbene medije.

Vsebine, ki jih objavljamo na družbenih omrežjih TwitterFacebookInstagram in LinkedIn, vnaprej pripravimo za uporabnike statističnih podatkov in informacij, ki so ciljna publika različnih profilov.

Objave na Facebooku se pogosto osredotočajo na ljudi in skupnosti. Napisane so tako, da so zlahka razumljive. Največkrat so zapisane v obliki vprašanj, ki jih lahko prepošljemo oziroma posredujemo naprej, saj algoritem tega družbenega omrežja izpostavlja vsebine o prijateljstvu in družinah, in ne blagovne znamke, ter spodbuja širjenje sporočil. Objave na Facebooku pripravlja Sektor za objavljanje in komuniciranje v sodelovanju z vsebinskimi metodologi.

Z objavami na Instagramu se osredotočamo predvsem na mlajšo populacijo (18–35 let). Še bolj kot podatek je na tem družbenem omrežju pomemben vizualni del objave. Platformo z zgodbami (angl. story) izkoriščamo tudi za povečevanje statistične pismenosti. Objave na Instagramu pripravlja Sektor za objavljanje in komuniciranje v sodelovanju z vsebinskimi metodologi.

Objave na Twitterju so aktualne statistične objave, ki praviloma izidejo istega dne kot novica, ter pokrivajo tudi priložnostne vsebine, ki jih pripravljamo ob posebnih in spominskih dnevih. Objave medsebojno povezujejo rdeče niti.

Pri objavah na Twitterju ločimo dve vrsti tvitov. To sta:

 • Tviti, ki se generirajo ob vsaki objavljeni novici na stat.si. Namen teh tvitov je, da uporabnik klikne na povezavo do novice in deli tvit s svojimi sledilci. Te tvite pripravljajo avtorji novic (vsebinski metodologi) v urejevalniku za pripravo novice.
 • Tviti, ki jih ročno objavljamo vsak dan. Vsebina je bolj poljudna, aktualna (odzivi na npr. športne uspehe, ki jih povežemo s statističnimi podatki). Te tvite pripravlja Sektor za objavljanje in komuniciranje v sodelovanju z vsebinskimi metodologi.

Objave na LinkedInu pa so namenjene predstavitvi in promociji SURS-a. V njih predstavljamo svoje dosežke, produkte in storitve, posredno pa tudi SURS kot potencialnega delodajalca. Poleg splošnih rednih objav na tem družbenem omrežju objavljamo tudi daljše članke, namenjene strokovni javnosti. Pripravlja jih Sektor za objavljanje in komuniciranje.  

Izražanje je jasno, sporočilo pa razumljivo. Zahtevnejše termine razložimo tako, da novice in objave lahko prebirajo vsi. Pri objavljanju novic in objav je ključnega pomena strokovna komunikacija.

Čeprav se slog pisanja na družbenih omrežjih lahko razlikuje od tistega na spletni strani Statističnega urada, je pomembno, da dosledno ohranjamo ugled zaupanja vredne ustanove in si vztrajno prizadevamo, da je vsebina objav razumljiva, jasna in objektivna.

Vsebine, objavljene na družbenih omrežjih, približamo izražanju v vsakdanjem življenju. Dikcija zato ni tako uradna, kot je na spletni strani. Na primer:

 • Pogosteje uporabljamo tvorni način izražanja namesto trpnika (npr. zbiramo podatke, in ne: podatki so zbrani).
 • V angleških zapisih uporabljamo krajšave (npr. can't, we've).
 • Zastavljamo vprašanja.
 • Urad naslavljamo v množinski obliki (npr. mi, nas), in ne s kratico SURS.

Bralci vsebino na spletu običajno preletijo z očmi, ne da bi prebrali vsako posamezno besedo, saj želijo čim hitreje najti želene informacije.

Pri pisanju tvitov o novici, ki ga vpišemo v urejevalnik za pripravo novice upoštevamo:

 • Tvit je povzetek glavnih informacij, ki so podane v novici. Ko ga uporabnik prebere, se seznani z vsebino objave, lahko pa prebere celo objavo in pridobi dodatne informacije.
 • Tvit naj ne bo enak naslovu ali povzetku novice. 
 • V tvitu izpostavimo zanimiv podatek iz novice (lahko je to mednaslov iz novice). 
 • Tvit pripravimo za vsako novico, razen če se z Oddelkom za odnose z uporabniki dogovorimo drugače (novica, ki se jo bo izpostavilo na drugačen način).
 • Ne uporabljamo besednih iger, metaforičnega jezika, akronimov (tj. ustaljenih okrajšav večbesednih imen, navadno iz začetnih črk ali zlogov) in žargonskega jezika.
 • Tvit zaključimo z ločilom (pika).
 • V urejevalniku za novice vpišemo samo en tvit. 
 • Tvit obsega do 200 znakov s presledki. 
 • Vprašanj ne zastavljamo. 

Tvit naj ne bo enak naslovu novice.

Slika prikazuje objavo na Twitterju, kjer je naslov tvita enak naslovu novice.

Tvit naj se zaključi z ločilom. 

Slika prikazuje vsebinsko neustrezno objavo na Twitterju.

Pri pisanju tvitov, ki jih pripravlja Sektor za objavljanje in komuniciranje v sodelovanju z vsebinskimi metodologi, upoštevamo tudi naslednja navodila:

 • Najprej navedemo bistvene informacije, praviloma so to statistični podatki.
 • Izražamo se razumljivo in jasno.
 • Struktura objave je nedvoumna (gradivo razčlenimo s praznimi vrsticami in alinejami).
 • Nepotrebne besede izločimo.
 • Po potrebi dodamo povezave in vnesemo ključnike (#).
 • Objavo lahko zaključimo z vabilom. 
 • Osnovni statistični podatki tvorijo statistično zgodbo; podatkom dodamo kontekst in jih tako širše umestimo.
 • Tviti obsega do 280 znakov (brez navedene povezave), z dodano povezavo na objavo / publikacijo pa do 256 znakov. 

Na Twitterju lahko objavljamo posamezne tvite, lahko pa »spletemo nit« (angl. thread; več zaporednih tvitov, ki so medsebojno povezani z jasno zgodbo ali rdečo nitjo, ki se razrašča, saj vsaka objava vsebuje odgovor na prejšnjo objavo z jasno zgodbo).

Pri sestavljanju niti upoštevamo, da angažiranost javnosti upade z vsakim nadaljnjim tvitom in dolga sporočila izgubljajo moč (največ 5 do 7 tvitov). 

Števila

 • Števila od ena do devet izpišemo, razen če je dodana ustaljena merska enota (npr. 5 %) ali če gre za število deležev od vseh deležev (npr. 1 od 10); število 10 in višja števila izpišemo s števkami.
 • Če je objavo treba skrajšati, vsa števila dosledno izpišemo s števkami.
 • Vrstilne števnike v slovenščini zapišemo s piko (npr. 3. Evropske statistične igre), v angleščini pa zapišemo 1st, 2nd, 3rd, 4th itd.

Starost (v letih)

 • Daljšo dikcijo, npr. osebe, stare 50 in več let, lahko skrajšamo v: osebe 50+.
 • Po potrebi gradivo skrajšamo z dosledno uporabo pomišljaja, npr. starostno skupino zapišemo kot: 16–25 let. 

Akronimi, uporaba velikih začetnic (inicialk) in okrajšave

 • Uporabljamo samo dobro znane akronime (ustaljene okrajšave večbesednih imen) in inicializme (okrajšane tvorjene oblike, ki se uporabljajo kot niz začetnic), npr. SURS, BDP.

Ulomki

 • Ulomke zapisujemo z besedami (npr. ena četrtina). V angleščini jih pišemo z vezajem (npr. two-fifths).
 • Zapis v obliki ulomka (npr. ¼) ni enoznačen, ker lahko pomeni npr. enega od štirih (tvitov, strani …).

Označevanje uradnih računov na Twitterju lahko izpostavi skupne projekte, v katerih sodelujemo, in okrepi udejstvovanje (angl. engagement). Pozorni smo na novosti in jih spremljamo. Uradne račune v tvit dodajamo v sodelovanju s Sektorjem za objavljanje in komuniciranje.

Uporaba ključnikov na družbenih omrežjih Twitter in Facebook nam omogoča sodelovanje v širših razpravah in povečuje izpostavljenost našega urada. Ključnike uporabljamo predvsem v objavah, pripravljenih ob posebnih dogodkih ali spominskih dnevih (npr. #InternationalWomensDay). Uporabljamo tudi svoj lastni ključnik – #PodatkiSoZakon–, in sicer predvsem v objavah, za katere menimo, da bodo imele velik doseg. Ključnike v tvit dodajamo v sodelovanju s Sektorjem za objavljanje in komuniciranje.

Uporaba slikovnega gradiva je učinkovit način sporočanja na družbenih omrežjih. Tako objavljamo tabele s statističnimi podatki, po meri narejene grafike, grafikone in animacije ali GIF-e. 

Na družbenih omrežjih ne objavljamo slik, ki jih niso pripravili sodelavci Sektorja za objavljanje in komuniciranje, tudi če so morda že bile izdane na spletni strani SURS-a. Vsako slikovno gradivo (razen GIF-ov) ima v nogi logotip SURS-a. Če vsebuje podatek, dodamo tudi letnico podatka.

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah