Skip Navigation LinksSKP > SKP-08 > Razvrščanje
 

Razvrščanje po SKP-08


Dela oz. poklici se razvrščajo v skupine poklicev po SKP-08 s postopkom kodiranja. Pri tem se informaciji o delu – ta je navadno podana v obliki imena delovnega mesta in opisa glavnih nalog in dolžnosti – poišče koda skupine poklicev z enakim oz. najbolj ujemajočim opisom značilnih del, ki so po SKP-08 vključena v to posamezno skupino poklicev.

Pri razvrščanju del oz. poklicev v skupine poklicev so pomembne le značilnosti, povezane neposredno z delom, in ne značilnosti osebe, ki to delo opravlja.
Primer: oseba je po poklicu voznik taksija, če tako delo opravlja; pri tem ni pomembna značilnost te osebe, da je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist; delo te osebe se razvrsti v skupino poklicev 8322 Vozniki/voznice taksijev in lahkih dostavnih vozil.

Za pomoč pri razvrščanju po SKP-08 je SURS pripravil pripomočke za uporabo SKP-08, med drugim e-iskalnik SKP-08 in odgovore na pogosta vprašanja. Upoštevati je potrebno tudi pravila razvrščanja.


Pravila razvrščanja

1. Pravilo zahtevnosti dela: ko oseba opravlja več nalog, ki so na različni PDF ravni znanja po SKP-08, se delo oz. poklic razvrsti na podlagi najzahtevnejših nalog.
Primer: oseba, ki raznaša pošto, hkrati pa opravlja tajniško-administrativna dela, se razvrsti v ustrezno skupino v glavni skupini poklicev 4 Uradniki/uradnice (npr. tajnik, SKP-08 kodo 4120) in ne med kurirje v glavno skupino poklicev 9 Poklici za preprosta dela.

2. Pravilo proizvodnega procesa: ko so naloge povezane z različnimi stopnjami proizvodnega in distribucijskega procesa, ima proizvodnja prednost pred prodajo.
Primer: oseba, ki pripravlja meso in ga hkrati tudi prodaja, se razvrsti kot mesarja v glavno skupino poklicev 7 Poklici za neindustrijski način dela in ne med prodajalce v glavno skupino poklicev 5.

3. Pravilo pretežnosti: ko se opravlja raznovrstne naloge, ki so na isti ravni zahtevnosti znanja po SKP-08 in v isti fazi proizvodno distribucijskega procesa, se delo razvrsti v tisto skupino poklicev, katere naloge se opravljajo pogosteje oz. se za njih porabi več časa.
 

            
Posebni primeri

    • Pripravnike se razvrsti glede na delo, za katerega se usposabljajo (glej tudi odgovor pri pogostih vprašnjih).
    • Raziskovalce se razvrsti glede na področje specializacije v ustrezno skupino poklicev v 2 glavni skupini poklicev; kadar raziskovalci tudi predavajo na izobraževalnih zavodih, se jih razvrsti v ustrezno skupino poklicev v 23 Strokovnjaki/strokovnjakinje za izobraževanje in vzgojo (glej tudi odgovor pri pogostih vprašanjih).
    • Zdravnike specializante se razvrsti glede na področje specializacije, in sicer ali v SKP-08 kodo 2211 Zdravniki specialisti splošne medicine ali 2212 Zdravniki specialisti (razen splošne medicine).
    • Samozaposlene osebe se razvrsti glede na delo, ki ga pretežno opravljajo in ne glede na status v zaposlitvi. Samostojnega podjetnika posameznika (s.p.), ki pretežno zida se razvrsti v SKP-08 kodo 7112 Zidarji ipd. in ne v SKP-08 kodo 1323 Menedžerji za proizvodnjo v gradbeništvu. Isto pravilo se uporablja tudi za direktorje podjetij, katere se razvrsti glede na delo, ki ga pretežno opravljajo in ne glede na direktorsko funkcijo.