Na SURS-u se pri objavljanju podatkov in komuniciranju z javnostjo opiramo na določene jezikovne in slogovne standarde ter dogovore. Poglavje vsebuje tudi primere slogovnih izboljšav.

Jezik in slog