Skip Navigation LinksSKP > Uporaba SKP-08 > Statistična raziskovanja
 

Statistična raziskovanja

Za potrebe državne statistike se SKP oz. SKP-08 uporablja kot metodološka osnova za izvajanje nacionalnega programa statističnih raziskovanj ter za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti pri posredovanju in izmenjavanju statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 

SKP oz. SKP-08 se na Statističnem uradu RS in pri pooblaščenih izvajalcih državne statistike uporablja v številnih raziskovanjih s področja demografskih in socialnih statistik, zaposlitvenih, zdravstvenih in drugih statistik, npr. v Anketi o delovni sili (ADS), v Anketi o porabi v gospodinjstvih (APG), v Anketi o izobraževanju odraslih (AIO), v Raziskovanju o življenjskih pogojih, v raziskovanjih o strukturni statistiki plač in strukturnih podatkih o delovno aktivnem prebivalstvu, v raziskovanjih o poklicnih boleznih, o poškodbah pri delu itd.    

 

Uporablja se tudi v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki se ažurira z mesečnimi prevzemi podatkov iz administrativnih prijavno-odjavnih obrazcev za socialna zavarovanja (obrazci M). Statistični urad RS uporablja SRDAP tudi kot sekundarni (statistični) vir za podatke o poklicih za delovno aktivno prebivalstvo v mnogih statističnih raziskovanjih, tudi v popisu prebivalstva, in sicer zato, da tako razbremeni poročevalske enote.