Skip Navigation LinksSKP > Pripomočki
 

Pripomočki

Uporaba klasifikacij na splošno ni preprosta.  Zato uvedbo in uporabo klasifikacij podpirajo dodatni elementi: metodološka pojasnila z opisi kategorij, kodirni seznami, pretvorniki, računalniško podprti sistemi za kodiranje itd. 

Pripomočki za uporabo SKP-08 so naslednji:

Opozorilo glede poimenovanja skupin poklicev SKP-08 v moški in ženski (spolni slovnični) obliki

Deskriptorji oz. imena skupin poklicev so v SKP-08 oblikovani tako, da hkrati vsebujejo zapis v moški in ženski (spolni slovnični) obliki. SKP-08 je treba praviloma uporabljati s takim zapisom deskriptorjev.

Izjemoma se uporabljajo poimenovanja skupin poklicev SKP-08, zapisana le v ženski oz. le v moški (spolni slovnični) obliki. Ta poimenovanja skupin poklicev SKP-08 so bila pripravljena za določene posebne namene uporabe, na primer za ločeno izkazovanje statističnih podatkov o poklicih po spolih, še zlasti pa v povezavi z uporabo SKP-08 v raznih elektronskih zbirkah podatkov in v e-iskalniku SKP-08.